RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
Summary: Từ cổ chí kim các đại gia tư tưởng Đông Tây vẫn ra công tìm kiếm nguồn cội của vạn vật và đã nêu nhiều lý thuyết khác nhau về vấn đề nầy , căn cứ vào các quyết đoán tôn giáo hay sự khảo sát hiện tượng trong Trời Đất .
Rated: Thuyết Trình
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 6 Completed: Yes
Word count: 13525 Read: 2351
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007

1. Lời nói đầu by ChonTam [ - ] (1369 words)

2. Có Thượng Đế hay không ? by ChonTam [ - ] (2053 words)

3. Bản thể của Thượng Đế by ChonTam [ - ] (3335 words)

4. Thượng-Đế có tạo ra vạn vật không ? by ChonTam [ - ] (2143 words)

5. Đức Thượng Đế ở đâu ? by ChonTam [ - ] (2411 words)

6. Thượng-Đế có cứu vớt loài người không ? by ChonTam [ - ] (3583 words)
Theo hình học .

 
Trang Chánh • •