Stories updated in the last 127 days. RSS
Stories
Summary: Đối với hầu hết con người, cuộc sống có thể là một chu kỳ đang diễn ra của những thách thức, thiên tai, mất mát, đau đớn, thành công, thành tựu, lợi ích, hạnh phúc và thất bại More info...
New! Published: 03/29/2018 Updated: 03/29/2018
FeatureSummary: LÁ RỤNG VỀ CỘI | DIỆU NGUYÊN More info...
New! Published: 03/20/2018 Updated: 03/20/2018
FeatureSummary:

Tìm hiểu Đức Ngô Đại Tiên qua Thánh Truyền

(Thánh Truyền và ngày 13/3)

More info...
New! Published: 03/14/2018 Updated: 03/14/2018
FeatureSummary:

ẨN ÁC DƯƠNG THIỆN

More info...
New! Published: 03/13/2018 Updated: 03/13/2018
FeatureSummary: Văn hóa Cao Đài kế thừa và phát huy văn hóa đạo đức dân tộc More info...
New! Published: 03/07/2018 Updated: 03/08/2018
FeatureSummary:

Hôm nay, ngày 23-8 Bính Thân 2016, lại thêm một lần nữa, Nam Thành Thánh Thất trân trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Khai Tịch đạo Cao Đài

More info...
New! Published: 03/07/2018 Updated: 03/08/2018
Summary: Ngày 24-12 dương lịch hằng năm, cùng với cộng đồng dân Chúa trên toàn thế giới, hàng môn đệ Cao Đài nói chung và bổn đạo Thánh thất Bàu Sen nói riêng đồng thành tâm tưởng niệm Đức Giêsu Kitô nhân dịp đại lễ kính mừng Chúa giáng sinh. More info...
New! Published: 03/08/2018 Updated: 03/08/2018
FeatureSummary: ĐẠO GIẢI THOÁT QUA LỜI DẠY CỦA ĐỨC 
NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN More info...
New! Published: 03/07/2018 Updated: 03/07/2018
Summary: Tam công là phương pháp tu hành của người môn đệ Cao Đài trong Tam kỳ Phổ độ bao gồm công quả, công trình và công phu. More info...
New! Published: 06/15/2007 Updated: 03/07/2018
FeatureSummary: "Tập viết trong hàng đôi" là chủ đề tu học của tịnh viên trong mùa tu Đông Chí năm Mậu Tý (2008). More info...
New! Published: 03/07/2018 Updated: 03/07/2018
FeatureSummary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử. More info...
New! Published: 03/06/2018 Updated: 03/06/2018
 
 
Trang Chánh • •