[ - ] Printer
Summary:

Mẹ khuyên các trẻ rán bình tâm,

Giữa lúc Thu sang cảnh trọng trầm,

Ngọn đuốc Thiên quang soi tỏ rõ,

Đừng theo ý tục bước sai lầm.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1038 Read: 285
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007

1. Vạn-Quốc Tự (Chơn-Lý Ðàn) 13-7-1965 by DieuTriKimMau [ - ] (1038 words)

 
 
Trang Chánh • •