RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - S
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Sanh ký tử qui by BachSac Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương V : Sanh ký tử qui

Châu Minh, 15-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-6-1961

Câu rằng: Sanh ký tử qui,

Sống tròn đạo đức, thác thì nhàn thân.

       Sống đeo đai, xác phàm nặng nhọc,

       Thác thân rồi, hồn được thảnh thơi;

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 543 Read Count: 215
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

SÁM = nghĩa là xét mình, xét những tội lỗi của mình đã phạm tự bấy nay.

HỐI = nghĩa là ăn năn cải quá, xin cầu nguyện từ rày nhẫn sau không tái phạm như vậy nữa.

 

 Kinh nầy đã được Thể Liêng Tiên Nữ vưng lịnh Diêu-Trì-Cung cho ra từ năm Nhâm-Thân (1932) và được THOẠI HÀ Nguyễn Hữu Phùng in năm 1939.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2951 Read Count: 180
Published: 01/29/2015 Updated: 01/29/2015
Sám hối by Thien_Hanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Con người có sáu giác quan hay lục căn gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý). Sáu giác quan nầy khi tiếp xúc với sáu trần hay lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) không nhiều thì ít sẽ phát khởi vọng niệm đeo đẳng, trói buộc con người. 
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4068 Read Count: 199
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Sát sanh by VanTuyenThanhVuong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương III : Sát sanh

Sát sanh là gì?

       Là giết sự sống, từ lời nói đến hành động đều có thể gọi là sát sanh. Nếu lời nói sai làm cho người phiền lụy, hành động quấy làm cho người đau khổ cũng gọi là sát sanh, chẳng phải giết loài vật để mà dưỡng thân mới gọi là sát sanh.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 210 Read Count: 209
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Sân (Giận) by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương III : Gìn tâm làm chủ thiên đàng lần lên

Giận là một tai nạn.

       Tại sao giận là một tai nạn?


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 422 Read Count: 203
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Sấm Ký by NguyenBinhKhiem Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: Sấm Ký (I)
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 4910 Read Count: 792
Published: 06/07/2009 Updated: 06/07/2009
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 10g ngày 5 8 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 790 Read Count: 132
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 3 8 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 969 Read Count: 205
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Số phận Vũ Trụ by Thien_Quang Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Năng lượng tối (dark energy) là một chủ đề mang tính thời sự của vật lý thiên văn (astrophysics) và vũ trụ học (cosmology).
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 10203 Read Count: 1545
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Đa số chúng ta đã tìm hiểu các triết lý đông tây kim cổ để tìm ánh sáng cho cuộc đời, và cũng đã áp dụng những phương pháp tu tập khác nhau để giải khổ, song vẫn chưa an lạc, tự tại, chưa chắc chắn về con đường mình đang đi và vẫn còn mơ hồ về sự diệt khổ, chứng đắc, giải thoát, nhất là những gì bên kia cửa tử.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5558 Read Count: 203
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Sống tự nhiên by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sống tự nhiên không phải sống ra rời xã hội nhân lọai; không chỉ uống nước lã, thở khí trời để sống. Mà sống đạo trong đời, trong cung cách tự do tự chủ, ích nhơn lợi vật.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1241 Read Count: 242
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Mùng 1 tháng Chạp Bính Thìn 
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1867 Read Count: 178
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Sống Đạo by ChiTin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Đại Tiên trưởng có dạy : " Chư đệ muội có biết không? Đời mạt pháp, người Sống Đạo là người sống rất ung dung, sống rất căn bản, biết hòa hài cùng nhịp điệu thiên nhiên"
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 836 Read Count: 178
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Vào ngày Rằm tháng Hai hôm nay cũng như hằng năm,
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5473 Read Count: 196
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Chư đệ muội có biết không ? Ðời Mạt Pháp người sống Ðạo là người sống ung dung,rất căn bản,biết hài hòa cùng nhịp điệu thiên nhiên,biết tùy thời biến hóa trước những đổi thay của từng giai đoạn, ô trược hay thanh cao,loạn hay trị đều là những cuộc thách thức người sống Ðạo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1135 Read Count: 233
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Liệt Quốc Công Thần Thọ Đại Thiên Ân Tam Kỳ Phổ Độ, Lão chào chư thiên phong chức sắc và chư hiền đệ hiền muội.
Thừa lệnh Tam Trấn Oai Nghiêm chiếu triệu, Lão đến giáng đàn hôm nay để hàn huyên đôi vần giáo lý.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1517 Read Count: 194
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary:

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CAO ĐÀI


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 5796 Read Count: 370
Published: 01/30/2015 Updated: 01/30/2015
Summary: Cách đây hơn 80 năm, khi Ðức Thượng Ðế hạ ngọn linh cơ lần đầu tiên tại Việt Nam, tức là đã đặt viên gạch đầu tiên cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ tại thế gian này.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5504 Read Count: 250
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Sứ mạng Chung Hòa by BachHanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sứ mạng Chung Hòa là trách nhiệm quan trọng của Nữ Phái Tam Kỳ Phổ Độ để góp công quả vào mục đích tận độ quần linh của Đức Chí Tôn Thượng Đế
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1656 Read Count: 229
Published: 09/13/2007 Updated: 09/13/2007
Summary: Có thể nói "Sứ mạng Nho tông chuyển thế" trong giáo lý Cao Đài là một ý niệm không đơn giản nhưng lại được Ơn Trên giảng giải rất ít, rất hiếm hoi.
Categories: Thuyết Minh, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2737 Read Count: 629
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
 
Trang Chánh • •