Featured Stories
Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu by NgoMinhChieu Quyễn sách
Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu
THE METHOD OF NURTURING HEALTH AND SPIRIT by BuiTriDung Quyễn sách
 Good health and spirit are prerequisite and means for humans to lead a...
Kế sách Tâm Linh (26.3.1975) by LyThaiBach Thánh Giáo
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 14 tháng...
Mẹ dạy đầu Xuân 24 01 1963 by DieuTriKimMau Thánh Giáo
Tý thời 29 rạng mùng 1                                 ...
Thượng đức và Hạ đức 19 3 1973 by ThaiThuongDaoTo Thánh Giáo
THÁI hòa vạn tượng chiếu Nam giao,THƯỢNG đức trì...
7 sự khác biệt giữa Tâm linh và tôn giáo by admin Sưu Tầm
Rất nhiều người lầm tưởng rằng Tâm linh nằm trong Tôn...
TÌM VỀ NGUỒN AN LẠC THÂN TÂM by ChanhTuan Thuyết Trình
Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết...
NHẬT KÝ MÙA TU ĐÔNG CHÍ NĂM MẬU TÝ ( 2008 ) by HueY Thuyết Trình
"Tập viết trong hàng đôi" là chủ đề...
ĐẠO GIẢI THOÁT QUA LỜI DẠY CỦA ĐỨC NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN by DaiBac Thuyết Trình
ĐẠO GIẢI THOÁT QUA LỜI DẠY CỦA ĐỨC NHƯ Ý ĐẠO...
VẠN GIÁO ĐỒNG NGUYÊN VÀ QUY NGUYÊN by Dieu_Nguyen Thuyết Trình
Hôm nay, ngày 23-8 Bính Thân 2016, lại thêm...
Văn hóa Cao Đài kế thừa và phát huy văn hóa đạo đức dân tộc by Dieu_Nguyen Thuyết Trình
Văn hóa Cao Đài kế thừa và phát huy văn hóa...
ẨN ÁC DƯƠNG THIỆN by Dieu_Nguyen Thuyết Trình
ẨN ÁC DƯƠNG THIỆN
Tìm hiểu Đức Ngô Đại Tiên qua Thánh Truyền by NguyenHanh Thuyết Trình
Tìm hiểu Đức Ngô Đại Tiên qua Thánh Truyền(Thánh...
LÁ RỤNG VỀ CỘI by Dieu_Nguyen Sưu Tầm
LÁ RỤNG VỀ CỘI | DIỆU NGUYÊN

Giao thừa tết Bính Dần 12-2-1926 Đức Thượng Đế khai Đạo Cao Đài

Ngày 13-2-1926 là ngày đầu tiên Đạo Cao Đài bắt đầu sinh hoạt, Các vị Tiền Khai Đại Đạo nhận nhiệm vụ do Đức Thượng Đế ban Thánh Lịnh

Thánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 
 2e séance du 12-2-1926 chez. M. Trung

 Đức Chí Tôn dạy :

Chư đệ tử nghe !
1- "Chiêu buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh,"
"nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường"
"đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành , chẳng nên thối trút."
“Phải thay mặt cho Ta mà dạy dổ chúng nó !" 

Mr Chiêu nói: “qua đến 1933 thì đạo mới lập thành (II)“

“...Phải”

2- " Trung Kỳ Hoài ! Ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. 

Nghe và tuân theo."

3- " Bản Sang Giảng Quý lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh.

Nghe và tuân theo "

4- " Đắc ! Con phải hiệp một vào đây đặng giúp đỡ Trung.

Nghe và tuân theo."

Mr  Đắc : Thưa Thầy mắc lo vun tròn hội Minh lý. 

" Cũng một gốc, tùy ý con định, sau chớ trách Thầy."

5- “ Đức tập cơ "
“ Hậu tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người."

“Nghe và tuân theo”.

___

(II) Theo lời ông Mai-thọ-Truyền thì đức Ngô có bảo với ông rằng phần phổ độ thành hình sớm quá nên bị phá quấy: Về sau trong ngày khánh thành Từ-Lâm-Tự có xảy ra cuộc biến (xem chú thích ở phần cuộc biến Từ-Lâm-Tự).
__________

CHÚ THÍCH

Đây là bài Thánh-ngôn Giao-Thừa Bính-Dần (12-2-1926), nguyên văn bản chính bút tự của ông Tuyết-tân-Thành – do ông Nguyễn-Trung-Hậu giữ, giao lại cho Đồng-Tân ngày 26-9-59 (24-8 Kỷ-Hợi, năm Đại-Đạo 34) dùng làm sử liệu. 

Pháp đàn : Đức Ngô-minh-Chiêu
Phò loan : ô. Cao-quỳnh-Cư­ Ô. Phạm-công-Tắc
Độc giả : ô. Nguyễn-trung-Hậu
Điển ký : ô. Tuyết-tân-Thanh

Random Story
20 Vạn-Quốc Tự (Chơn-Lý Ðàn) 10-9-1965 by DieuTriKimMau Thánh Giáo
Thành Đạo do con trọn chí thành, Ngăn ngừa tư...
Bài mới
Summary: Bài thuyết đạo của Ngài Ngọc Giáo Hữu Mai Dinh tại Trung Hưng Bửu Toà Đà Nẵng, ngày 15/8/GiápTy – 1984 . More info...
Published: 11/22/2018 Updated: 11/22/2018
Summary: Bài thuyết đạo của Ngài Bảo Cơ Quân Huệ Thanh Vân Huỳnh Thanh tại Kim Quang Minh Đài năm Đinh Dậu 1957 . More info...
Published: 11/22/2018 Updated: 11/22/2018
Summary: Bài thuyết đạo của Ngài Tiếp Cơ Quân Liên Hoa Đàm Thi tại Trung Tông Thánh Tịnh Đà Nẵng. Mùa tu năm Đinh Sửu-1997 More info...
Published: 11/22/2018 Updated: 11/22/2018
Thông Báo
 
 
Trang Chánh • •