Titles - T
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:      Tinh lực của Nguồn Thanh Khí ấy vận chuyển theo sức Vô Vi của Nguồn Hư Vô Chi Khí mà lập nên cái Thể Vô Vi cho Ngôi Trời Độc Nhứt nơi Tâm Con Người trò.
More info...
Published: 04/21/2009 Updated: 04/21/2009
Summary:

Chương V : Tai hại của sự bỏn sẻn

Bởi con người càng được lại càng tham mãi mãi không sao cho đầy túi được. Còn người biết tu thì gìn câu: “Tri túc thường túc”, chỉ vui với mùi đạo đức nơi tâm.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 14 7 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, 17 tháng 8 Canh Tý 07 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Xuân đã về trước ngõ, chư đệ muội hãy vui vẻ lên đón Chúa Xuân. Dầu có muôn vạn mùa xuân qua qua lại lại, tới tới lui lui, nhưng người khách biết thưởng xuân, thì xuân với lòng người là một, không qua không lại, không tới không lui, không thời gian ước định mà vĩnh cữu hằng tại. More info...
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
Summary: Với sự xuất hiện của Cao Đài tại cái nôi Việt Nam, không chỉ Tam Giáo truyền thống được phát huy và đổi mới thành Tam Giáo Đạo (Tam Tông), mà còn có sự xác lập một vị thế mới cho dân tộc Việt Nam trên diễn đàn tư tưởng, văn hóa đạo đức của nhân loại năm châu. . . . More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: “Nhân vô thập toàn”. Đã mang kiếp nhân sinh thì rồi có lúc sẽ mắc phải sai lầm chi đó trong cuộc sống ! Là người tu học, hiểu được ý nghĩa bước đầu của chữ tu là “sửa” qua câu “Tu là sửa những gì đã trật”, người tín hữu Cao Đài cố gắng sửa chữa đồng thời cầu nguyện Ơn Trên từ bi tha thứ cho mình. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

TAM-Kỳ rọi đuốc độ nhơn sanh,

NƯƠNG bóng thiều-quang dạ luyện thành,

Chờ buổi tuần-huờn thiên địa chuyển,

Chí tâm độ tận kẻ chơn hành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Theo giáo lý nhà Phật, Tam Qui là qui y Tam Bảo gồm: “Qui Y Phật, Qui Y Pháp, Qui Y Tăng”. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Tý thời đêm 19-8 Canh Tý 09 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Mục lục Tam Thừa Chơn Giáo More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của "đỉnh trời" là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. More info...
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ. More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/09/2011
Summary: TÌM HỌC VỀ NGŨ CHI HIỆP NHỨT TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử. More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
FeatureSummary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử. More info...
Published: 03/06/2018 Updated: 03/06/2018
Summary: TÔN GIÁO và ĐẠO , KHOA HỌC, CHƠN LÝ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tâu bệ hạ, đây là một dịp may mắn cho hạ thần gởi gắm sự nghiệp để rảnh rang, vì của nầy chưa thật là của hạ thần mà là của năm nhà: hỏa hoạn, bão lụt, trộm cướp, sung công và cuối cùng là thê tử tiêu phá gây tội lỗi, dầu hạ thần có giữ được bao lâu cũng không khỏi về tay một trong năm nhà đó nên hạ thần xin dâng hết cho bệ hạ để khỏi khổ công gìn giữ và khổ sở khi nó mất. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

TÀO quyết bạo hung chẳng tại Trời

QUỐC kêu bi thảm các trò ôi!

CỰU thành Ðại-Ðạo muôn thu hứng,

Giáng chỉnh đời nguy chí phản hồi...

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Sau khi nhập môn, chúng ta phải có ngôn ngữ, cử chỉ khác hơn hôm trước, Ơn Trên dạy phải “khác hơn người thế tục”. Đó là tác phong đạo hạnh. More info...
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
 
 
Trang Chánh • •