RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - G
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Chương III : Gìn tâm làm chủ thiên đàng lần lên
Châu Minh, 15-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 4 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 490 Read Count: 197
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Lễ kỷ niệm 38 năm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự
(1973-2011)
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6745 Read Count: 179
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: KHUYÊN NỮ PHÁI GẮNG CÔNG TU HỌC
(HƯ VÔ CHƠN NHỨT, TÝ THỜI 01-09- NĂM ĐẠO 33 (MẬU TUẤT)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1824 Read Count: 184
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Khi rủi giận, kỉnh thờ nhớ lại,

       Trách nhau đây, e phải thảm Thầy,

              Thương nhau như thể thương Thầy,

Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên!


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 604 Read Count: 203
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

 

Gia Đạo Âu Tây buổi nhị kỳ,


Tô truyền Bác Ái với Từ Bi;


Giáo dân thờ một Trời cao cả,


Chủ vẫn thóat ly khỏi ngục Tỳ.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 939 Read Count: 287
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân ( nhằm 27 3 1968 )

Sửa tâm không chơn-thần thăng giáng,

       Để tâm không nuôi bản linh hồn,

              Mỗi người đều có tánh khôn,

Nghe qua học lấy nhuần ôn để lòng.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1046 Read Count: 227
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-04 Tân-Hợi 8 5 1971
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2673 Read Count: 203
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

- Vị Đầu họ đạo là Hiệu Trưởng,

- Vị Chánh Hội Trưởng là Giám Học,

- Các vị chức sắc, chức việc còn lại là giáo viên.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2013 Read Count: 188
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Sống trong tập thể xã hội nhân quần dù chư đệ muội không muốn lập vị trước thiên hạ, những hình thức tổ chức, qui ước, giáo điều để nêu lên điểm lập vị của chư đệ muội.

Thế muốn hòa mình cùng chúng sanh để phổ độ chúng sanh thì phải làm sao ?


Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1065 Read Count: 202
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Con ôi! sự yên lặng để thần-giao cách-cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.
Yên-lặng tức là quán-triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được.
Yên-lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ-Độ Kỳ Tam.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 971 Read Count: 247
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Giá trị là điều mà con người quan tâm đến nhất, cho là quý nhất.

 Đối với một người bình thường, giá trị là nhà, đất…nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2342 Read Count: 224
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Tam Tông hòa hiệp lập chơn tông,
Pháp Chủ gầy nên ý đại đồng ;
Bát Nhã trương buồm xuôi bỉ ngạn,
Thiền Sư tiếp độ khách sang sông.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1246 Read Count: 220
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 136 Read Count: 260
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Ðêm thanh NGỌC bút chỉ phê ban,

Thánh sắc HOÀNG ân chiếu rỡ ràng,

Hạ phẩm THƯỢNG lưu con gắng bước,

Cho thành ÐẾ Ðạo cõi Nam-Bang.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 850 Read Count: 180
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: (Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967)
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9820 Read Count: 183
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Vị tiếng Tiên Cô thỉnh xuống trần,
Đem nhành dương liễu rưới ân xuân;
Cho người mộ đạo vui xuân đạo,
Thanh thoát tâm xuân hội Giáp Dần.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4004 Read Count: 208
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giáo lý Cao Đài cũng dạy rõ cho con người biết mình là ai? từ đâu đến ? đến thế gian để làm gì ? chết rồi đi về đâu ? thế giới vô hình..... và tiết lộ một số bí mật thiên cơ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2683 Read Count: 239
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Giáo Đoàn Nữ Giới by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Giáo Đoàn Nữ Giới
Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 108 Read Count: 221
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Thứ nhứt, tuy cuộc đời Đức Giêsu không hơn 1/3 thế kỷ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5836 Read Count: 203
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Gió và Nước by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi,
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1114 Read Count: 210
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •