RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary: Since Cao Dai Religion / Dai Dao Tam Ky Pho Do was founded, God established Phap-Chanh-Truyen (The Religious Constitution of Caodaism) and guided the high dignitaries to form the Tan-Luat (The New Canonical Codes), and The-Luat (Secular Rules/Laws On The Secular Life of the Faithful) in order to govern the religious administration and maintain truth and justice in the Religion.

Rated: Thánh Giáo
Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2485 Read: 171
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007

1. Structure of Caodaism by DaoCongTam [ - ] (2485 words)

 
Trang Chánh • •