Titles - G
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Chương III : Gìn tâm làm chủ thiên đàng lần lên
Châu Minh, 15-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 4 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Lễ kỷ niệm 38 năm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự
(1973-2011) More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: KHUYÊN NỮ PHÁI GẮNG CÔNG TU HỌC
(HƯ VÔ CHƠN NHỨT, TÝ THỜI 01-09- NĂM ĐẠO 33 (MẬU TUẤT) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Khi rủi giận, kỉnh thờ nhớ lại,

       Trách nhau đây, e phải thảm Thầy,

              Thương nhau như thể thương Thầy,

Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên!

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

 

Gia Đạo Âu Tây buổi nhị kỳ,


Tô truyền Bác Ái với Từ Bi;


Giáo dân thờ một Trời cao cả,


Chủ vẫn thóat ly khỏi ngục Tỳ.

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân ( nhằm 27 3 1968 )

Sửa tâm không chơn-thần thăng giáng,

       Để tâm không nuôi bản linh hồn,

              Mỗi người đều có tánh khôn,

Nghe qua học lấy nhuần ôn để lòng.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-04 Tân-Hợi 8 5 1971 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

- Vị Đầu họ đạo là Hiệu Trưởng,

- Vị Chánh Hội Trưởng là Giám Học,

- Các vị chức sắc, chức việc còn lại là giáo viên.

More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Sống trong tập thể xã hội nhân quần dù chư đệ muội không muốn lập vị trước thiên hạ, những hình thức tổ chức, qui ước, giáo điều để nêu lên điểm lập vị của chư đệ muội.

Thế muốn hòa mình cùng chúng sanh để phổ độ chúng sanh thì phải làm sao ?

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Con ôi! sự yên lặng để thần-giao cách-cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.
Yên-lặng tức là quán-triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được.
Yên-lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ-Độ Kỳ Tam. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Giá trị là điều mà con người quan tâm đến nhất, cho là quý nhất.

 Đối với một người bình thường, giá trị là nhà, đất…nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:

More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Tam Tông hòa hiệp lập chơn tông,
Pháp Chủ gầy nên ý đại đồng ;
Bát Nhã trương buồm xuôi bỉ ngạn,
Thiền Sư tiếp độ khách sang sông. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Ðêm thanh NGỌC bút chỉ phê ban,

Thánh sắc HOÀNG ân chiếu rỡ ràng,

Hạ phẩm THƯỢNG lưu con gắng bước,

Cho thành ÐẾ Ðạo cõi Nam-Bang.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: (Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Vị tiếng Tiên Cô thỉnh xuống trần,
Đem nhành dương liễu rưới ân xuân;
Cho người mộ đạo vui xuân đạo,
Thanh thoát tâm xuân hội Giáp Dần. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giáo lý Cao Đài cũng dạy rõ cho con người biết mình là ai? từ đâu đến ? đến thế gian để làm gì ? chết rồi đi về đâu ? thế giới vô hình..... và tiết lộ một số bí mật thiên cơ More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Mục lục Giáo Đoàn Nữ Giới More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Thứ nhứt, tuy cuộc đời Đức Giêsu không hơn 1/3 thế kỷ More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi, More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
 
Trang Chánh • •