RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
Summary: Phải công nhận rằng tiếng Việt Nam rất là phong phú. Đối với người tu, nội một chữ "TU", nếu phân tách ra, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là ý nghĩa, bao nhiêu là hình thức,
Rated: Thuyết Trình
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 5 Completed: Yes
Word count: 6448 Read: 2788
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007

1. Tu giả , tu thật hay tu dối by ThienTrung [ - ] (1889 words)

2. Tu luyện là gì ? by ThienTrung [ - ] (2219 words)

3. Tu Niệm là gì ? by ThienTrung [ - ] (716 words)

4. Tu Tịnh là gì ? by ThienTrung [ - ] (670 words)

5. Chapter 5 by ThienTrung [ - ] (954 words)
Tu chơn là gì ?

 
Trang Chánh • •