Titles - Q
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

Nhưng có một việc rất gần gũi, thiết thực và hệ trọng cho mỗi người thì lại không thấy ai chuẩn bị cả… Đó là chuẩn bị lúc Lâm chung!.

More info...
Published: 08/19/2007 Updated: 08/19/2007
Summary:

QUAN minh đạo-đức buổi kim thời,

ÂM cảnh, Ngọc-Kinh ấy khác nơi,

NAM Bắc chung vai lo gánh Ðạo,

HẢI thừa Hoàng-chiếu sửa yên đời.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương IX : 98-  Quan Niệm Liên Hiệp Chi Phái
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 64.- Quan Niệm Về Hòa Hiệp, Thương Yêu More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Này chư hiền đệ hiền muội! thường tình đời hay bảo: "Cây có cội nước có nguồn, chim có tổ người có tông" hay "Ăn trái nhớ  kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào  giếng". Những ý niệm ấy tuy nói lên sự tầm thường trong đời sống con người, nhưng nó cũng là một căn đề, một qui tắc sống muôn thuở cho nhơn sinh. Vì thế, nếu giá trị của những phương ngôn tục ngữ ấy mãi mãi còn với thời  gian cuộc sống thì con người vẫn mãi mãi gìn giữ được cái nhân bản của mình. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 23 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 25 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

QUAN minh Ðạo-lý việc trong đời,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê giáo hiệp thời,

ÐẾ Ðạo, phụ tình, thê tử, hiếu,

QUÂN vương dân sự thuận hòa lời.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Quan-Âm Như-Lai đàn 1 8 1971 BÌNH-MINH III More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (nhằm 27 3 1968 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 06 5 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Ngài Bác Nhã Thiền Sư trong bài Chánh Pháp Nhãn Tạng – Niết Bàn Diệu Tâm đã cho chúng ta biết có bốn loại Tâm là Duyên Lự Tâm, , Tư Lương Tâm, Tích Tập Tâm và Kiến Thật Tâm hay Thể Tánh Thường Trụ. More info...
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary:

 Chương IV : Quân tử là gì?

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Thánh Sư giải rõ chữ Quân tử là tự mình làm vua lấy mình. Cũng như Đức Từ Phụ làm chủ trong Đại vũ trụ nầy, thì mỗi chư hiền đồ cũng được là chủ cái Tiểu vũ trụ là xác thân của mỗi môn đồ.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương IV : Quân tử nho, tiểu nhơn nho

       Nho quân tử nghĩa là: học đạo thánh hiền để sửa mình cho trở nên người có giá phẩm đạo đức tôn quí, dầu bần cùng cũng không làm điều trái đạo.

       Nho tiểu nhơn là: học đạo thánh hiền để cầu danh, cầu lợi, ngoài miệng nói đạo đức, trong lòng nghĩ những việc bất nhân bất nghĩa.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương V : Quân tử trang nhi bất trang, quần nhi bất đãng

  Nghĩa là: người Quân tử trang nghiêm, nhưng không tranh với ai, hợp quần với tất cả mọi người, nhưng không vào bè đãng,

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VIII : 79.- Quân-Tử và Tiểu-Nhân More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Quẳng gánh lo đi và vui sống More info...
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary: Dịch, quẻ Trạch Lôi Tùy gồm quẻ Đoài chồng lên quẻ Chấn, tượng hình sấm động dưới đầm với ý nghĩa thuận theo, nương theo, thể hiện sự hạ mình để giúp cho cuộc đời trở nên đẹp đẽ, vui tươi. Do đó, quẻ Tùy còn được gọi là đạo Tùy, được xem là đạo trị thế của Khổng giáo. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Thích, Nho, GIA, Lão vẫn đồng nguyên,
Chung sức TÔ nên đạo thống truyền;
Hoằng hóa GIÁO dân tin chánh pháp,
Tự cường CHỦ động gội ơn Thiên. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
 
 
Trang Chánh • •