RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - Q
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

Nhưng có một việc rất gần gũi, thiết thực và hệ trọng cho mỗi người thì lại không thấy ai chuẩn bị cả… Đó là chuẩn bị lúc Lâm chung!.


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 32658 Read Count: 1230
Published: 08/19/2007 Updated: 08/19/2007
Summary:

QUAN minh đạo-đức buổi kim thời,

ÂM cảnh, Ngọc-Kinh ấy khác nơi,

NAM Bắc chung vai lo gánh Ðạo,

HẢI thừa Hoàng-chiếu sửa yên đời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 580 Read Count: 208
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương IX : 98-  Quan Niệm Liên Hiệp Chi Phái

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 959 Read Count: 195
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 64.- Quan Niệm Về Hòa Hiệp, Thương Yêu
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 522 Read Count: 210
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Này chư hiền đệ hiền muội! thường tình đời hay bảo: "Cây có cội nước có nguồn, chim có tổ người có tông" hay "Ăn trái nhớ  kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào  giếng". Những ý niệm ấy tuy nói lên sự tầm thường trong đời sống con người, nhưng nó cũng là một căn đề, một qui tắc sống muôn thuở cho nhơn sinh. Vì thế, nếu giá trị của những phương ngôn tục ngữ ấy mãi mãi còn với thời  gian cuộc sống thì con người vẫn mãi mãi gìn giữ được cái nhân bản của mình.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1950 Read Count: 202
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 23 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1375 Read Count: 210
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 25 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 750 Read Count: 54
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

QUAN minh Ðạo-lý việc trong đời,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê giáo hiệp thời,

ÐẾ Ðạo, phụ tình, thê tử, hiếu,

QUÂN vương dân sự thuận hòa lời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 603 Read Count: 200
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 442 Read Count: 205
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Quan-Âm Như-Lai đàn 1 8 1971 BÌNH-MINH III
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1178 Read Count: 180
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (nhằm 27 3 1968
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 464 Read Count: 197
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 06 5 1974
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1528 Read Count: 173
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Quán niệm về Tâm by Minh_Thien Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Ngài Bác Nhã Thiền Sư trong bài Chánh Pháp Nhãn Tạng – Niết Bàn Diệu Tâm đã cho chúng ta biết có bốn loại Tâm là Duyên Lự Tâm, , Tư Lương Tâm, Tích Tập Tâm và Kiến Thật Tâm hay Thể Tánh Thường Trụ.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3549 Read Count: 178
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary:

 Chương IV : Quân tử là gì?

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Thánh Sư giải rõ chữ Quân tử là tự mình làm vua lấy mình. Cũng như Đức Từ Phụ làm chủ trong Đại vũ trụ nầy, thì mỗi chư hiền đồ cũng được là chủ cái Tiểu vũ trụ là xác thân của mỗi môn đồ.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 510 Read Count: 205
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương IV : Quân tử nho, tiểu nhơn nho

       Nho quân tử nghĩa là: học đạo thánh hiền để sửa mình cho trở nên người có giá phẩm đạo đức tôn quí, dầu bần cùng cũng không làm điều trái đạo.

       Nho tiểu nhơn là: học đạo thánh hiền để cầu danh, cầu lợi, ngoài miệng nói đạo đức, trong lòng nghĩ những việc bất nhân bất nghĩa.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 254 Read Count: 204
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương V : Quân tử trang nhi bất trang, quần nhi bất đãng

  Nghĩa là: người Quân tử trang nghiêm, nhưng không tranh với ai, hợp quần với tất cả mọi người, nhưng không vào bè đãng,


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 208 Read Count: 195
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VIII : 79.- Quân-Tử và Tiểu-Nhân
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 505 Read Count: 226
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Quẳng gánh lo đi và vui sống
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 33
Completed: Yes Word count: 105781 Read Count: 9887
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary: Dịch, quẻ Trạch Lôi Tùy gồm quẻ Đoài chồng lên quẻ Chấn, tượng hình sấm động dưới đầm với ý nghĩa thuận theo, nương theo, thể hiện sự hạ mình để giúp cho cuộc đời trở nên đẹp đẽ, vui tươi. Do đó, quẻ Tùy còn được gọi là đạo Tùy, được xem là đạo trị thế của Khổng giáo.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2086 Read Count: 206
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Thích, Nho, GIA, Lão vẫn đồng nguyên,
Chung sức TÔ nên đạo thống truyền;
Hoằng hóa GIÁO dân tin chánh pháp,
Tự cường CHỦ động gội ơn Thiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3465 Read Count: 187
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
 
Trang Chánh • •