[ - ] Printer
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi,
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1114 Read: 269
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007

1. Gió và Nước by PeterHa [ - ] (1114 words)

 
 
Trang Chánh • •