RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Rating: Chiếu Minh
Stories
Summary: chỉ hành-thâm nội-quán tầm…  
Pháp chân Bát-Nhã kiến minh tâm.   
Bảo-trì biệt-niệm “Hư-Không” ngộ…   
Nguơn-hội nguyên-nhân Phật-huệ mầm.   
Phục-Thỉ hồi quang xây Đại-Đạo,    
Tánh thanh-tịnh diệt lủ ma-quân.    
Quy hòa diệu-hiệp huờn linh-thể,    
Y-bổn Kim-Cang há lạc-lầm !     

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 28
Completed: Yes Word count: 71443 Read Count: 6474
Published: 02/13/2009 Updated: 02/14/2009
Khẩu khuyết by admin Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary: Chiếu khảm thủy thành đơn dược  
Minh khai cửu khiếu đã thông nê hườn   
Pháp luân không ngoài thần khí   

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3885 Read Count: 196
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: MINH-lý siêu-nhiên giải mộng-trần,
TÂM thành biệt-niệm khỏa tao-tân !
CHƠN-trì học đạo huờn linh-bổn,
GIÁO khởi qui-nguyên “Nhãn-Tạng-Thần”.
ĐẠI TỪ PHỤ
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3444 Read Count: 163
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Pháp Bảo Đàn by BuiHaThanh Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 35244 Read Count: 2527
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
SƠ THIỀN TÂM PHÁP by admin Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary:

SƠ THIỀN TÂM PHÁP

( Chay lạt 10 ngày đổ lên thì được truyền bửu pháp, TNHT)   

 

BÀI KINH KHI NGỒI THIỀN  

 

Tham thiền giao cảm Phật, Tiên,  

Cầu xin Thượng Phụ chứng minh tâm thành.   


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1371 Read Count: 1668
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary:   Thầy giáng đàn là vì Hà Thanh sở cầu Sư ! Vậy đây Thầy có đôi lời chỉ điểm, con chớ buồn vì nghịch cảnh trái ngang. Ấy chẳng qua là sự khảo lòng trong nhứt thời đó, Thầy biết con lòng tư lự lo âu, muốn cho cơ Đạo vẻ vang trong mai hậu, nhưng sự việc trái lòng con là vì Thiên Cơ chuyển hóa.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 31
Completed: Yes Word count: 84616 Read Count: 6655
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary: Đông Phương Chưởng Quản . Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội . Bần Đạo đến hôm nay để chỉ cho chư đệ hiểu một vài chổ bí yếu của đạo lý pháp môn và cũng dạy chư đệ về sự ích lợi của người tu luyện .
Vậy Bần Đạo hỏi qua thất nhựt tu học và tri hành tịnh định, chư đệ có tìm thấy diệu lý của pháp môn ở chổ nào chăng ?
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4064 Read Count: 181
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Summary:

Các vì Thiên Thần cầu xin với THẦY để khảo dượt các con, vì thời kỳ giáo hoá về cơ Vô Vi gần ngày tạm ngưng để chọn lọc.

Vậy các con ghi nhớ, đóng cửa đơn phòng, thiền định luyện tu, đắc thành ngôi chánh quả. Bỏ chốn đơn phòng theo quyền tước lợi danh vĩnh đoạ luân hồi.

Vậy các con phải cẩn thận ngày đêm lo tu luyện, chớ bài bác việc trần, rộn rịp tâm linh mà khí thần tà chen lẫn vào tâm các con, xúi giục các con.

Các con tịnh tâm nhắm mắt tưởng THẦY một phút. THẦY ban điển huệ cho mỗi con đặng thân tâm mát mẻ, hộ trì cho các con. Vậy THẦY ngưng cơ.


Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 25871 Read Count: 3610
Published: 04/05/2009 Updated: 04/05/2009
 
Trang Chánh • •