RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào

Lịch sử Đạo Cao Đài phần Vô Vi 1921 - 1971

https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoZDhKTXJzYWZ2ek0/view

Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1926  - 1937

https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoMkc3RjJWXzBPcFk/view

Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1934  - 2010 

https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoU3pDOGh3eE1DSTQ/view 

                       Đêm 12-2-1926 Đức Thượng Đế khai Đạo Cao Đài

Ngày 13-2-1926 là ngày đầu tiên Đạo Cao Đài bắt đầu sinh hoạt, Các vị Tiền Khai Đại Đạo nhận nhiệm vụ do Đức Thượng Đế ban Thánh Lịnh

Thánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 
 2e séance du 12-2-1926 chez. M. Trung


 Đức Chí Tôn dạy :

Chư đệ tử nghe !
1- "Chiêu buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh,"
"nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường"
"đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành , chẳng nên thối trút."
“Phải thay mặt cho Ta mà dạy dổ chúng nó !" 

Mr Chiêu nói “qua đến 1933 thì đạo mới lập thành (II)“

“...Phải”

2- " Trung Kỳ Hoài ! Ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. 

Nghe và tuân theo."

3- " Bản Sang Giảng Quý lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh.

Nghe và tuân theo "

4- " Đắc ! Con phải hiệp một vào đây đặng giúp đỡ Trung.

Nghe và tuân theo."

Mr  Đắc : Thưa Thầy mắc lo vun tròn hội Minh lý. 

" Cũng một gốc, tùy ý con định, sau chớ trách Thầy."

5- “ Đức tập cơ "
“ Hậu tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người."

“Nghe và tuân theo”.

______

(II) Theo lời ông Mai-thọ-Truyền thì đức Ngô có bảo với ông rằng phần phổ độ thành hình sớm quá nên bị phá quấy: Về sau trong ngày khánh thành Từ-Lâm-Tự có xảy ra cuộc biến (xem chú thích ở phần cuộc biến Từ-Lâm-Tự).
__________

CHÚ THÍCH

Đây là bài Thánh-ngôn Giao-Thừa Bính-Dần (12-2-1926), nguyên văn bản chính bút tự của ông Tuyết-tân-Thành – do ông Nguyễn-Trung-Hậu giữ, giao lại cho Đồng-Tân ngày 26-9-59 (24-8 Kỷ-Hợi, năm Đại-Đạo 34) dùng làm sử liệu. 

Pháp đàn : Đức Ngô-minh-Chiêu
Phò loan : ô. Cao-quỳnh-Cư­ Ô. Phạm-công-Tắc
Độc giả : ô. Nguyễn-trung-Hậu
Điển ký : ô. Tuyết-tân-Thanh

Thông Báo
 
Trang Chánh • •