RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Titles - A
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
Stories
Address given by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: (This address was given by Professor Garry W. Trompf to the 5th Caodaist Convention in Australia, held at Women's College, University of Sydney, 28th December 1989)
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2445 Read Count: 157
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: All those who are Incarnate in this world owe a double debt to two Creators who are :
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2779 Read Count: 111
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Ai Cập huyền bí by Nguyen_Huu Kiet Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary:

Ai Cập huyền bí

 - Paul Brunton

 - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 13
Completed: Yes Word count: 88953 Read Count: 4328
Published: 04/22/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Chương IV : 38.-  Anh Hùng Đạo-Đức
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 204 Read Count: 205
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 373 Read Count: 322
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 106808 Read Count: 6788
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Summary: Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu
Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu
Hiệp hòa thú vị cùng Xuân khí
Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1056 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm:
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4465 Read Count: 243
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

I. CÔNG PHU:       

1. Thánh Ngôn:

“Công phu  không phải là một sự bắt buộc như bẻ sắt nguội để làm binh khí, mà phải trui rèn từ từ theo khuôn mẫu hình thức của một vật hữu dụng đã định làm. Như thế, công phu là để: tu tập sự tiến hóa của chơn thần giữ gìn cho tánh mạng nên mỗi khi đến giờ công phu, các hiền đệ muội hãy cố tịnh định mười lăm phút để cho chủ nhân ông phát hiện, chữa trị các tà dục, hầu duy trì chánh tín khỏi sa ngã mê lầm, thì chánh đạo mới có thể sáng được.”Đức Đông Phương Lão Tổ T.L.Đ Bính Ngọ (25-9-1966).


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1173 Read Count: 279
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

Tây phương vui thấy Ðạo huy hoàng,

Nhơn loại đắc truyền bí pháp ban,

Phổ hóa Chuyển-Mê người giấc mộng,

Tiên tri hội giáo lịnh tiên đoan.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 637 Read Count: 214
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

THÁNH-ÐỨC gieo truyền mau bước kịp,

CHUYỂN-MÊ thế giới trở nên lành,

Tinh thần bền vững muôn thu chói,

Vật chất tiêu tan trái chín nhành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1401 Read Count: 208
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 30-5-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1112 Read Count: 505
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày 6 và 7-7-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 3327 Read Count: 535
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:       (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21 3 1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2488 Read Count: 218
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

ÐẠO mạch lưu hành giải nạn dân,

HẠNH sum tuyết nhuận trái say lần,

CHƠN truyền giáo hóa nguyên-sinh tỉnh,

NHƠN đức an vui phước bội phần.
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 261 Read Count: 252
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Ðạo có từ vô thỉ vô chung. Ðạo bao gồm những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7383 Read Count: 257
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Kinh Dịch dung hòa tư tưởng Khổng Lão thành một triết lý gồm Vũ trụ quan và Nhân sinh quan
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2335 Read Count: 1096
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cách lập giáo : Tôn giáo Cao Ðài được truyền bá ở thế gian do một Ðấng Giáo Chủ Vô Hình. Ngài là Ðấng Toàn Năng, Toàn Giác, Hằng Hữu và thanh quang điển lành của Ngài chiếu phóng khắp nơi trong Vũ Trụ.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1779 Read Count: 266
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Ðức Tin Cao Ðài by ChiTin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Giáo Lý Cao Ðài chủ trương Tam giáo (Nho,Thích,Lão) đồng nguyên và vạn giáo đồng nhứt lý. Ba tôn giáo lớn lâu đời nhứt ở Á Ðông là Nho giáo (hay Khổng giáo),Thích giáo (hay Phật giáo) và Lão giáo (hay Tiên giáo) đều do một nguồn gốc từ Ðại Ðạo, mà Ðức Chí Tôn Thượng Ðế nắm quyền chưởng quản, phát sanh ra, tùy thời kỳ, tùy địa phương và tùy trình độ các dân tộc, mà khai Ðạo để giáo dân vi thiện
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2837 Read Count: 321
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Ðơn Thiền by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Luyện kỷ là tập cái TÂM cho dứt sự thương yêu trìu mến thê thiếp tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4134 Read Count: 402
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
 
Trang Chánh • •