RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - N
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

NAM hải vui say cảnh thú nhàn,

BA kỳ đạo-giáo hội lần sang,

ÐẾ linh thiên ngoại thường vui mộ,

QUÂN tải huyền vi một gánh nhàn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 142 Read Count: 208
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

NAM Việt rạng ngời ánh chí linh,

CỰC đồ Hóa-Tạo phép công bình,

TIÊN bang chiếu nguyện phàm gian thức,

ÔNG lý sắc hành ánh diệu minh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 143 Read Count: 203
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Nam Phương Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu 4 8 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 555 Read Count: 217
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ngọ thời, 26-7 Kỷ-Dậu 7 9 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1154 Read Count: 118
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Nên người sứ mạng by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: I.                 THÁNH GIÁO :    

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy :    

            Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được lập thành do Thiên cơ định đọat trong cuộc luân chuyển tuần hòan để làm cơ cứu cánh cho nhân lọai trong buổi đời mạt kiếp.Dầu chư hiền đệ muội thấy chỉ là một tổ chức khiêm tốn nhỏ nhen, đối với sứ mạng cao cả trong Tam Kỳ Phổ Độ, kể ra như muôn một, nhưng Bần Đạo đã nói : “mỗi người đều có sứ mạng riêng của mỗi người. Tất cả nhân lọai đều là sứ mạng trong trường tiến hóa này. Mỗi khi con người giác ngộ giữ được Thiên tánh, Thiên tâm, đó là sứ mạng của Thượng Đế ban ân đến trần gian tô điểm non sông gấm vóc, nào phải đây là ngục hình, đây là ác quỉ hay cảnh sình lầy tối tăm u ám đâu!” [CQPTGLĐĐ,  18.2.Tân Dậu (12.2.1971)].


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1050 Read Count: 196
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Chương VIII : 93.- Nên Trọng Giấy Chữ

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 213 Read Count: 198
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Nền tảng 25 12 1971 by Jesus Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

 

Gia Tô xuất hiện dụng huyền linh,
Giáo Chủ hoằng khai độ thế hình;
Chuyển bút điều hành xây Thánh Đức,
Vận cơ tái tạo ám hồi minh.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1027 Read Count: 181
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Pháp môn Tam Công của Cao Đài gồm: Công Quả, Công Trình và Công Phu. Trong đó nền tảng căn bản nhứt đó là Công Quả !
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2549 Read Count: 168
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cùng là con người sanh trên cõi thế, nhưng nhìn qua một lượt trước tầm mắt của mỗi người đều phân tách được sự sang hèn, khôn, dại.
Trong các giai tầng ấy cũng như hình hài, tai mắt, mặt, mày, cũng Tạo Hóa phát ban cho sự sống còn không đồng đều không thiếu, nhưng vì sao lại chênh lệch khác biệt như vậy ?
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1306 Read Count: 246
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Một số tín hữu Cao Đài còn nặng óc kỳ thị biệt phân cao thấp giữa đồng đạo, phân biệt chi này phái nọ, nào tu vô vi cao, tu phổ độ thấp, nào chỉ có chú tâm thực hành công quả cũng được trở về cùng Thầy và không tôn trọng đồng đạo tu theo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh và cho là tu độc thiện kỳ thân.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2144 Read Count: 220
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Chẳng phải hư vô tịch mịch mà đắc đạo. Đắc đạo do đến chỗ hư vô mà không còn hư vô, tịch mịch không còn tịch mịch. Tất cả danh từ đều biến tan còn lại nguyên vẹn chỗ chánh định. Đó là kim đơn là xá lợi, là chánh đẳng chánh giác.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1213 Read Count: 239
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:     Ðạo Ðức là phương cứu rổi con người trở nên Thánh Thiện. Ðạo Ðức không phải một tiêu ngữ để cho thế gian tạm mượn đóng vai trò trong một lớp tuồng trên sân khấu. Người muốn đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý, không phải ở trên ngọn Cơ nầy, cũng không phải ở tận trời Tây đất Âu hay non cao rừng thẳm. Ðạo Lý luôn luôn có ở mỗi con người. Như vậy, chư môn đồ hãy khai thác và tận dụng Ðạo Lý ấy để tự cứu và cứu độ chúng sanh. Trên phương diện danh từ hình thức, người đã đạt đến chỗ vi diệu của Ðạo Lý thì xem việc đó là thường.
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1668 Read Count: 212
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ðạt Ðạo nhờ tâm chẳng vọng tâm
Muôn đường ngàn nẻo cũng do tâm
Hỡi ai giữ đặng tâm chuyên nhất
Sẽ dứt phàm tâm lộ Thánh tâm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1951 Read Count: 234
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Nụ cười trong Đạo by PeterHa Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Khát nước ăn cơm nuốt chẳng vô,
Học Đạo mỗi ngày cổ cũng khô.
Có canh, có bạn => ăn ngon miệng.
Hài hước vài bài => Cổ hết khô.

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 469 Read Count: 230
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
NỮ GIỚI VÀ NỮ HẠNH by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:   Dẩn nhập :

 

 

a. Nữ phái đồng sứ mạng với nam phái.

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy : "Hỡi chư hiền muội ! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ : Trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2587 Read Count: 174
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary:

Nương mây giục bước giá đàn tiền,

Ðề bút khuyên đời một ít thiên,

Nghĩa lý chỉ cho tường với tận,

Văn bài ghi sẵn chép cùng biên.

Văn chương vẽ mặt người tài đức,

Vịnh phú nêu tên kẻ phẩm hiền,

Ðem GIÁO ÐOÀN Kinh cho NỮ-GIỚI,

Tập rèn văn chất phải tinh chuyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 4236 Read Count: 742
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Dạy khuyên nữ giới hùng cường,

Liễu bồ nên cũng sánh dường nam nhi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 3788 Read Count: 634
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ai muốn tròn xong cuộc sống đời,

Nên gìn Ðạo-Ðức chớ buông trôi,

Trên hòa dưới thuận tình em chị,

Ngoài ấm trong êm nghĩa đất trời.

Ðức kém khó mong đời hạnh phúc,

Ðức tròn dễ bước buổi yên vui,

Khuyên đời hãy rán bồi âm đức,

Hễ có cho vay ắt có lời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: No Word count: 2919 Read Count: 658
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Nữ Trung Tùng Phận Ðoàn Thị Ðiểm
Categories: Thánh Giáo Characters: 027 Nữ Trung Tùng Phận
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 9
Completed: Yes Word count: 12743 Read Count: 2847
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

NỮ ĐẠO TU CHƠN
Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (02.8.1974).
HỒNG LIÊN TIÊN NỮ, Chị vâng lệnh Kim Mẫu Từ Tôn báo cơ. 


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3085 Read Count: 158
Published: 11/12/2015 Updated: 11/12/2015
 
Trang Chánh • •