Titles - X
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: VÂN hà thiên thượng phi phong,
HƯƠNG bay ngào ngạt động lòng Từ Tôn;
THÁNH ân vạn đại bảo tồn,
MẪU nghi sắc chiếu độ hồn vạn linh.
Giáng lâm đạo lý khai minh, More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Tý thời 25-8 Tân Sửu năm Đạo thứ 36 - 4 10 1961 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: NHƯ vầy không nở Lão làm ngơ,   
Ý Thánh ban cho kẻ đợi chờ;  
ĐẠO hạnh mở đường qui hậu tấn,  
THIỀN tâm làm lối phục nguyên sơ. 
CHƠN thường giữ vẹn lòng trong sáng,  
NHƠN dục buông lung tánh đục mờ;  
Rắc rối bởi chưng thanh lẫn trược,  
Khôn dò thế sự với thiên cơ.   More info...
Published: 04/13/2009 Updated: 04/13/2009
Summary: Giúp đời không mong tư lợi, không mong hưởng quả lành, không cần ai khen chê gièm siểm, miễn là tự giúp đời cho được ảnh hưởng tiến hóa, đó là cái sở hữu của người tu, vì thật dạ thương đời, mới là người biết thực dụng theo con đường Thiên-lý vậy. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

XÍCH đế Nam Phương đã trổ mòi,

MI huỳnh mồ kỷ dở mà coi,

LÃO nhuần phước lớn tu muôn kiếp,

TỔ vị oai danh đã hẳn hòi.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

XÍCH, huỳnh, thanh, bạch, hắc: năm phương,

Biến hóa TINH thông lý đạo tường

TỬ ngã gieo truyền cơn cứu khổ

Chuyển-Mê mừng đặng rải cùng phương.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương VIII : 86.- Xóa Lỗi Người
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương III : Xả kỷ vị tha

 Huệ Đông Thiên, 1-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 13 6 1961

Vậy mỗi chư đệ muội tự xét thì biết, nếu không có vào cửa đạo Thầy để học hiểu giáo lý thì làm sao diệt được lòng thù vơ oán chạ, ganh ghét lẫn nhau?

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

XẢ bỏ dục tình học Đạo Cao,

THÂN nầy bỏ lại có đời đâu,

CỨU nhân phận sự người tâm thiện,

THẾ biết cùng chăng rán một màu.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi. More info...
Published: 04/27/2007 Updated: 04/27/2007
Summary: Chương I : Xuân nhìn thế cuộc
Diêu Trì Cung, 8-1 năm Đại Đạo 28 Quý Tỵ, 21 2 1953 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Mẹ đến trần gian để thưởng Xuân
Cùng con lớn nhỏ được vui cùng,
Con mừng thưởng đặng mùa Xuân đạo,
Xuân đạo lập thành đức Thánh nhân.  More info...
Published: 03/25/2016 Updated: 03/25/2016
Summary: Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào More info...
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Summary: Xuân khai Thánh Đức nở muôn lòng,
Đạo Pháp chơn truyền, một chữ "Không"
Nhãn thị chủ Tâm, qui tánh thiện,
Lưỡng quang chủ tể, hiệp tâm đồng.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
 
Trang Chánh • •