RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - T
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Ta Người by Thien_Long_Dong_Tu Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:      Tinh lực của Nguồn Thanh Khí ấy vận chuyển theo sức Vô Vi của Nguồn Hư Vô Chi Khí mà lập nên cái Thể Vô Vi cho Ngôi Trời Độc Nhứt nơi Tâm Con Người trò.

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 959 Read Count: 201
Published: 04/21/2009 Updated: 04/21/2009
Summary:

Chương V : Tai hại của sự bỏn sẻn

Bởi con người càng được lại càng tham mãi mãi không sao cho đầy túi được. Còn người biết tu thì gìn câu: “Tri túc thường túc”, chỉ vui với mùi đạo đức nơi tâm.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 547 Read Count: 238
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 14 7 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1065 Read Count: 234
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Tam công by NgocHoangThuongDe Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Tý thời, 17 tháng 8 Canh Tý 07 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1466 Read Count: 210
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Xuân đã về trước ngõ, chư đệ muội hãy vui vẻ lên đón Chúa Xuân. Dầu có muôn vạn mùa xuân qua qua lại lại, tới tới lui lui, nhưng người khách biết thưởng xuân, thì xuân với lòng người là một, không qua không lại, không tới không lui, không thời gian ước định mà vĩnh cữu hằng tại.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2043 Read Count: 200
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
Tam Giáo trong Cao Đài by LeAnhDung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Với sự xuất hiện của Cao Đài tại cái nôi Việt Nam, không chỉ Tam Giáo truyền thống được phát huy và đổi mới thành Tam Giáo Đạo (Tam Tông), mà còn có sự xác lập một vị thế mới cho dân tộc Việt Nam trên diễn đàn tư tưởng, văn hóa đạo đức của nhân loại năm châu. . . .
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5040 Read Count: 192
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: “Nhân vô thập toàn”. Đã mang kiếp nhân sinh thì rồi có lúc sẽ mắc phải sai lầm chi đó trong cuộc sống ! Là người tu học, hiểu được ý nghĩa bước đầu của chữ tu là “sửa” qua câu “Tu là sửa những gì đã trật”, người tín hữu Cao Đài cố gắng sửa chữa đồng thời cầu nguyện Ơn Trên từ bi tha thứ cho mình.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2070 Read Count: 241
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Tam Nương ( 1935 ) by TamNuong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

TAM-Kỳ rọi đuốc độ nhơn sanh,

NƯƠNG bóng thiều-quang dạ luyện thành,

Chờ buổi tuần-huờn thiên địa chuyển,

Chí tâm độ tận kẻ chơn hành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 91 Read Count: 219
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Tam Qui by DatTuong Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Theo giáo lý nhà Phật, Tam Qui là qui y Tam Bảo gồm: “Qui Y Phật, Qui Y Pháp, Qui Y Tăng”.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4076 Read Count: 181
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Tam tùng by DoanThiDiem Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Tý thời đêm 19-8 Canh Tý 09 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1743 Read Count: 236
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Tam Thừa Chơn Giáo by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Tam Thừa Chơn Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 364 Read Count: 59
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của "đỉnh trời" là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1744 Read Count: 223
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 5692 Read Count: 575
Published: 04/10/2009 Updated: 04/09/2011
Summary: TÌM HỌC VỀ NGŨ CHI HIỆP NHỨT TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 9214 Read Count: 449
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 9764 Read Count: 724
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: TÔN GIÁO và ĐẠO , KHOA HỌC, CHƠN LÝ
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 739 Read Count: 242
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tâu bệ hạ, đây là một dịp may mắn cho hạ thần gởi gắm sự nghiệp để rảnh rang, vì của nầy chưa thật là của hạ thần mà là của năm nhà: hỏa hoạn, bão lụt, trộm cướp, sung công và cuối cùng là thê tử tiêu phá gây tội lỗi, dầu hạ thần có giữ được bao lâu cũng không khỏi về tay một trong năm nhà đó nên hạ thần xin dâng hết cho bệ hạ để khỏi khổ công gìn giữ và khổ sở khi nó mất.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1147 Read Count: 224
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

TÀO quyết bạo hung chẳng tại Trời

QUỐC kêu bi thảm các trò ôi!

CỰU thành Ðại-Ðạo muôn thu hứng,

Giáng chỉnh đời nguy chí phản hồi...


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 130 Read Count: 330
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Tác phong đạo hạnh by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sau khi nhập môn, chúng ta phải có ngôn ngữ, cử chỉ khác hơn hôm trước, Ơn Trên dạy phải “khác hơn người thế tục”. Đó là tác phong đạo hạnh.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2898 Read Count: 200
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary: Tám thực đơn như phương thuốc (Hoa-Ðà Tiên-Ông)
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 601 Read Count: 150
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
 
Trang Chánh • •