Titles - K
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Chương III : Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân
Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương III :  Kính thành

Châu Minh, 15-2 năm Đại Đạo 35 Canh Tý, 12 3 1960

 Người tu hành phải trọn chữ kính thành, vì có câu: “Duy Thiên vô thân, khắc kính duy thân. Quỷ thần vô thường hưởng, hưởng ưu khắc thành”, nghĩa là: Trời không thân với ai, chỉ thân với người hay kính. Quỷ thần không thường chứng giám cho ai, chỉ chứng giám cho kẻ hay thành.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
FeatureSummary:

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 14 tháng 2 Ất Mão (26.3.1975)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH,

More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary:

Chương V : Kết quả của sự bố thí

    Trái lại, những ai tiền của dẫy đầy, hiểu rõ điều hư lẽ thật, mà không quyết tâm bồi công lập đức, cứ bo bo giữ của tiền vật chất trong thời kỳ khốn nguy nầy, cũng có thể hại đến sanh mạng được.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương X : 104- Kềm Tâm Định Tánh More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:
DA màu nhân loại chớ chia phân,TÔ điểm trắng vàng cũng xác thân;GIÁO thiện phục huờn qui bổn tánh,CHỦ tâm trở lại chỗ nguồn nhân. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: "Ðạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày". Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Mỗi lần lễ Khai Minh Ðại Ðạo là mỗi lần Bần Ðạo càng thêm trách nhiệm nặng nề..... More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðàn Chấp Bút lúc 4g07am sáng 15 5 1986 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Ðàn chấp bút lúc 4 giờ 12phút sáng ngày 15 5 1982

(nhằm 22-4 âm lịch Nhâm-Tuất)

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thượng Đế đã đến để khai sáng cho nhân loại thấy được cơ Trời đã định và soi đường dẫn dắt con người bước ra khỏi vùng u tối để tiến bước trên đường sáng lạng. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Thương nhau tặng vât hiến dâng Thầy,
Chẳng luận loài nào khắp đó đây,
Thương nhóm không quen nơi hướng Bắc,
Thương đoàn lạ mặt chốn phương Tây,
Dắt người đọa lạc về đường chánh,
Dẩn kẻ gian tà lại nẻo ngay.
Khôn, dại, ngu, khờ lo tận độ
Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Ngôi Vĩnh Nguyên Tự được Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long (thế danh Lê Văn Tiểng, 1843-1913) khai sáng năm Mậu Thân (1908) ở làng Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Đây là chùa Phật của chi Minh Đường. More info...
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary:   BÁC NHÃ chưa khai, vọng chấp còn,
  THIỀN đồ tu đức chí còn non,
  SƯ thừa thánh pháp minh phân rõ, More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: Hạ-Nguơn Đạo-Giáo thất truyền,

Sách kinh sai biệt mối giềng lợt phai.

        Tam-Kỳ vâng chiếu Cao-Đài,

Ban Kinh Thánh-Đức chỉnh bày hậu sanh.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Nay đến thời Tam Kỳ Phổ Độ, chính Đức Thượng Đế lâm phàm mở Đạo, với chủ trương Tam Giáo đồng nguyên , Vạn giáo nhất lý là để xóa bỏ cái ranh giới giữa các Tôn giáo mà đó chính là nguyên nhân đưa đến kỳ thị, chiến tranh Tôn giáo của Nhân loại More info...
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Một túi kiền khôn rộng pháp quyền,
Độ người lánh tục để tầm tiên;
Non xanh nước biếc say mùi đạo,
Với thú thanh nhàn thú tự nhiên. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Con người là vật tối linh đã được trực tiếp thọ nhận ân điển từ nơi Thượng Đế và có thể thay Trời đem ánh sáng đạo lý phổ cập khắp trần gian, kiến tạo cõi dinh hoàn nơi nầy nên đời Thượng Nguơn Thánh Đức. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Quả nghiệp chư hiền gắng trả, công đức chư hiền cố bồi, không vọng động điều chi sẽ được Đấng Toàn Năng soi xét. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •