RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - X
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: VÂN hà thiên thượng phi phong,
HƯƠNG bay ngào ngạt động lòng Từ Tôn;
THÁNH ân vạn đại bảo tồn,
MẪU nghi sắc chiếu độ hồn vạn linh.
Giáng lâm đạo lý khai minh,
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2006 Read Count: 228
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Tý thời 25-8 Tân Sửu năm Đạo thứ 36 - 4 10 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2728 Read Count: 225
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: NHƯ vầy không nở Lão làm ngơ,   
Ý Thánh ban cho kẻ đợi chờ;  
ĐẠO hạnh mở đường qui hậu tấn,  
THIỀN tâm làm lối phục nguyên sơ. 
CHƠN thường giữ vẹn lòng trong sáng,  
NHƠN dục buông lung tánh đục mờ;  
Rắc rối bởi chưng thanh lẫn trược,  
Khôn dò thế sự với thiên cơ.  
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1285 Read Count: 188
Published: 04/13/2009 Updated: 04/13/2009
Summary: Giúp đời không mong tư lợi, không mong hưởng quả lành, không cần ai khen chê gièm siểm, miễn là tự giúp đời cho được ảnh hưởng tiến hóa, đó là cái sở hữu của người tu, vì thật dạ thương đời, mới là người biết thực dụng theo con đường Thiên-lý vậy.
Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1371 Read Count: 264
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

XÍCH đế Nam Phương đã trổ mòi,

MI huỳnh mồ kỷ dở mà coi,

LÃO nhuần phước lớn tu muôn kiếp,

TỔ vị oai danh đã hẳn hòi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 188 Read Count: 243
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

XÍCH, huỳnh, thanh, bạch, hắc: năm phương,

Biến hóa TINH thông lý đạo tường

TỬ ngã gieo truyền cơn cứu khổ

Chuyển-Mê mừng đặng rải cùng phương.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 268 Read Count: 215
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương VIII : 86.- Xóa Lỗi Người

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 329 Read Count: 203
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương III : Xả kỷ vị tha

 Huệ Đông Thiên, 1-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 13 6 1961

Vậy mỗi chư đệ muội tự xét thì biết, nếu không có vào cửa đạo Thầy để học hiểu giáo lý thì làm sao diệt được lòng thù vơ oán chạ, ganh ghét lẫn nhau?


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 318 Read Count: 233
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

XẢ bỏ dục tình học Đạo Cao,

THÂN nầy bỏ lại có đời đâu,

CỨU nhân phận sự người tâm thiện,

THẾ biết cùng chăng rán một màu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 803 Read Count: 204
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi.
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 74741 Read Count: 5494
Published: 04/27/2007 Updated: 04/27/2007
Xuân nhìn thế cuộc by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương I : Xuân nhìn thế cuộc
Diêu Trì Cung, 8-1 năm Đại Đạo 28 Quý Tỵ, 21 2 1953
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 392 Read Count: 197
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Mẹ đến trần gian để thưởng Xuân
Cùng con lớn nhỏ được vui cùng,
Con mừng thưởng đặng mùa Xuân đạo,
Xuân đạo lập thành đức Thánh nhân. 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1088 Read Count: 240
Published: 03/25/2016 Updated: 03/25/2016
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5439 Read Count: 172
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Xuân Thánh Đức by ThienTrung Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Xuân khai Thánh Đức nở muôn lòng,
Đạo Pháp chơn truyền, một chữ "Không"
Nhãn thị chủ Tâm, qui tánh thiện,
Lưỡng quang chủ tể, hiệp tâm đồng.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 199 Read Count: 236
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •