Titles - H
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Huệ Ý sư tầm những thánh giáo ngắn rất có ý nghĩa cho việc tu học More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937. More info...
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary:

thời biến cải cuộc tang thương,

TIÊN Phật giáng lâm giải mộng trường;

phát tinh thông vui cảnh Thánh,

Giáng mừng Nam địa gặp khoa trường.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

HÀN lâm chiếm bảng đắc kỳ công,

TƯƠNG độ nhơn gian đến Ðảo Bồng,

TỬ biết đường tu thành chánh quả,

Giáng phê Thánh-Ðức đạo lưu thông.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: Chết rồi mình sẽ đi về đâu? More info...
Published: 08/26/2007 Updated: 08/26/2007
Summary:

Hành Trình Về Phương Đông

  (Life and Teaching of the Masters of the Far East) 
  Tác giả: Blair T.Spalding
  Dịch giả: Nguyên Phong

More info...
Published: 04/23/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Chương VII : 59.- Hành Tròn Thánh Vị More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Trong lúc hành Đạo, phải tịnh dưỡng Nguơn-Tinh đặng bổ cho Nguơn-Khí, rồi Nguơn-Thần. Nhờ Nguơn-Khí giúp mà đặng minh tâm kiến tánh hiểu xa thấy rộng, đặng độ dẫn sanh linh, ấy là cơ Tịnh Luyện mà thành Đạo mới khỏi lạc lầm More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Sâu xa lời lý khuyến người tu,

Ai có mê tâm vẹt ngút mù,

Trau tánh sửa lòng làm âm chất,

Ngày thành chánh quả hưởng ngàn thu.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận. More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Ðắc nhất tâm rồi thế mới yên,
Muốn tâm đắc nhất phải tham thiền;
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,
Hòa ấy làm nên Ðạo phối Thiên. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Mùng 01 tháng Giêng Giáp Tý (02–02–1984) More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary:      Nói một cách khác, nơi đâu cũng có Đạo. Lớn thì như vũ trụ, nhỏ thì như hạt vi trần nguyên tử, không phân chia, không ngăn cách, không bảo thủ, không cố định đến nỗi cứng ngắt cô đọng một chiều. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

 

Gia Tô Giáo Chủ Jésus Christ, Ta mừng chư Thiên mạng, mừng chư hiền nam nữ. Giờ lành Ta ngự bút chứng lễ Giáng Sinh trên toàn thế giới

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

“Hãy tự biết mình” là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh triết.

More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Hãy tự biết mình More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đám sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ, và lòng tốt của chúng ta. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: GIA giáo nhà Nam rất bại suy,

 bồi phong hóa kíp lần đi;


GIÁO dân kỉnh mến trên cùng dưới,


CHỦ tớ thương nhau hãy hiệp đi.

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:     Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các trò lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các trò nhớ mà chủ tâm cứu thế. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Họ luôn luôn soi sáng để cân nhắc sửa đoan từng giây từng phút. Nhờ thế mà đã nêu lên câu "Đạo bất khả tu du lỵ dã" (1). More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •