Titles - S
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

Chương V : Sanh ký tử qui

Châu Minh, 15-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-6-1961

Câu rằng: Sanh ký tử qui,

Sống tròn đạo đức, thác thì nhàn thân.

       Sống đeo đai, xác phàm nặng nhọc,

       Thác thân rồi, hồn được thảnh thơi;

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

SÁM = nghĩa là xét mình, xét những tội lỗi của mình đã phạm tự bấy nay.

HỐI = nghĩa là ăn năn cải quá, xin cầu nguyện từ rày nhẫn sau không tái phạm như vậy nữa.

 

 Kinh nầy đã được Thể Liêng Tiên Nữ vưng lịnh Diêu-Trì-Cung cho ra từ năm Nhâm-Thân (1932) và được THOẠI HÀ Nguyễn Hữu Phùng in năm 1939.

More info...
Published: 01/29/2015 Updated: 01/29/2015
Summary: Con người có sáu giác quan hay lục căn gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý). Sáu giác quan nầy khi tiếp xúc với sáu trần hay lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) không nhiều thì ít sẽ phát khởi vọng niệm đeo đẳng, trói buộc con người.  More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary:

Chương III : Sát sanh

Sát sanh là gì?

       Là giết sự sống, từ lời nói đến hành động đều có thể gọi là sát sanh. Nếu lời nói sai làm cho người phiền lụy, hành động quấy làm cho người đau khổ cũng gọi là sát sanh, chẳng phải giết loài vật để mà dưỡng thân mới gọi là sát sanh.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương III : Gìn tâm làm chủ thiên đàng lần lên

Giận là một tai nạn.

       Tại sao giận là một tai nạn?

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Sấm Ký (I) More info...
Published: 06/07/2009 Updated: 06/07/2009
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 10g ngày 5 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 3 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Năng lượng tối (dark energy) là một chủ đề mang tính thời sự của vật lý thiên văn (astrophysics) và vũ trụ học (cosmology). More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Đa số chúng ta đã tìm hiểu các triết lý đông tây kim cổ để tìm ánh sáng cho cuộc đời, và cũng đã áp dụng những phương pháp tu tập khác nhau để giải khổ, song vẫn chưa an lạc, tự tại, chưa chắc chắn về con đường mình đang đi và vẫn còn mơ hồ về sự diệt khổ, chứng đắc, giải thoát, nhất là những gì bên kia cửa tử. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Sống tự nhiên không phải sống ra rời xã hội nhân lọai; không chỉ uống nước lã, thở khí trời để sống. Mà sống đạo trong đời, trong cung cách tự do tự chủ, ích nhơn lợi vật. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Mùng 1 tháng Chạp Bính Thìn  More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary: Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Đại Tiên trưởng có dạy : " Chư đệ muội có biết không? Đời mạt pháp, người Sống Đạo là người sống rất ung dung, sống rất căn bản, biết hòa hài cùng nhịp điệu thiên nhiên" More info...
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Vào ngày Rằm tháng Hai hôm nay cũng như hằng năm, More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Chư đệ muội có biết không ? Ðời Mạt Pháp người sống Ðạo là người sống ung dung,rất căn bản,biết hài hòa cùng nhịp điệu thiên nhiên,biết tùy thời biến hóa trước những đổi thay của từng giai đoạn, ô trược hay thanh cao,loạn hay trị đều là những cuộc thách thức người sống Ðạo. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Liệt Quốc Công Thần Thọ Đại Thiên Ân Tam Kỳ Phổ Độ, Lão chào chư thiên phong chức sắc và chư hiền đệ hiền muội.
Thừa lệnh Tam Trấn Oai Nghiêm chiếu triệu, Lão đến giáng đàn hôm nay để hàn huyên đôi vần giáo lý. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary:

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CAO ĐÀI

More info...
Published: 01/30/2015 Updated: 01/30/2015
Summary: Cách đây hơn 80 năm, khi Ðức Thượng Ðế hạ ngọn linh cơ lần đầu tiên tại Việt Nam, tức là đã đặt viên gạch đầu tiên cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ tại thế gian này. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Sứ mạng Chung Hòa là trách nhiệm quan trọng của Nữ Phái Tam Kỳ Phổ Độ để góp công quả vào mục đích tận độ quần linh của Đức Chí Tôn Thượng Đế More info...
Published: 09/13/2007 Updated: 09/13/2007
Summary: Có thể nói "Sứ mạng Nho tông chuyển thế" trong giáo lý Cao Đài là một ý niệm không đơn giản nhưng lại được Ơn Trên giảng giải rất ít, rất hiếm hoi. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
 
 
Trang Chánh • •