Titles - M
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

thượng vân phi tốc giáng đàn,

LỰC thành Ðại-Ðạo bủa trần gian,

TIÊN phàm nhứt khí vô tâm thức,

NƯƠNG bút Chuyển-Mê gội đức tràng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”

More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”

More info...
Published: 09/11/2016 Updated: 09/11/2016
Summary: Ðạo là tự do tự tại. Muốn được tự do tự tại, người Thiên ân sứ mạng phải biết tự hoàn thiện, tự giác ngộ trước mọi hoàn cảnh biến thiên của thế sự, của nhân dân, khắc kỷ tu công để răn dè những ngõ rẽ bên đường Ðại Ðạo khi vọng niệm còn sanh. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Quẻ Địa Thiên Thái gồm nội quái là Kiền và ngọai quái là Khôn, 2 quẻ đầu trong 64 quẻ Kinh Dịch. Thái có nghĩa to lớn, thông suốt, tốt đẹp, yên ổn

 

More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Nói đến mùa Xuân, trước hết người ta nghĩ đến hoa cười chim hót, nắng ấm khí thanh, nói chung là cảnh đẹp. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

I.THÁNH GIÁO

 

Vào một ngày đầu xuân Đức THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ dạy:

 

Bốn biển đương yêu cầu thống thiết [1],

Có những người minh triết [2] thuần chơn [3],

Vô vi, vô ngã, vô nhân,

Bình hành tâm vật mở nguơn thanh bình.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Chương II : Mạnh tiến trên đường cứu thế
Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chuyển thế mạt đời đã mở ra, Can qua diễn khắp cõi Ta-Bà, Quỉ ma khổ khảo tà lẫn chánh, Tà mất, chánh còn mới thái hòa. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nguyện cưỡi thuyền Pháp Nhẫn     
Nguyện vào biển Luân Hồi      
Làm vô biên Phật sự      
Cứu độ hết chúng sanh,      
Đang trầm luân sanh tử.       More info...
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
Summary:

Mắt đỏ ngươi vàng
Ngươi vàng, tròng đỏ bao năm

Luyện trong Bát-quái cao thâm sáng ngời !

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
FeatureSummary: Tý thời 29 rạng mùng 1 
                                 tháng Giêng năm Quí Mão 
                                             ( 01/24/1963)  More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary:

"Ao nào cũng có ánh Trăng,
Nhà nào cũng có Quan Âm hiện hình ".

More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary:

 

GIA pháp ngàn xưa tiếng vẫn còn,
TÔ bồi Tân Ước bảng đề son;
GIÁO dân Âu Á qui nguồn gốc,
CHỦ dựng Đài Cao sử chép còn.

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Xét tư tưởng đừng còn sái quấy
Xét việc làm vô kỷ vô công
Xét lời hòa duyệt dung thông
Trong ba phạm một tam công hỏng rồi More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chúng ta biết rằng bên trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa phàm tâm và chơn tâm (đạo tâm). More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Một lần Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo đi chu du khắp nước. Đến một vùng nọ, thấy có chú bé đang dùng đất đắp một toà thành, ngồi vào trong đó. Khổng Tử liền hỏi:  
-Này cháu! Cháu trông thấy xe ngựa của ta đi qua, cớ sao không chịu tránh? More info...
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary: Ngày nay dù nền văn minh khoa học kỹ thuật có tiến bộ vượt bực đến đâu cũng chỉ đem lại cho con người những tiện nghi về đời sống vật-chất. More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary: Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn chúng tôi gồm ba nhân viên: Chí Thật, Minh Đức và Đinh Thị Hạnh, đi dự lễ tại thánh thất Nguyệt Cảnh. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: ĐÔNG chí tu trì phục nhất dương,
PHƯƠNG châm tu luyện bất lao thương;
CHƯỞNG trung thống lãnh cơ vi diệu,
QUẢN xuất kiền khôn độ thập phương.
More info...
Published: 07/04/2015 Updated: 07/04/2015
 
 
Trang Chánh • •