RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Rating: Thuyết Trình
Stories
Summary: All those who are Incarnate in this world owe a double debt to two Creators who are :
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2779 Read Count: 106
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm:
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4465 Read Count: 238
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

I. CÔNG PHU:       

1. Thánh Ngôn:

“Công phu  không phải là một sự bắt buộc như bẻ sắt nguội để làm binh khí, mà phải trui rèn từ từ theo khuôn mẫu hình thức của một vật hữu dụng đã định làm. Như thế, công phu là để: tu tập sự tiến hóa của chơn thần giữ gìn cho tánh mạng nên mỗi khi đến giờ công phu, các hiền đệ muội hãy cố tịnh định mười lăm phút để cho chủ nhân ông phát hiện, chữa trị các tà dục, hầu duy trì chánh tín khỏi sa ngã mê lầm, thì chánh đạo mới có thể sáng được.”Đức Đông Phương Lão Tổ T.L.Đ Bính Ngọ (25-9-1966).


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1173 Read Count: 275
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Ðạo có từ vô thỉ vô chung. Ðạo bao gồm những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7383 Read Count: 251
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Kinh Dịch dung hòa tư tưởng Khổng Lão thành một triết lý gồm Vũ trụ quan và Nhân sinh quan
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2335 Read Count: 1087
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Ðức Tin Cao Ðài by ChiTin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Giáo Lý Cao Ðài chủ trương Tam giáo (Nho,Thích,Lão) đồng nguyên và vạn giáo đồng nhứt lý. Ba tôn giáo lớn lâu đời nhứt ở Á Ðông là Nho giáo (hay Khổng giáo),Thích giáo (hay Phật giáo) và Lão giáo (hay Tiên giáo) đều do một nguồn gốc từ Ðại Ðạo, mà Ðức Chí Tôn Thượng Ðế nắm quyền chưởng quản, phát sanh ra, tùy thời kỳ, tùy địa phương và tùy trình độ các dân tộc, mà khai Ðạo để giáo dân vi thiện
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2837 Read Count: 316
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Ðơn Thiền by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Luyện kỷ là tập cái TÂM cho dứt sự thương yêu trìu mến thê thiếp tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4134 Read Count: 383
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:

  Trong “tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo”, những sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày 13 tháng 3 là những gì ?
     Hiện nay một số nơi, hàng năm đều thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Ngô thành đạo. Đúng nhưng chưa đủ !


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2195 Read Count: 268
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Nói về 3 chữ Tinh, Khí,Thần tôi chợt nhớ đến phương pháp luyện Tinh hóa khí, luyện Khí hóa thần, luyện Thần hườn hư, luyện Hư hườn vô... hiệp với khí hư vô của Trời Ðất là phương pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4245 Read Count: 265
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sự lâm phàm của Đức Thượng Đế để mở ra Tam Kỳ Phổ Độ quả thật là một dấu ấn nổi bật nhất của Đạo Kỳ ba
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9245 Read Count: 261
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Đức Bát Nhã Thiền Sư (1) có dạy về Đạo pháp đối với tuổi trẻ như sau : " Nầy chư đạo hữu ! Đạo pháp không dành riêng cho hàng tuổi tác, mà chính là hàng tuổi tác rất khó khăn đối với sự tu luyện, vì đã phí hết vốn liếng thiên nhiên Tạo-hóa, còn lại chỉ là được chỗ đốn ngộ tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời của mỗi căn trí mà thôi .

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1591 Read Count: 171
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Phương pháp làm cho các con đủ năng lực và tính chất [để] bảo vệ quyền hạn của địa vị con người đều đặt trọn vào ý nghĩa mùa Xuân
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 4616 Read Count: 676
Published: 09/20/2007 Updated: 09/20/2007
Summary: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1, Thầy đã dạy như sau: “Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5198 Read Count: 335
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Biên soạn do ban Nghiên Cứu thuộc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo và Cộng Ðồng Tín Hữu tại Cộng Hòa Liên bang Ðức dùng làm Tài liệu học tập trong các ngày Sóc và Vọng Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo tại C.H.L.B.Ðức
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 8948 Read Count: 808
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Cao Đài by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 227 Read Count: 235
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Cao Đài by Thien_Quang Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt:

Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thử ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7856 Read Count: 227
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Vũ trụ và đạo Cao Đài đúng là hai thực thể khác nhau, nhưng đã được sáng tạo bởi cùng một bàn tay của Thượng Đế
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8061 Read Count: 236
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Là đem trở về lại con người muôn thuở. Cái tánh hồn nhiên linh diệu nguyên thỉ của Trời ban phú lúc ban sơ trước khi con người vào trần gian thế tục nầy.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1122 Read Count: 203
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
CAODAI, ITS CONCEPTS by BuiDacHum Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Each time that human beings suffered when societies became chaotic, a religion was founded. For millenia, human beings have been blessed by having many  forms of religion such as Hinduism, Judaism, Zoroasterianism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, et cetera. One always observes one same truth through religions, even when they are so physically different and founded at different times and places.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1492 Read Count: 61
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: In CaoDai spiritual practice, spiritual messages are often received in the form of verses.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1488 Read Count: 86
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
Trang Chánh • •