RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - L
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary:

LAM điền hóa chúng phá mê tân,

THỂ pháp vân du bốn cõi trần,

HÒA khí bủa gieo truyền đạo-đức,

Mừng cho nhơn loại hữu căn phần.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 145 Read Count: 198
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Làm sao giữ được tâm KHÔNG ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 647 Read Count: 240
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Lá rụng về cội by Thanh_Mai Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Hằng ngày ở nhà, mỗi khi bận việc, má thường bảo tôi thay má châm nước cúng Thầy. Nhờ vậy mà lên tám, lên chín, tôi đã thuộc nằm lòng tất cả các bài kinh Thiên đạo cúng tứ thời mặc dù không hiểu nghĩa lý chi cả.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1364 Read Count: 234
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary:

Giã từ bạn ngọc ở trần gian,

THÁNH-ÐỨC nay đây cũng sắp an,

Chén rượu tiển hành mừng các đệ,

Lời châu cặn kẻ phải suy tàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 322 Read Count: 252
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Lão Giáo by HongPhuc Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Nói đến Lão giáo, người ta nghĩ ngay đến đường lối tu hành theo Tiên Đạo, là cách tu ẩn dật, trở về với thiên nhiên được hình dung qua cuộc sống thơ túi rượu bầu, luyện đan nấu thuốc của những đạo sĩ.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 10224 Read Count: 186
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Theo Lão Trang muốn sống vui, sống hạnh phúc thì có hai cách cần phải noi theo:
a. Thuận Thiên
b. Dưỡng sinh
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2621 Read Count: 230
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

mê cảnh tục chịu nguy nàn,

SƠN hải ngao du rất toại nhàn,

THÁNH-Ðức Chuyển-Me?ơn nước lửa,

MẪU đơn đua nở phất hương tràng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1200 Read Count: 3291
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ngọ thời 7-6 Kỷ-Dậu 20 7 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 522 Read Count: 158
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Lê-Sơn Thánh-Mẫu  đàn 7 6 1971 BÌNH-MINH III
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1029 Read Count: 209
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Lòng Từ Phụ by HongPhuc Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

Từ ngàn xưa, con người trên thế gian này dù muốn dù không, đã mặc nhiên nhìn nhận có một Đấng Vô Hình quyền uy thống chưởng Càn khôn vũ trụ, sanh hóa muôn loài mà con người gọi tên nôm na là ông Trời,


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6753 Read Count: 226
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Chương VIII : 88.- Lạc Tại Kỳ Trung
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 492 Read Count: 69
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Lạy Trời đừng mưa by DongTien Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Có bao giờ bạn đã từng chứng kiến hiện tượng: trên con đường nhựa, những người lưu thông trên nửa phần đường bị mưa tuôn rào rào ướt hết quần áo nhưng trên nửa lòng đường theo chiều ngược lại thì chỉ lất phất mấy hạt mưa lâm râm ?
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 818 Read Count: 169
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:       Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ-đề, một cõi niết-bàn, một Cung Diêu-Trì và chính con sẽ ở trong Thượng-Đế.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2088 Read Count: 204
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Dậu thời Rằm/10 Tân Sửu Đ. Đ. 37  - 22 11 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1785 Read Count: 214
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Hễ biết tu thì cố gắng lên,

Không vì danh lợi tuổi cùng tên,

Lập công bồi đức cho nên hạnh,

Như thế mới mong được vững bền.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2016 Read Count: 187
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Chương IV : Lập trường đạo đức

       Vậy sự biết và không biết phải phân tách và biện luận để đạt một chí hướng chơn chánh. Mỗi hiền đồ biết chơn chánh đạo đức của một tư tưởng nào, một khối đạo nào, thì đặt hết tâm trí để phụng sự thì mới có kết quả.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 451 Read Count: 201
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: LẼ MỘT(The Unity – The Oneness ) 

LẼ MỘT TRONG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1349 Read Count: 192
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary:   Thử hỏi con người sanh ở trần gian để làm chi? Không phải chỉ sanh ra một thời gian nào đó để rồi lại tử như các loài sinh vật khác.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3096 Read Count: 197
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: * ĐỨC THÁI ẤT THIÊN TÔN ĐƯA CÁC VỊ ĐƯỢC ÂN PHONG GIÁNG ĐÀN LẦN ĐẦU TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần, Thánh Giáo > Thánh Sắc, Thánh Giáo, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 6990 Read Count: 522
Published: 05/18/2009 Updated: 05/18/2009
Summary: Ngày Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1977. Sau khi tế lễ đọc các bài Kinh xong, một giờ sau, nhằm 11 giờ thì có cầu Ðàn
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 680 Read Count: 199
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
 
Trang Chánh • •