Titles
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

Cùng gặp gỡ Cao Ðài Ðại Ðạo,
Hòa lý chơn cởi tháo hữu hình;
Ðừng vì sắc phái âm thinh,
Ðừng vì mặc cảm chia tình đó đây.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

THƯỜNG đến hồng trần độ chúng sanh,

mà chẳng nhiễm chốn hư danh,

NAM san giả khách khuyên người dữ,

Bắc HẢI hóa nhơn giúp kẻ lành.

QUAN tước ngàn phen tâm chẳng lụy,

Phúc ÂM muôn kiếp chí lo hành,

NHƯ không hữu tận vô cùng nguyện,

LAI vãng dìu đời lại cõi thanh.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

GIÁC đạo thông thường lý chánh chơn,

MINH tâm dưỡng tánh luyện kim đơn,

KIM thân đắc ngộ siêu tam giới,

TIÊN Phật chứng thành gội đức ơn.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Tâm trung quán triệt Đạo vô vi,

Tận độ nhơn sanh buổi hạ kỳ,

Thiên mệnh Thiên tâm nên đức cả,

Là ngôi Tiên Phật có cần chi.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

VẠN pháp tu trì tóm một thôi,

HẠNH lâm trái chín đã say mùi;

THIỀN môn mở ngỏ gay chèo bát,

biểu nghìn thu chẳng đổi dời.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Chư hiền đệ muội có biết tại sao Thượng-Đế vẫn theo đuổi những hàng hướng đạo nhân sinh từng giờ từng khắc? Cũng như thế, Bần Đạo vẫn còn đa mang gắn bó với Thiên chức Giáo-Tông Vô-Vi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Chư hiền đệ muội còn nhớ câu thơ: “Đời cùng Tiên Phật xuống phàm gian” chăng? More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ngọc Chẩm Đàn – Gò Vấp, mồng 7 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Non nước suy vì thiếu kẻ nhân,

Làm đèn đạo lý đã lu dần;

Ai người mến nước thương dân tộc,

Khêu lại đèn kia cho tỏ lần.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 02 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 08 3 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

HIỆP sức mà lo phổ Đạo Trời,

THIÊN lương có sẵn mỗi con người,

ĐẠI công đại đức tày Trời Đất,

ĐẾ vị muôn đời mãi sáng soi.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Chư quí liệt vị ôi! ai cũng biết và cũng than thế gian là biển khổ nhưng chưa tìm hiểu tận gốc rễ của sự khổ để đào sâu bứng gốc rễ đó gọi là giải khổ, mà người đời chỉ than suông rồi thôi, để cho mặc định luật, mặc thời vận đẩy đưa.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

NAM bang gặp đặng Ðạo-Trời gieo,

PHƯƠNG pháp thoát ra chốn hiểm nghèo,

GIÁO dục người đời nên Thánh Ðức,

CH trương lý chánh biết tìm theo.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Mở đức càn khôn giúp trẻ hiền,
Trong khi đời đạo thảy chinh nghiêng;
Lâm trần cho trẻ đồng vui dạ,
Ðem mảnh thân con tựa Mẹ hiền

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Tôi bị khảo”. Sự thật mình làm trật. Cái trật đó trở lại khảo mình chớ không phải tự ở ngoài đem đến. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Nguyệt Bửu Đàn – Sài Gòn, 22 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Cất bút đề chơi mấy vận thi,

Gởi người trần tục nhắn tương tri;

Tu hành thì phải tu cho thiệt,

Thành Phật Thánh Tiên có dễ gì!

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:       Nầy chư liệt vị! Nếu mỗi người khi còn ở thế gian mà được trọn tin lời chánh lý của Thiêng Liêng, hành cho đúng và hiểu sự tội phước như cái hiểu của Bản Thần hiện giờ chắc chắn rằng mỗi người sẽ phế đời hành đạo và thành chánh quả trong một kiếp mà thôi. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Không sợ khó khăn trở ngại đối với nhà tướng cũng như nhà lãnh đạo quốc gia hay hàng hướng đạo tôn giáo, chỉ ngại là chưa đương đầu với sự khó ấy là đã buông tay đầu hàng trước rồi, đó là điều quan trọng. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:      Vết xe trước đã sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh. Kể ra đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng, chính vì thế mà trong hàng Tiền Bối, người nào không làm đúng Thiên-ý sẽ bị triệu hồi để lãnh phần vụ khác. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 22 4 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
 
Trang Chánh • •