RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
Summary: Ở trên cõi đời này có những việc mà người ta không bao giờ muốn, nhưng nó lại cứ xảy đến. Còn có những việc mà người ta không bao giờ ước mơ, nhưng nó lại đưa đến một cách bất ngờ.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 4 Completed: Yes
Word count: 5319 Read: 1215
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007

1. Dẫn nhập by HueChon [ - ] (538 words)

2. Chánh đề by HueChon [ - ] (1880 words)
Số mạng là gì ?

3. Do con người định đoạt by HueChon [ - ] (2156 words)

4. Làm Sao Cho Số Mạng Được Tốt by HueChon [ - ] (1283 words)

 
Trang Chánh • •