RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:
Thánh tịnh Bửu Quang Cảnh, ngày 21 tháng 4 năm Đại Đạo 34 Kỷ Hợi (28-5-1959)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1833 Read Count: 227
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

Ðàn-cơ tại Thiên-Lý Bửu-Tòa lúc 10 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm Mậu-Ngọ, 2 12 1978

Ý NGHĨA CỦA HIỆP-TÁC VÀ QUI-NGUYÊN


Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1909 Read Count: 228
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Chương II : 12.-  Tranh Đua Vật Chất
Trong gia-đình không biết thương lẫn nhau thì còn gì là yên vui; trong làng mạc, trong xã-hội nếu thiếu tình thương thì cang-thường đảo lộn, quốc-gia suy tân.

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 429 Read Count: 232
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương IV : 21.- Tu Là Cội Phúc
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 228 Read Count: 216
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary:  GIA nội trước lo sửa dựng gầy,
TÔ truyền chánh pháp khắp đông tây;
GIÁO dân vi thiện qui huờn đạo,
CHỦ nghĩa Tam Dân hội ngộ Thầy.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 533 Read Count: 176
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Tu Thân by VanTuyenThanhVuong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương IV : 25.- Tu Thân
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 188 Read Count: 211
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 84.- Tu Thân, Tu Khẩu

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 515 Read Count: 287
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương II : 13.- Vật Chất Là Giả Tạm
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 230 Read Count: 265
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Hòa-Đồng Tôn-Giáo, Đàn duyệt lại, 16/3 Mậu-Thân 13 4 1968
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 339 Read Count: 204
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Chương III : 15.-  Đạo-Đức Trường Tồn
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 389 Read Count: 207
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IX : 100-  Định Nghĩa Chuyển Hóa Long-Hoa
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 252 Read Count: 279
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương II : 11.- Đời Là Bẫy Cạm

Chim vướng lưới sâu bởi thấy mồi,

Cá tham của sẵn để dòng khơi,

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 95 Read Count: 282
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Chương III : 17.- Đời Nầy Ví Thể Đèn Tàn

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 343 Read Count: 209
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Mục lục -VP Phổ Thông Giáo Lý
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 444 Read Count: 308
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Thánh Giáo Sưu Tập 1966.
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 318 Read Count: 274
Published: 01/31/2007 Updated: 03/29/2007
Summary:  MỤC LỤC THÁNH GIÁO SƯU TẬP NĂM ĐINH MÙI 1967
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 408 Read Count: 291
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1968.
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 297 Read Count: 295
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1969.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 509 Read Count: 271
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục Lục Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 465 Read Count: 277
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1971


Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 356 Read Count: 292
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
Trang Chánh • •