Titles - B
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Summary: Nói về 3 chữ Tinh, Khí,Thần tôi chợt nhớ đến phương pháp luyện Tinh hóa khí, luyện Khí hóa thần, luyện Thần hườn hư, luyện Hư hườn vô... hiệp với khí hư vô của Trời Ðất là phương pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Sự lâm phàm của Đức Thượng Đế để mở ra Tam Kỳ Phổ Độ quả thật là một dấu ấn nổi bật nhất của Đạo Kỳ ba More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Thưa các bạn, Kèm theo đây là email rất qúy về tiêu trừ Sạn do chị Phụng từ Germany gửi tới. Chị Phung nguyên là Dược Sĩ Chủ Nhiệm (Manager) cho công ty Dược Phẩm 20 Hochst Frankfurt, Germany, nên tin tức về Y Khoa của chị rất đáng tin tưởng. More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary:

Chương IV : Ba thành một, một ra ba

       Tam giáo lấy tinh túy là: công bình, từ bi, bác ái. Cũng như là: tinh, khí, thần, thử hỏi, thiếu một được chăng?

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Ba toa thuốc của Ðạo Trưởng Thiện Trung More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Chương II : Ba đào sóng nổi
Thanh Long Cung, 24-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 23 4 1957 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Đức Bát Nhã Thiền Sư (1) có dạy về Đạo pháp đối với tuổi trẻ như sau : " Nầy chư đạo hữu ! Đạo pháp không dành riêng cho hàng tuổi tác, mà chính là hàng tuổi tác rất khó khăn đối với sự tu luyện, vì đã phí hết vốn liếng thiên nhiên Tạo-hóa, còn lại chỉ là được chỗ đốn ngộ tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời của mỗi căn trí mà thôi .
More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: THIÊN LÝ ĐẠO TRÀNGTý Thời, lúc 1 giờ 14Ngày 28-12-2007BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC NGƯỜI More info...
Published: 11/18/2013 Updated: 11/18/2013
Summary: Thiên-Lý Diệu-Đàn, 7 giờ tối ngày 4 12 1979 (Rằm tháng 10 Kỷ Mùi) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Phật Tiên đắc đạo vốn do tâm,
Tâm chẳng riêng tư, ý chẳng lầm;
Không bởi cái ta trong mật thất,
Mới tường bí pháp lẽ huyền thâm. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary:

 Các con không thể nào vừa làm tôi cho vật chất ma vương, vừa làm tôi cho Đấng Thượng-Đế. Quyền pháp vô cùng, trong hai đường, các con đã chọn một, và con đường duy nhất đó là con đường chánh phải đi, phải tới và phải làm bằng tất cả chân tình. Còn sự nghiệp vật chất chỉ là hậu thuẫn để giúp công cuộc ấy mà thôi.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: MUỐN HẠNH HƯỞNG ƠN THIÊN PHẢI CÓ LÒNG TỪ BI, CHÍ ĐẠI HÙNG.
Tịnh Đường. Ngày 13-3- Nhâm Dần
17-4-1962. Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TU MI ĐỘ LƯỢNG HẢI HÀ, DUNG NGƯỜI DUNG VẬT THÌ HÒA NAY MAI
Phước Thiện. Ngày 5-2-Quí Mẹo
29-2-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TRỜI BAN CHÁNH PHÁP CỨU ĐỜI, NHƯNG CON NGƯỜI PHẢI CÓ NGUYỆN LỰC VÀ KẾ HOẠCH HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP.
Tịnh Đường. Ngày 23-4- Quí Mẹo
16-5- 1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI 70 PHẢI NHẬN CHÂN CẢNH ĐỜI LÀ GIẢ,
XÁC THÂN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ CHỊU NGHIỆP BÁO VAY TRẢ TRẢ VAY..

Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-4- Giáp Thìn
3-6-1964. Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 100. CHẾT CHẾT HẾT TRẦN GIAN LẬP LẠI, KHỔ KHỔ CHỒNG OAN TRÁI MỚI TIÊU
Tịnh thất Trung Thành,13-3 Ất Tỵ (14-4-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI : 22. THƯỜNG XUYÊN LUI TỚI THĂM VIẾNG NÂNG ĐỠ NHAU TU HỌC
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-7-Nhâm Dần
22-8-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 23 “CAO HIỀN CHƯA THẤY NƠI ĐÂU, NÊN CHI SÓNG GIÓ HOÀN CẦU CÒN CAO”
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-8- Nhâm Dần
6-9-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 24 “VÔ TÂM MỚI ĐƯỢC ĐẮC DUYÊN LÀNH, LƯỢNG SỨC MÀ TU ĐỂ TỊNH THANH”
Tịnh Đường. Hợi thời, ngày 23-8-Nhâm Dần
21-9-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 25 MUỐN SOI SÁNG CHO ĐỜI THÌ TẤT PHẢI CÓ NGỌN ĐÈN TRƯỚC ĐÃ!
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-10-Nhâm Dần
19-11-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
 
Trang Chánh • •