RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - H
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Hai chữ KINH và SỚ by HueY Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Huệ Ý sư tầm những thánh giáo ngắn rất có ý nghĩa cho việc tu học
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 441 Read Count: 171
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2693 Read Count: 186
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary:

thời biến cải cuộc tang thương,

TIÊN Phật giáng lâm giải mộng trường;

phát tinh thông vui cảnh Thánh,

Giáng mừng Nam địa gặp khoa trường.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 148 Read Count: 301
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HÀN lâm chiếm bảng đắc kỳ công,

TƯƠNG độ nhơn gian đến Ðảo Bồng,

TỬ biết đường tu thành chánh quả,

Giáng phê Thánh-Ðức đạo lưu thông.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 99 Read Count: 121
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: Chết rồi mình sẽ đi về đâu?
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4919 Read Count: 220
Published: 08/26/2007 Updated: 08/26/2007
Summary:

Hành Trình Về Phương Đông

  (Life and Teaching of the Masters of the Far East) 
  Tác giả: Blair T.Spalding
  Dịch giả: Nguyên Phong


Categories: Phật Giáo, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 98571 Read Count: 5226
Published: 04/23/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Chương VII : 59.- Hành Tròn Thánh Vị
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 834 Read Count: 202
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Trong lúc hành Đạo, phải tịnh dưỡng Nguơn-Tinh đặng bổ cho Nguơn-Khí, rồi Nguơn-Thần. Nhờ Nguơn-Khí giúp mà đặng minh tâm kiến tánh hiểu xa thấy rộng, đặng độ dẫn sanh linh, ấy là cơ Tịnh Luyện mà thành Đạo mới khỏi lạc lầm
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 890 Read Count: 220
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Sâu xa lời lý khuyến người tu,

Ai có mê tâm vẹt ngút mù,

Trau tánh sửa lòng làm âm chất,

Ngày thành chánh quả hưởng ngàn thu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2264 Read Count: 227
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Hãy Buông Ra by admin Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary: Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3274 Read Count: 242
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Ðắc nhất tâm rồi thế mới yên,
Muốn tâm đắc nhất phải tham thiền;
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,
Hòa ấy làm nên Ðạo phối Thiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 935 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Mùng 01 tháng Giêng Giáp Tý (02–02–1984)
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 581 Read Count: 171
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary:      Nói một cách khác, nơi đâu cũng có Đạo. Lớn thì như vũ trụ, nhỏ thì như hạt vi trần nguyên tử, không phân chia, không ngăn cách, không bảo thủ, không cố định đến nỗi cứng ngắt cô đọng một chiều.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1634 Read Count: 204
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

 

Gia Tô Giáo Chủ Jésus Christ, Ta mừng chư Thiên mạng, mừng chư hiền nam nữ. Giờ lành Ta ngự bút chứng lễ Giáng Sinh trên toàn thế giới


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1391 Read Count: 174
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Hãy Tự Biết Mình by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

“Hãy tự biết mình” là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh triết.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1970 Read Count: 203
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Hãy tự biết mình by Phuong_Truc Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Hãy tự biết mình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1150 Read Count: 431
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đám sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ, và lòng tốt của chúng ta.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 570 Read Count: 252
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: GIA giáo nhà Nam rất bại suy,

 bồi phong hóa kíp lần đi;


GIÁO dân kỉnh mến trên cùng dưới,


CHỦ tớ thương nhau hãy hiệp đi.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 386 Read Count: 165
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:     Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các trò lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các trò nhớ mà chủ tâm cứu thế.
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2164 Read Count: 249
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Họ luôn luôn soi sáng để cân nhắc sửa đoan từng giây từng phút. Nhờ thế mà đã nêu lên câu "Đạo bất khả tu du lỵ dã" (1).
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2066 Read Count: 246
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
Trang Chánh • •