RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - M
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

thượng vân phi tốc giáng đàn,

LỰC thành Ðại-Ðạo bủa trần gian,

TIÊN phàm nhứt khí vô tâm thức,

NƯƠNG bút Chuyển-Mê gội đức tràng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 332 Read Count: 214
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Một Chữ Tâm by admin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7022 Read Count: 197
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 12260 Read Count: 434
Published: 09/11/2016 Updated: 09/11/2016
Summary: Ðạo là tự do tự tại. Muốn được tự do tự tại, người Thiên ân sứ mạng phải biết tự hoàn thiện, tự giác ngộ trước mọi hoàn cảnh biến thiên của thế sự, của nhân dân, khắc kỷ tu công để răn dè những ngõ rẽ bên đường Ðại Ðạo khi vọng niệm còn sanh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 908 Read Count: 248
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Quẻ Địa Thiên Thái gồm nội quái là Kiền và ngọai quái là Khôn, 2 quẻ đầu trong 64 quẻ Kinh Dịch. Thái có nghĩa to lớn, thông suốt, tốt đẹp, yên ổn

 


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2982 Read Count: 190
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Nói đến mùa Xuân, trước hết người ta nghĩ đến hoa cười chim hót, nắng ấm khí thanh, nói chung là cảnh đẹp.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 9578 Read Count: 1372
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

I.THÁNH GIÁO

 

Vào một ngày đầu xuân Đức THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ dạy:

 

Bốn biển đương yêu cầu thống thiết [1],

Có những người minh triết [2] thuần chơn [3],

Vô vi, vô ngã, vô nhân,

Bình hành tâm vật mở nguơn thanh bình.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2995 Read Count: 236
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Chương II : Mạnh tiến trên đường cứu thế
Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 617 Read Count: 210
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Mạt pháp by PeterHa Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Chuyển thế mạt đời đã mở ra, Can qua diễn khắp cõi Ta-Bà, Quỉ ma khổ khảo tà lẫn chánh, Tà mất, chánh còn mới thái hòa.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 372 Read Count: 245
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
MẬT TÔNG VẤN ĐÁP by admin Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary: Nguyện cưỡi thuyền Pháp Nhẫn     
Nguyện vào biển Luân Hồi      
Làm vô biên Phật sự      
Cứu độ hết chúng sanh,      
Đang trầm luân sanh tử.      
Categories: Phật Giáo > Mật Tông Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 7
Completed: Yes Word count: 20762 Read Count: 2261
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
Summary:

Mắt đỏ ngươi vàng
Ngươi vàng, tròng đỏ bao năm

Luyện trong Bát-quái cao thâm sáng ngời !


Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2079 Read Count: 183
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary: FeatureTý thời 29 rạng mùng 1 
                                 tháng Giêng năm Quí Mão 
                                             ( 01/24/1963) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1326 Read Count: 169
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Mẹ hiền by HoangMai Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

"Ao nào cũng có ánh Trăng,
Nhà nào cũng có Quan Âm hiện hình ".


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4338 Read Count: 167
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary:

 

GIA pháp ngàn xưa tiếng vẫn còn,
TÔ bồi Tân Ước bảng đề son;
GIÁO dân Âu Á qui nguồn gốc,
CHỦ dựng Đài Cao sử chép còn.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1152 Read Count: 180
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Xét tư tưởng đừng còn sái quấy
Xét việc làm vô kỷ vô công
Xét lời hòa duyệt dung thông
Trong ba phạm một tam công hỏng rồi
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: No Word count: 972 Read Count: 246
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chúng ta biết rằng bên trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa phàm tâm và chơn tâm (đạo tâm).
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4902 Read Count: 198
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Một lần Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo đi chu du khắp nước. Đến một vùng nọ, thấy có chú bé đang dùng đất đắp một toà thành, ngồi vào trong đó. Khổng Tử liền hỏi:  
-Này cháu! Cháu trông thấy xe ngựa của ta đi qua, cớ sao không chịu tránh?
Categories: Quyễn sách > Học Làm Người Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1198 Read Count: 218
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary: Ngày nay dù nền văn minh khoa học kỹ thuật có tiến bộ vượt bực đến đâu cũng chỉ đem lại cho con người những tiện nghi về đời sống vật-chất.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5980 Read Count: 140
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Một Chuyến Liên Giao by Chi_That Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn chúng tôi gồm ba nhân viên: Chí Thật, Minh Đức và Đinh Thị Hạnh, đi dự lễ tại thánh thất Nguyệt Cảnh.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2812 Read Count: 184
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: ĐÔNG chí tu trì phục nhất dương,
PHƯƠNG châm tu luyện bất lao thương;
CHƯỞNG trung thống lãnh cơ vi diệu,
QUẢN xuất kiền khôn độ thập phương.

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 858 Read Count: 167
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
 
Trang Chánh • •