RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary: Như vậy, với tư cách một vị Hóa Thân được mọi người nhìn nhận, tôi đã đảm nhiệm trở lại cái danh vị cũ của tôi hồi tiền kiếp, cách đây độ chừng sáu thế kỷ về trước. Bánh xe luân hồi đã quay giáp trọn một vòng.
Rated: Quyễn sách
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 21 Completed: Yes
Word count: 98675 Read: 6415
Published: 04/25/2007 Updated: 04/25/2007

1. Mục Lục Tây Tạng huyền bí by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (127 words)

2. Chương 1 Thời Thơ Ấu by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (8185 words)

Chương 1

Thời Thơ Ấu 

3. Chương 1 Thời Thơ Ấu (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (2900 words)

4. Chương 2 Lời Tiên Tri by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5276 words)

Chương 2

Lời Tiên Tri

 

5. Chương 2 Lời Tiên Tri (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (2425 words)

6. Chương 3 Tôi Chuẩn Bị Xuất Gia by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4842 words)

Chương 3

Tôi Chuẩn Bị Xuất Gia 

7. Chương 4 Trước Thềm Chánh Điện by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4618 words)

Chương 4

Trước Thềm Chánh Điện 

8. Chương 4 Trước Thềm Chánh Điện (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5154 words)

9. Chương 5 Đời Người Tu Sĩ Sơ Cơ by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4434 words)

Chương 5

Đời Người Tu Sĩ Sơ Cơ

10. Chương 5 Đời Người Tu Sĩ Sơ Cơ (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3709 words)

11. Chương 6 Đời Sống Trong Tu Viện by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4180 words)

Chương 6

Đời Sống Trong Tu Viện 

12. Chương 7 Tôi Mở Thần Nhãn by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (2573 words)

Chương 7 

Tôi Mở Thần Nhãn

13. Chương 8 Tôi Yết Kiến Phật Sống Tây Tạng by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (3937 words)

Chương 8

Tôi Yết Kiến Phật Sống Tây Tạng

 

14. Chương 8 Tôi Yết Kiến Phật Sống Tây Tạng (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4497 words)

15. Chương 9 Trại Hoa Hường by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (5207 words)

Chương 9

Trại Hoa Hường

 

16. Chương 10 Tín Ngưỡng Và Sinh Hoạt by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (7255 words)

Chương 10

Tín Ngưỡng Và Sinh Hoạt

 

17. Chương 11 Tôi Trở Về Nhà by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4555 words)

Chương 11

Tôi Trở Về Nhà

18. Chương 12 Tôi Sử Dụng Thần Nhãn by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6913 words)

Chương 12 

Tôi Sử Dụng Thần Nhãn

19. Chương 13 Tôi Được Tấn Phong Lạt Ma by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (4629 words)

Chương 13 

Tôi Được Tấn Phong Lạt Ma

20. Chương 13 Tôi Được Tấn Phong Lạt Ma (tt) by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (7052 words)

21. Chương 14 Một Cuộc Điểm Đạm Huyền Môn by Nguyen_Huu Kiet [ - ] (6207 words)

Chương 14

Một Cuộc Điểm Đạm Huyền Môn

 
Trang Chánh • •