Rating: Sưu Tầm
Stories
Summary: Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị More info...
Published: 01/20/2018 Updated: 01/20/2018
FeatureSummary: Rất nhiều người lầm tưởng rằng Tâm linh nằm trong Tôn giáo và các hiện tượng huyền bí chưa giải thích được là những biểu hiện siêu nhiên. More info...
Published: 03/17/2016 Updated: 03/17/2016
Summary:     Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên được thành lập năm 1927 tại Thiên Thai Tịnh ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: Nước Nam thường có thánh tài.
Sơn hà vững đặt ai hay tỏ tường.
Kìa Nhị Thuỷ, nọ Dao Sơn,
Bài ngọc dát nổi, âu vàng Trời cho.
Học cách vật mới dò tới chốn,
Chép ghi làm một bổn xem chơi.
More info...
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: Lượng Đức Thánh rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.
More info...
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: Ấn giáo dạy bốn phương pháp giải thoát linh hồn ( moksha ), gọi là yoga hay mârga. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Hôm nay, Chúa nhựt, mùng tám tháng Giêng dương lịch 1950, ban Phổ Thông Giáo Lý nhóm trong giảng đường nầy, có phận sự kiểm điểm các công việc đã thi hành trong năm rồi và hoạch định một chương trình hành sự trong năm 1950.

More info...
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary:  Năm 1967, ngôi Bát Nhã Thiền Đường (trực thuộc Hội Thánh Minh Lý) ở vùng Long Hải cuối cùng cũng hình thành trụ tướng sau một thời gian dài tạo tác với những cơn khảo thí hãi hùng. Thiền đường hoàn tất là nhờ có rất nhiều đạo tâm, đạo hữu về đóng góp công sức, tâm lực, tài lực và thậm chí cả thân mạng nữa. More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Cúng THẦY là Đức Chúa Tể Càn Khôn Tạo Hóa NGo%C HOÀNG THƯỢNG ĐẾ phải cho thành kỉnh, nghiêm trang.
Lễ phục là Quần trắng, áo tràng trắng và khăn đen ( tại Tổ Đình Cẩn Thơ thì đội khăn trắng,vì Lúc Đức Ngô qui liễu, hiền tỉ tục gọi là Bà Tư Hồng có ý muốn để tang, nên đội khăn trắng, nhưng về sau THẦY giáng cơ tại Trước Tiết Tàng Thơ không cho đội khăn trắng nữa)
.
Đàn ông hay đàn bà đều phải bị khăn, song khăn của đàn bà thì nhỏ hơn khăn của đàn ông, phía trước có 9 lằn xếp. Dầu là cúng tứ thời tại gia cũng phải khăn, áo đàng hoàng chớ chẳng nên thiếu lễ. More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: Cái Cười Của Thánh Nhân More info...
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary:      Đức hạnh con người, dẫu có nhiều thứ bực nào, cũng không ngoài hai loại: tư đức và công hạnh. More info...
Published: 10/02/2007 Updated: 10/02/2007
Summary: Bà Năm vừa đốt ba cây nhang khấn vái xong thì ông Năm về liền, cho biết rằng ông đang tịnh luyện ở non thần và khuyên bà cũng phải lo tu. Rồi ông giải thích cho bà hiểu tu nghĩa là tu tâm sửa tánh, trau dồi đức hạnh, làm lành lánh dữ, giúp đỡ người nghèo khổ chứ không phải vô chùa xuống tóc, mặc áo cà sa mới gọi rằng tu. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: ngày 03, tháng 09, năm 2008(do người chết hồi sinh kể lại)LTS Hiện nay, luân hồi tái sinh là một đề tài nóng bỏng ở xã hội phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng. Chương trình "60 minutes" ngày 30.10 cách đây vài năm có đề cập đến vấn đề luân hồi tái sinh và báo cáo hiện có đến 78% người Mỹ (vào khoảng 195.000.000) tin có kiếp trước kiếp sau. More info...
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary: Cổ Học Tinh Hoa More info...
Published: 09/24/2007 Updated: 09/27/2007
Summary: CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI – 1 More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary: Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy có dạy:
Muôn vật thế gian chẳng vững bền,
Có thì hư hoại mấy hồi nên,
KHÔNG là trường cửu, không tan rã,
Nên mượn chữ KHÔNG, đúc móng nền. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Một thanh niên trẻ tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc nộp đơn xin vào chức vị quản lý nhân sự cho một công ty lớn. Anh đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, và vị giám đốc đang phỏng vấn anh vòng cuối để có quyết định cuối cùng. More info...
Published: 12/17/2011 Updated: 12/17/2011
Summary: Hàng năm cứ mỗi độ Thu về, người tín hữu Cao Đài nhất là phái nữ rộn ràng chuẩn bị chào đón ngày Hội Yến Bàn Đào để chầu lễ Đức Mẹ Diêu Trì và Cửu Vị Tiên Nương. More info...
Published: 01/11/2010 Updated: 01/11/2010
Summary:

Đã mang kiếp làm người trần thế ,

Nào ai đâu chẳng thể vương mang .

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
 
 
Trang Chánh • •