RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - R
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:  . .Vũ trụ, quần sinh, và con ngưười có hai bình diện:
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2699 Read Count: 414
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary:

Chương III : Rõ Thiên cơ trọn dạ vì Thầy

Châu Minh, 15-2 năm Đại Đạo 35 Canh Tý, 12 3 1960


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 590 Read Count: 205
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
Trang Chánh • •