RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - P
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
PHÁP VÔ-VI by PeterHa Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary:

 Thí nghiệm Pháp Nhịn ăn tức là Pháp Vô-vi tại khám Chí-hòa 108 ngày. Với chỗ ô-trược, một ngày chỉ có một tán đường, tắm hai lần. Nhưng vẫn nhịn được 108 ngày.


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5793 Read Count: 243
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary: Hôm nay Bần đạo cũng nói thêm về Ngũ Hành Âm Dương để từ nay sắp đến chư hiền đệ cần ý thức cố gắng công phu tu luyện hơn nữa, vì đó là đầu mối để phăng đến chỗ đạt Đạo thoát nghiệp của luân hồi
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1491 Read Count: 135
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Chương X : 115- Phàm Tâm và Đạo Tâm

  Đức Thích-Ca khi sanh tiền có dạy chư đệ-tử như vầy:

       Ăn thịt tu hành muốn nên Đạo, khác nào nhận những đứa oan-gia nghịch-tử làm con mình, đâu phải lẽ vậy.

       Trộm cắp muốn nên Đạo, khác nào rót nước vào chén bể, muốn đầy sao được?

       Dâm-dục, tu hành muốn nên Đạo, khác nào nấu sắt đá, mong tưởng thành cơm, rất vô ích.

       Uống rượu, tu hành muốn nên Đạo, khác nào uống thuốc độc, lại mong cầu về cảnh an-lạc, trái lý vậy!

       Chẳng dứt bỏ vọng-ngữ, dùng hư nói thiệt, khác nào kẻ phàm-phu kia tự xưng mình là quốc-vương, chẳng có tội hay sao?

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1067 Read Count: 222
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Quyển kinh Trung Phẩm thực ra, được dành cho chư Thiên ân chức sắc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nghĩa là cho những trang có sứ mạng hướng dẫn nhân sanh trên lãnh vực tu hành.
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1222 Read Count: 222
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Pháp Bảo Đàn by BuiHaThanh Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 35244 Read Count: 2527
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 15
Completed: Yes Word count: 35676 Read Count: 3962
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 4 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 5 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2300 Read Count: 244
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Luyện tâm tức là luyện Thần.
Luyện được Thần thì tâm không còn là tâm, mà là Thần.
Thần là chủ tể vạn sự vạn vật.
Thần ứng hóa cả việc thế cơ Trời.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1497 Read Count: 237
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Do chúng sanh căn trí vô lượng nên có vô lượng pháp môn. Pháp môn là phương tiện để con người tu học và thực hành nơi thế gian nhằm đạt đến một cứu cánh nào đó
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3432 Read Count: 191
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Trong bài DI LẠC CHƠN KINH mà người tín đồ Cao Đài thường tụng đọc vào các ngày rằm lớn, hay khi cầu siêu cho các vong linh quá vảng
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3979 Read Count: 200
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Phát minh by TheLienTienNu Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chánh Giáo Thánh Truyền
Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1141 Read Count: 583
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất Thời, 19 tháng 9 Tân-Hợi (6-11-1971)
____________
Thánh nhân xưa dụng nước làm đề,
Luyện tánh tu tâm dốc trọn bề;
Nước lặng phân thanh cùng lóng trược,
Người khi vọng động tánh u mê.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2910 Read Count: 210
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Bất cứ thuộc tín ngưỡng nào, người tu hành cũng cần lập công bồi đức. Ðó là điều kiện thiết yếu để tiến hóa tâm linh.
Công và Ðức là hai yếu tố quan trọng, giúp cho người tu thăng hoa tinh thần đạo đức.

Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 4111 Read Count: 2560
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Muốn bồi công lập đức, muốn tu tánh luyện mạng, muốn thực hiện bổn phận thiêng liêng đối với tất cả mọi người trong Tam Kỳ Phổ Độ, tất cả điều nằm trong tâm tưởng suy tư của người hành giả. Nhưng có dễ gì thoát khỏi hết những chướng ngại gay go để hoàn tất.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2085 Read Count: 195
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

Phê chuẩn Kinh vàng cho vạn loại,

THÁNH ân Thiên điển giục yên hào,

ÐỨC công giồi luyện tâm thành kỉnh,

KINH báu cứu an cuộc thế trào
Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1712 Read Count: 202
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: GIA công mới thấu chỗ cơ huyền,TÔ điểm đạo mầu hưởng huệ thiên;GIÁO hóa vạn loài sang bể giác,CHỦ trương chúng đẳng tránh tai khiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1087 Read Count: 164
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:  GIA truyền Đại Đạo cứu nhơn gian,
TÔ điểm chơn nguơn đáo vị nhàn;
GIÁO hóa dạy đời xa nẻo tục,
CHỦ ông ban thưởng hưởng vinh quang.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 808 Read Count: 163
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Âm Dương ngưng tựu, biến sanh ôn hòa.

                    Khí Ôn-Nhiệt: khai ra nhơn loại,

                    Trước là ngôi Tứ-Đại Bộ-Châu,

                           Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, cơ cầu,


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2051 Read Count: 464
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cơ Tạo-Hóa nhiệm mầu luật định,

Lý Vô-Vi đức-tín Đất Trời,

Hư vô chủ tể loài người,


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 5785 Read Count: 779
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

DIÊU động thương con giáng điển đồng,

Bửu TRÌ cam lộ, rưới ân hồng,

Thiên KIM nan phục, kỳ nhu thể,

MẪU giáng khuyên con dựa cửa “Không”.


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 6422 Read Count: 1194
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
Trang Chánh • •