RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - V
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: I. THANH THIẾU NIÊN ĐẠI ĐẠO PHẢI LÀM GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẠO CAO ĐÀI TRONG HÔM NAY VÀ NGÀY MAI?
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 9131 Read Count: 467
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Đại Từ Phụ vì đức háo sanh đã khai mở Tam Kỳ Phổ Độ để cứu rổi các chơn linh hồi cựu vị. Và trong cơ tận độ kỳ Ba, nữ phái giữ một vai trò quan trọng.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7609 Read Count: 197
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: VÔ-VI HIỆP THIÊN-ĐÀI Ngày 06 tháng 03 âm lịch 1942 (12 giờ)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 12912 Read Count: 187
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

 

Vài nét về tiến hóa của Teilhard de Chardin và Lecomte du Nouy


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2478 Read Count: 253
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Học lời Mẹ dạy:

Vào đời độ chúng lập công,
Rồi quày trở lại hiệp cùng Mẹ con.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6464 Read Count: 148
Published: 10/04/2016 Updated: 10/04/2016
Summary:

Chương II : 07.- VÔ THƯỜNG HỮU HOẠI

Thân tâm của chư đệ muội là vô thường hữu hoại.

            Thế nào là vô thường hữu hoại?

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 377 Read Count: 197
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Từ xưa đến nay, người tu thì nhiều, người đắc Đạo thì ít, cũng tại chỗ đó. Tôn giáo mệnh danh là Đạo cứu đời mọc lên như nấm, nhưng đời chẳng những chưa được cứu lại càng khổ thêm, cũng tại nơi đó. Tiêu ngữ Cao Đài giáo là qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp Cao Đài là một tỉnh còn chưa qui hiệp được, cũng tại chỗ đó.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3888 Read Count: 209
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Vô Vi Pháp by admin Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary:

KINH VÔ VI PHÁP

CÔNG-PHU-NỘI
THẬP-BÁT LIÊN-HOÀN


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 9
Completed: Yes Word count: 26382 Read Count: 2220
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary:

Chương VI : Vô vi trường cửu, lý sâu diệu huyền

Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-5-1961

Đường chơn đạo thực hành cho đúng,

       Lý vô vi hữu dụng sau này,

              Mới tường Đại Đạo của Thầy,

Hư hư thiệt thiệt, đủ đầy huyền linh,

       Từ chỗ không, kết tinh sự có,

       Có kia mà, rồi có còn đâu,

              Hữu hình hữu hoại đáo đầu,

Vô vi trường cữu, lý sâu diệu huyền.

 

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 226 Read Count: 209
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Người tín hữu sở dĩ khác đời là ở chỗ đó, ở chỗ đối với bản thân mình thì trong sạch từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm, ở tha nhân gia đình hay xã hội thì mưu được sự hòa thuận an bình lợi ích cho chung.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2800 Read Count: 213
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Nghiệp lực trần la bủa khắp nơi,
Nguyên nhân đâu hãy thức thời cơ;
Quày chơn trở lại đường Thiên Đạo,
Tránh khỏi trầm luân để độ đời.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1785 Read Count: 153
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
Summary:

Vấn Đáp Về Vấn Đề Ăn Chay

Tôi mang thai và đang ăn chay trường 

http://thienphatvien.com/ 


Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 3646 Read Count: 722
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Chương II : Vật chất hư hoại
Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 288 Read Count: 190
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Vật chất vô thường, tinh thần bất diệt

Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961

       Nầy các con ôi! vì lòng thương muôn loài vạn vất, nên Thầy đã hóa sinh nên càn khôn vũ trụ nơi nung nấu tâm hồn các con, giam các con trong tù ao nước đục. Vì vậy Thầy tá trần để phục hồi các con trở lại ngôi xưa vị cũ. Thầy hằng mong sao các con thức tỉnh được mọi sự trên đời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 351 Read Count: 209
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương II : 08.- Vật-Chất Ảo-Ảnh và Tinh-Thần Đạo-Đức
Người muốn thật đạo-đức hoàn toàn thì phải khỏa lấp những nguồn tư-tưởng đen tối của trần-gian.


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 465 Read Count: 203
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Trước đây, ngay từ những năm đầu của đạo Cao Đài, một số sách báo khi viết về những "tiên tri" Cao Đài xuất thế thường truyền lại rằng trong sách Ấu Học Quỳnh Lâm có câu Đầu thượng viết Cao Đài. Chính tôi, khi viết Lịch sử đạo Cao Đài thời kỳ tiềm ẩn 1920-1926 (Huế: Nxb Thuận hóa 1996) cũng đã dẫn lại lời truyền lại đó (tr. 70-71)!
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1615 Read Count: 201
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Vị Nhơn-Sanh by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương VIII : 78.- Vị Nhơn-Sanh
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 774 Read Count: 184
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Phụ nữ là con người, mà con người thì đã có sẵn vị thế cao trọng đuợc Đấng Tạo Hóa ban cho là thay Trời cai quản muôn vật nơi chốn hữu hình. Không ai lấy được vị thế đó của con người. Chỉ có con người tự chối bỏ vị thế thiêng liêng của mình.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8287 Read Count: 195
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Chương II : Vững lập trường

Nhìn cảnh vật càng thêm đau dạ,

       Ngó đến con đứa ngã đứa nghiêng;

              Nhìn ra Mẹ đổ thảm phiền,

Thấy con nam nữ đàn tiền Mẹ than!


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1037 Read Count: 199
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Tin tức từ : UPAC TELEVISION UNIVERSAL PARTNERSHIP ALLIANCE FOR ALL COUNTRIES World Headquarter: 325 Broadway, New York, NY 10007
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 6876 Read Count: 655
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •