RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
10 Most Read Stories
Tây Du Ký by Ngo_Thua_An Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary:

TÂY DU KÝ   

Hồi 1    

Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá    
Tâm thành tu niệm đạo nhân gian  


Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 99
Completed: Yes Word count: 465434 Read Count: 26071
Published: 02/08/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: Cổ Học Tinh Hoa
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 70
Completed: Yes Word count: 38377 Read Count: 25153
Published: 09/24/2007 Updated: 09/27/2007
Summary: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2
Categories: Thánh Giáo Characters: 029 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 85
Completed: Yes Word count: 39199 Read Count: 24269
Published: 02/21/2007 Updated: 04/09/2011
Summary: Cái Cười Của Thánh Nhân
Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 69
Completed: Yes Word count: 57231 Read Count: 23613
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary:

PHỤ BẢN NỘI SAN CAO ĐÀI GIÁO LÝ 

Dặm dài gánh Đạo

(Sưu tập biên khảo giáo lý)

CHÍ TÍN (LÊ VĂN BÁ)Tháng 8 Đinh Hợi (10-2007)

Lưu hành nội bộ


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 58
Completed: Yes Word count: 138929 Read Count: 23233
Published: 06/27/2008 Updated: 06/28/2008
Summary: "Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở cạn kiệt. Còn người hữu dụng thì sao? Người thấy việc gì cũng làm được, thành ra việc gì cũng ôm lấy, cáng đáng, vong động, vong tưởng, cuối cùng cũng làm con rối cho bọn quyền thế cường hào. Tựu trung, hữu dụng hoặc vô dụng cũng đều bị dùng.
Categories: Quyễn sách, Quyễn sách > Học Làm Người Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 72
Completed: Yes Word count: 60489 Read Count: 18589
Published: 03/08/2009 Updated: 03/31/2009
Summary: FeatureNgay khi mới ra đời, quyển sách đã được sự chiếu cố lân mẫn của mọi giới trong và ngoài đạo. Các Hội Thánh như: Tây-Ninh, Bến-Tre, Tiên-Thiên, Truyền giáo (Trung-Việt) đã được thông tri về sách này, vốn do một cá nhân tín đồ biên soạn, nhưng không phải là không có một tầm quan trọng tối đa khi mà từ trước nay chưa có một tác phẩm nào nói lên tiếng nói trung thực vô-tư đối với Cao-Đài.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 30
Completed: Yes Word count: 175778 Read Count: 17749
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007
Summary:

Mục Lục 

1.   Lời Mở Đầu


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 53
Completed: Yes Word count: 171591 Read Count: 17485
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành
Categories: Quyễn sách, Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 60
Completed: Yes Word count: 230406 Read Count: 17341
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012
Summary: Tuyển Tập J.Krishnamurti
 Jiddu Krishnamurti chào đời trong một gia đình Bà-la-môn trung lưu tại ngoại ô tỉnh Madanapalle, miền nam Ấn Độ.
Categories: Quyễn sách, Thông Thiên Học Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 51
Completed: Yes Word count: 40350 Read Count: 16990
Published: 09/24/2007 Updated: 09/25/2007
 
Trang Chánh • •