RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:

Một trăm lẻ một
 Câu Chuyện Thiền

  -  Trần Trúc Lâm dịch


Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 6 Completed: Yes
Word count: 26364 Read: 2236
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007

1. Lời Mở Đầu Câu Chuyện Thiền by Tran_Truc_Lam [ - ] (172 words)

Một trăm lẻ một
 Câu Chuyện Thiền

Trần Trúc Lâm dịch

2. Câu Chuyện Thiền 01 - 20 by Tran_Truc_Lam [ - ] (6625 words)

3. Câu Chuyện Thiền 21 - 40 by Tran_Truc_Lam [ - ] (4886 words)

4. Câu Chuyện Thiền 41 - 60 by Tran_Truc_Lam [ - ] (5187 words)

5. Câu Chuyện Thiền 61 - 80 by Tran_Truc_Lam [ - ] (4925 words)

6. Câu Chuyện Thiền 81 - 101 by Tran_Truc_Lam [ - ] (4569 words)

 
Trang Chánh • •