Titles - P
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

 Thí nghiệm Pháp Nhịn ăn tức là Pháp Vô-vi tại khám Chí-hòa 108 ngày. Với chỗ ô-trược, một ngày chỉ có một tán đường, tắm hai lần. Nhưng vẫn nhịn được 108 ngày.

More info...
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary: Hôm nay Bần đạo cũng nói thêm về Ngũ Hành Âm Dương để từ nay sắp đến chư hiền đệ cần ý thức cố gắng công phu tu luyện hơn nữa, vì đó là đầu mối để phăng đến chỗ đạt Đạo thoát nghiệp của luân hồi More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Chương X : 115- Phàm Tâm và Đạo Tâm

  Đức Thích-Ca khi sanh tiền có dạy chư đệ-tử như vầy:

       Ăn thịt tu hành muốn nên Đạo, khác nào nhận những đứa oan-gia nghịch-tử làm con mình, đâu phải lẽ vậy.

       Trộm cắp muốn nên Đạo, khác nào rót nước vào chén bể, muốn đầy sao được?

       Dâm-dục, tu hành muốn nên Đạo, khác nào nấu sắt đá, mong tưởng thành cơm, rất vô ích.

       Uống rượu, tu hành muốn nên Đạo, khác nào uống thuốc độc, lại mong cầu về cảnh an-lạc, trái lý vậy!

       Chẳng dứt bỏ vọng-ngữ, dùng hư nói thiệt, khác nào kẻ phàm-phu kia tự xưng mình là quốc-vương, chẳng có tội hay sao?

 

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Quyển kinh Trung Phẩm thực ra, được dành cho chư Thiên ân chức sắc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nghĩa là cho những trang có sứ mạng hướng dẫn nhân sanh trên lãnh vực tu hành. More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.

More info...
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.

More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 4 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 5 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Luyện tâm tức là luyện Thần.
Luyện được Thần thì tâm không còn là tâm, mà là Thần.
Thần là chủ tể vạn sự vạn vật.
Thần ứng hóa cả việc thế cơ Trời. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Do chúng sanh căn trí vô lượng nên có vô lượng pháp môn. Pháp môn là phương tiện để con người tu học và thực hành nơi thế gian nhằm đạt đến một cứu cánh nào đó More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Trong bài DI LẠC CHƠN KINH mà người tín đồ Cao Đài thường tụng đọc vào các ngày rằm lớn, hay khi cầu siêu cho các vong linh quá vảng More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Chánh Giáo Thánh Truyền More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất Thời, 19 tháng 9 Tân-Hợi (6-11-1971)
____________
Thánh nhân xưa dụng nước làm đề,
Luyện tánh tu tâm dốc trọn bề;
Nước lặng phân thanh cùng lóng trược,
Người khi vọng động tánh u mê. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Bất cứ thuộc tín ngưỡng nào, người tu hành cũng cần lập công bồi đức. Ðó là điều kiện thiết yếu để tiến hóa tâm linh.
Công và Ðức là hai yếu tố quan trọng, giúp cho người tu thăng hoa tinh thần đạo đức.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Muốn bồi công lập đức, muốn tu tánh luyện mạng, muốn thực hiện bổn phận thiêng liêng đối với tất cả mọi người trong Tam Kỳ Phổ Độ, tất cả điều nằm trong tâm tưởng suy tư của người hành giả. Nhưng có dễ gì thoát khỏi hết những chướng ngại gay go để hoàn tất. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

Phê chuẩn Kinh vàng cho vạn loại,

THÁNH ân Thiên điển giục yên hào,

ÐỨC công giồi luyện tâm thành kỉnh,

KINH báu cứu an cuộc thế trào More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đối với hầu hết con người, cuộc sống có thể là một chu kỳ đang diễn ra của những thách thức, thiên tai, mất mát, đau đớn, thành công, thành tựu, lợi ích, hạnh phúc và thất bại More info...
Published: 03/29/2018 Updated: 03/29/2018
Summary: GIA công mới thấu chỗ cơ huyền,TÔ điểm đạo mầu hưởng huệ thiên;GIÁO hóa vạn loài sang bể giác,CHỦ trương chúng đẳng tránh tai khiên. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:  GIA truyền Đại Đạo cứu nhơn gian,
TÔ điểm chơn nguơn đáo vị nhàn;
GIÁO hóa dạy đời xa nẻo tục,
CHỦ ông ban thưởng hưởng vinh quang. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Âm Dương ngưng tựu, biến sanh ôn hòa.

                    Khí Ôn-Nhiệt: khai ra nhơn loại,

                    Trước là ngôi Tứ-Đại Bộ-Châu,

                           Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, cơ cầu,

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cơ Tạo-Hóa nhiệm mầu luật định,

Lý Vô-Vi đức-tín Đất Trời,

Hư vô chủ tể loài người,

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
 
Trang Chánh • •