RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Rating: Quyễn sách
Stories
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 106808 Read Count: 6718
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Bên Kia Cửa Tử by Nguyen_Phong Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: Tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý nhất đời. Đối với bạn hiện nay đời sống bổng trở nên trống rỗng vô vị, và có lẽ không còn lý do gì để sống nữa.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 9
Completed: Yes Word count: 48574 Read Count: 3175
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007
Summary:

Mục Lục 

1.   Lời Mở Đầu


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 53
Completed: Yes Word count: 171591 Read Count: 17186
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
Summary: Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 21281 Read Count: 3466
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ

Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 21
Completed: Yes Word count: 92121 Read Count: 7573
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary:  Nhưng gần đây có một số học-giả Tây Phương đã cố công tìm hiểu, họ đã biết được nhiều điều ở bên kia cửa tử, và đã viết ra nhiều sách, những sách ấy ta có thể tin là đứng đắn, không phải hồ đồ, vì với óc khoa học sẵn có, họ chỉ tin những gì mà họ không thể chối cãi được.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 22
Completed: Yes Word count: 53181 Read Count: 6099
Published: 04/27/2007 Updated: 04/27/2007
Chơn Pháp Lưu Truyền by admin Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: TAM THANH BỬU ÐIỆN
Trường Tịnh CAO MINH QUANG
Ban hành nội bộ ( 1973 )
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 24354 Read Count: 3441
Published: 02/24/2007 Updated: 05/07/2007
Summary:

Trần Nhân Tông      

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHỤ   

Đệ nhất hội  

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ         

居 塵 樂 道 賦   

 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )   

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông   


Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách > Học Làm Người Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 11
Completed: Yes Word count: 3064 Read Count: 1767
Published: 02/08/2009 Updated: 02/08/2009
Duyên giải thoát by Huynh_Nhu Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: Nhiều quyển sách có gợi ý về chân lý, nhưng không có sách nào mô tả phương pháp chắc chắn giúp người ta lên đến những thiên đàng cao nhứt ngay trong đời này. Trong thực tế thì tác giả của đa phần những quyển sách này không làm thế, bởi vì chính bản thân họ cũng chẳng có kiến thức cần thiết và cũng chẳng có phương pháp. Chỉ những bậc Đạo Sư thượng đẳng, được gọi là Thánh thì mới có kiến thức và phương pháp đó. Chỉ có chư vị mới cầm chiếc chìa khóa mở cổng vào cái Đại Bí Ẩn.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 53
Completed: Yes Word count: 133211 Read Count: 15636
Published: 04/27/2007 Updated: 04/28/2007
Huyền Diệu Cảnh by Ly_Tran_Tu Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: Bởi Đại Đạo sanh ra trước khi có Trời, Đất, nên ngôi Diêu Trì Kim Mẫu là cái gốc của đại đạo, là dòng dõi của Trời đất, là cha mẹ của các vì Tiên, Phật, là tổ của muôn Phật. Trời Đất bởi trong cái khí hạo nhiên mà sanh ra, do âm dương ngưng tựu mới có khí ôn nhiệt rồi khí ấy huân chưng mà sanh ra muôn loài.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 36
Completed: Yes Word count: 22734 Read Count: 8924
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Tam công là phương pháp tu hành của người môn đệ Cao Đài trong Tam kỳ Phổ độ bao gồm công quả, công trình và công phu.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 10417 Read Count: 669
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Kinh Cảm Ứng by ThaiThuongDaoTo Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary:

經 誦 KINH TỤNG

 

1. 明 義 MINH NGHĨA

太 上 曰: 禍 福 無 門 惟 人 自 召. 善 惡 之 報 如 影 隨 形.

Thái Thượng

1 viết: Họa phúc vô môn   

2 duy nhân tự triệu.    

3 Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.  


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 22581 Read Count: 1105
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: FeatureNgay khi mới ra đời, quyển sách đã được sự chiếu cố lân mẫn của mọi giới trong và ngoài đạo. Các Hội Thánh như: Tây-Ninh, Bến-Tre, Tiên-Thiên, Truyền giáo (Trung-Việt) đã được thông tri về sách này, vốn do một cá nhân tín đồ biên soạn, nhưng không phải là không có một tầm quan trọng tối đa khi mà từ trước nay chưa có một tác phẩm nào nói lên tiếng nói trung thực vô-tư đối với Cao-Đài.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 30
Completed: Yes Word count: 175778 Read Count: 16884
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007
Summary: Feature

Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 35153 Read Count: 5493
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: L’université Laval (Quebec, Canada)
Categories: Francais Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 30995 Read Count: 2628
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: « Cao Dai n’est pas Cao Dai, voilà le vrai Cao Dai.
La Vérité nie elle-même qu’elle ne soit vérité. »
Categories: Francais, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 21876 Read Count: 2262
Published: 02/25/2007 Updated: 02/27/2007
Summary:

Tinh-thần và thể-xác có chung một bản-thể cấu-tạo, về mặt thực-chất có mối quan-hệ hai chiều, tuy tinh-thần ảnh-hưởng quan-trong đến thể-xác đã đành, nhưng thể-xác cũng có ảnh-hưởng rất lớn với tinh-thần. Do đó thực-phẩm nuôi sống thể-xác cũng sẽ quyết-định đến trạng-thái tiến-hóa của tinh-thần. Nói một cách khác là thể-xác và tinh-thần của chúng ta chịu ảnh-hưởng rất lớn do những chất mà ta nuôi-dưỡng nó.


Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 23569 Read Count: 2430
Published: 01/15/2008 Updated: 01/19/2008
Summary: Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ.
Categories: Quyễn sách Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: No Word count: 14815 Read Count: 2876
Published: 04/18/2007 Updated: 04/18/2007
Summary:

Nhưng có một việc rất gần gũi, thiết thực và hệ trọng cho mỗi người thì lại không thấy ai chuẩn bị cả… Đó là chuẩn bị lúc Lâm chung!.


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 32658 Read Count: 1215
Published: 08/19/2007 Updated: 08/19/2007
Summary: Mục Lục Tây Phương Huyền Bí
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 28
Completed: Yes Word count: 152070 Read Count: 7814
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
 
Trang Chánh • •