RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - K
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1680 Read Count: 219
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Chương III : Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân
Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 453 Read Count: 209
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Kính thành by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương III :  Kính thành

Châu Minh, 15-2 năm Đại Đạo 35 Canh Tý, 12 3 1960

 Người tu hành phải trọn chữ kính thành, vì có câu: “Duy Thiên vô thân, khắc kính duy thân. Quỷ thần vô thường hưởng, hưởng ưu khắc thành”, nghĩa là: Trời không thân với ai, chỉ thân với người hay kính. Quỷ thần không thường chứng giám cho ai, chỉ chứng giám cho kẻ hay thành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 464 Read Count: 206
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Feature

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 14 tháng 2 Ất Mão (26.3.1975)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH,


Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1849 Read Count: 248
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary:

Chương V : Kết quả của sự bố thí

    Trái lại, những ai tiền của dẫy đầy, hiểu rõ điều hư lẽ thật, mà không quyết tâm bồi công lập đức, cứ bo bo giữ của tiền vật chất trong thời kỳ khốn nguy nầy, cũng có thể hại đến sanh mạng được.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 576 Read Count: 208
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương X : 104- Kềm Tâm Định Tánh
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1069 Read Count: 258
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:
DA màu nhân loại chớ chia phân,TÔ điểm trắng vàng cũng xác thân;GIÁO thiện phục huờn qui bổn tánh,CHỦ tâm trở lại chỗ nguồn nhân.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1272 Read Count: 172
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: "Ðạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày". Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Mỗi lần lễ Khai Minh Ðại Ðạo là mỗi lần Bần Ðạo càng thêm trách nhiệm nặng nề.....
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1921 Read Count: 195
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ðàn Chấp Bút lúc 4g07am sáng 15 5 1986
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1587 Read Count: 212
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Ðàn chấp bút lúc 4 giờ 12phút sáng ngày 15 5 1982

(nhằm 22-4 âm lịch Nhâm-Tuất)


Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2538 Read Count: 204
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thượng Đế đã đến để khai sáng cho nhân loại thấy được cơ Trời đã định và soi đường dẫn dắt con người bước ra khỏi vùng u tối để tiến bước trên đường sáng lạng.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5491 Read Count: 683
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Thương nhau tặng vât hiến dâng Thầy,
Chẳng luận loài nào khắp đó đây,
Thương nhóm không quen nơi hướng Bắc,
Thương đoàn lạ mặt chốn phương Tây,
Dắt người đọa lạc về đường chánh,
Dẩn kẻ gian tà lại nẻo ngay.
Khôn, dại, ngu, khờ lo tận độ
Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2495 Read Count: 200
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Ngôi Vĩnh Nguyên Tự được Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long (thế danh Lê Văn Tiểng, 1843-1913) khai sáng năm Mậu Thân (1908) ở làng Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Đây là chùa Phật của chi Minh Đường.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 5802 Read Count: 468
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary:   BÁC NHÃ chưa khai, vọng chấp còn,
  THIỀN đồ tu đức chí còn non,
  SƯ thừa thánh pháp minh phân rõ,
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2132 Read Count: 207
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Khai Kinh by KhuongThaiCong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Hạ-Nguơn Đạo-Giáo thất truyền,

Sách kinh sai biệt mối giềng lợt phai.

        Tam-Kỳ vâng chiếu Cao-Đài,

Ban Kinh Thánh-Đức chỉnh bày hậu sanh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 220 Read Count: 248
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1787 Read Count: 215
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Nay đến thời Tam Kỳ Phổ Độ, chính Đức Thượng Đế lâm phàm mở Đạo, với chủ trương Tam Giáo đồng nguyên , Vạn giáo nhất lý là để xóa bỏ cái ranh giới giữa các Tôn giáo mà đó chính là nguyên nhân đưa đến kỳ thị, chiến tranh Tôn giáo của Nhân loại
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1203 Read Count: 99
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Một túi kiền khôn rộng pháp quyền,
Độ người lánh tục để tầm tiên;
Non xanh nước biếc say mùi đạo,
Với thú thanh nhàn thú tự nhiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1138 Read Count: 229
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Con người là vật tối linh đã được trực tiếp thọ nhận ân điển từ nơi Thượng Đế và có thể thay Trời đem ánh sáng đạo lý phổ cập khắp trần gian, kiến tạo cõi dinh hoàn nơi nầy nên đời Thượng Nguơn Thánh Đức.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 645 Read Count: 242
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Quả nghiệp chư hiền gắng trả, công đức chư hiền cố bồi, không vọng động điều chi sẽ được Đấng Toàn Năng soi xét.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2957 Read Count: 221
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
Trang Chánh • •