RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
10 Shortest Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1973.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 45 Read Count: 278
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Mừng Xuân by NgocHoangThuongDe Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương I : Mừng Xuân

Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961


Categories: Thánh Giáo Characters: 029 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 54 Read Count: 205
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Mục lục Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 56 Read Count: 108
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Tiên Phong: Khôn Tịch
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 64 Read Count: 274
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Ngũ Nương ( 1935 ) by NguNuong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

NGŨ hành vận chuyển đã thành công,

NƯƠNG bút giá lâm tỏ sự lòng,

Chào cả thiên-ân nam với nữ,

Chuyển-Mê Thánh-Ðức rán lo xong.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 78 Read Count: 204
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Kiếp Trần Ai by Nhan_Uyen Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương II : 13.- Kiếp Trần Ai

Một kiếp con người vắn tợ gang,

Phù-dung sớm nở lại chiều tàn,

Công-danh, phú-quí dường mây gió,Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 78 Read Count: 319
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Tình Lý by NgocHoangThuongDe Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương VI : 54.- Tình Lý
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 79 Read Count: 153
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Thẳng Tiến by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương IV : 37.-  Thẳng Tiến
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 80 Read Count: 195
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương V : 48.- Chí Nữ Lưu
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 82 Read Count: 200
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương III : 15.-  Tỉnh Mộng Huỳnh-Lương

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 84 Read Count: 299
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
Trang Chánh • •