Titles - L
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

LAM điền hóa chúng phá mê tân,

THỂ pháp vân du bốn cõi trần,

HÒA khí bủa gieo truyền đạo-đức,

Mừng cho nhơn loại hữu căn phần.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
FeatureSummary: LÁ RỤNG VỀ CỘI | DIỆU NGUYÊN More info...
Published: 03/20/2018 Updated: 03/20/2018
Summary: Làm sao giữ được tâm KHÔNG ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hằng ngày ở nhà, mỗi khi bận việc, má thường bảo tôi thay má châm nước cúng Thầy. Nhờ vậy mà lên tám, lên chín, tôi đã thuộc nằm lòng tất cả các bài kinh Thiên đạo cúng tứ thời mặc dù không hiểu nghĩa lý chi cả. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary:

Giã từ bạn ngọc ở trần gian,

THÁNH-ÐỨC nay đây cũng sắp an,

Chén rượu tiển hành mừng các đệ,

Lời châu cặn kẻ phải suy tàng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Nói đến Lão giáo, người ta nghĩ ngay đến đường lối tu hành theo Tiên Đạo, là cách tu ẩn dật, trở về với thiên nhiên được hình dung qua cuộc sống thơ túi rượu bầu, luyện đan nấu thuốc của những đạo sĩ. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Theo Lão Trang muốn sống vui, sống hạnh phúc thì có hai cách cần phải noi theo:
a. Thuận Thiên
b. Dưỡng sinh More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

mê cảnh tục chịu nguy nàn,

SƠN hải ngao du rất toại nhàn,

THÁNH-Ðức Chuyển-Me?ơn nước lửa,

MẪU đơn đua nở phất hương tràng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ngọ thời 7-6 Kỷ-Dậu 20 7 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Lê-Sơn Thánh-Mẫu  đàn 7 6 1971 BÌNH-MINH III More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Từ ngàn xưa, con người trên thế gian này dù muốn dù không, đã mặc nhiên nhìn nhận có một Đấng Vô Hình quyền uy thống chưởng Càn khôn vũ trụ, sanh hóa muôn loài mà con người gọi tên nôm na là ông Trời,

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Chương VIII : 88.- Lạc Tại Kỳ Trung More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Có bao giờ bạn đã từng chứng kiến hiện tượng: trên con đường nhựa, những người lưu thông trên nửa phần đường bị mưa tuôn rào rào ướt hết quần áo nhưng trên nửa lòng đường theo chiều ngược lại thì chỉ lất phất mấy hạt mưa lâm râm ? More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:       Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ-đề, một cõi niết-bàn, một Cung Diêu-Trì và chính con sẽ ở trong Thượng-Đế. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Dậu thời Rằm/10 Tân Sửu Đ. Đ. 37  - 22 11 1961 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Hễ biết tu thì cố gắng lên,

Không vì danh lợi tuổi cùng tên,

Lập công bồi đức cho nên hạnh,

Như thế mới mong được vững bền.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Chương IV : Lập trường đạo đức

       Vậy sự biết và không biết phải phân tách và biện luận để đạt một chí hướng chơn chánh. Mỗi hiền đồ biết chơn chánh đạo đức của một tư tưởng nào, một khối đạo nào, thì đặt hết tâm trí để phụng sự thì mới có kết quả.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: LẼ MỘT(The Unity – The Oneness ) 

LẼ MỘT TRONG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

More info...
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary:   Thử hỏi con người sanh ở trần gian để làm chi? Không phải chỉ sanh ra một thời gian nào đó để rồi lại tử như các loài sinh vật khác. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: * ĐỨC THÁI ẤT THIÊN TÔN ĐƯA CÁC VỊ ĐƯỢC ÂN PHONG GIÁNG ĐÀN LẦN ĐẦU TIÊN More info...
Published: 05/18/2009 Updated: 05/18/2009
 
 
Trang Chánh • •