Titles - V
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: I. THANH THIẾU NIÊN ĐẠI ĐẠO PHẢI LÀM GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẠO CAO ĐÀI TRONG HÔM NAY VÀ NGÀY MAI? More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Đại Từ Phụ vì đức háo sanh đã khai mở Tam Kỳ Phổ Độ để cứu rổi các chơn linh hồi cựu vị. Và trong cơ tận độ kỳ Ba, nữ phái giữ một vai trò quan trọng. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: VÔ-VI HIỆP THIÊN-ĐÀI Ngày 06 tháng 03 âm lịch 1942 (12 giờ) More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

 

Vài nét về tiến hóa của Teilhard de Chardin và Lecomte du Nouy

More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Học lời Mẹ dạy:

Vào đời độ chúng lập công,
Rồi quày trở lại hiệp cùng Mẹ con. More info...
Published: 10/04/2016 Updated: 10/04/2016
Summary:

Chương II : 07.- VÔ THƯỜNG HỮU HOẠI

Thân tâm của chư đệ muội là vô thường hữu hoại.

            Thế nào là vô thường hữu hoại?

 

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Từ xưa đến nay, người tu thì nhiều, người đắc Đạo thì ít, cũng tại chỗ đó. Tôn giáo mệnh danh là Đạo cứu đời mọc lên như nấm, nhưng đời chẳng những chưa được cứu lại càng khổ thêm, cũng tại nơi đó. Tiêu ngữ Cao Đài giáo là qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp Cao Đài là một tỉnh còn chưa qui hiệp được, cũng tại chỗ đó. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary:

KINH VÔ VI PHÁP

CÔNG-PHU-NỘI
THẬP-BÁT LIÊN-HOÀN

More info...
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary:

Chương VI : Vô vi trường cửu, lý sâu diệu huyền

Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-5-1961

Đường chơn đạo thực hành cho đúng,

       Lý vô vi hữu dụng sau này,

              Mới tường Đại Đạo của Thầy,

Hư hư thiệt thiệt, đủ đầy huyền linh,

       Từ chỗ không, kết tinh sự có,

       Có kia mà, rồi có còn đâu,

              Hữu hình hữu hoại đáo đầu,

Vô vi trường cữu, lý sâu diệu huyền.

 

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
FeatureSummary:

Hôm nay, ngày 23-8 Bính Thân 2016, lại thêm một lần nữa, Nam Thành Thánh Thất trân trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Khai Tịch đạo Cao Đài

More info...
Published: 03/07/2018 Updated: 03/08/2018
Summary: Người tín hữu sở dĩ khác đời là ở chỗ đó, ở chỗ đối với bản thân mình thì trong sạch từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm, ở tha nhân gia đình hay xã hội thì mưu được sự hòa thuận an bình lợi ích cho chung. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Nghiệp lực trần la bủa khắp nơi,
Nguyên nhân đâu hãy thức thời cơ;
Quày chơn trở lại đường Thiên Đạo,
Tránh khỏi trầm luân để độ đời. More info...
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
Summary:

Vấn Đáp Về Vấn Đề Ăn Chay

Tôi mang thai và đang ăn chay trường 

http://thienphatvien.com/ 

More info...
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Chương II : Vật chất hư hoại
Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Vật chất vô thường, tinh thần bất diệt

Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961

       Nầy các con ôi! vì lòng thương muôn loài vạn vất, nên Thầy đã hóa sinh nên càn khôn vũ trụ nơi nung nấu tâm hồn các con, giam các con trong tù ao nước đục. Vì vậy Thầy tá trần để phục hồi các con trở lại ngôi xưa vị cũ. Thầy hằng mong sao các con thức tỉnh được mọi sự trên đời.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương II : 08.- Vật-Chất Ảo-Ảnh và Tinh-Thần Đạo-Đức
Người muốn thật đạo-đức hoàn toàn thì phải khỏa lấp những nguồn tư-tưởng đen tối của trần-gian.

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Trước đây, ngay từ những năm đầu của đạo Cao Đài, một số sách báo khi viết về những "tiên tri" Cao Đài xuất thế thường truyền lại rằng trong sách Ấu Học Quỳnh Lâm có câu Đầu thượng viết Cao Đài. Chính tôi, khi viết Lịch sử đạo Cao Đài thời kỳ tiềm ẩn 1920-1926 (Huế: Nxb Thuận hóa 1996) cũng đã dẫn lại lời truyền lại đó (tr. 70-71)! More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Chương VIII : 78.- Vị Nhơn-Sanh More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Phụ nữ là con người, mà con người thì đã có sẵn vị thế cao trọng đuợc Đấng Tạo Hóa ban cho là thay Trời cai quản muôn vật nơi chốn hữu hình. Không ai lấy được vị thế đó của con người. Chỉ có con người tự chối bỏ vị thế thiêng liêng của mình. More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Chương II : Vững lập trường

Nhìn cảnh vật càng thêm đau dạ,

       Ngó đến con đứa ngã đứa nghiêng;

              Nhìn ra Mẹ đổ thảm phiền,

Thấy con nam nữ đàn tiền Mẹ than!

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
 
 
Trang Chánh • •