Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Stories
Summary:   Dẩn nhập :

 

 

a. Nữ phái đồng sứ mạng với nam phái.

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy : "Hỡi chư hiền muội ! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ : Trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái.

More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Đức Ngô Minh Chiêu là vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài Thượng Đế; đứng đầu một nhánh Đạo của Cao Đài giáo: Nội giáo Tâm truyền More info...
Published: 11/18/2015 Updated: 11/18/2015
Summary: Hôm nay, Vĩnh Nguyên Tự thiết lễ kỷ niệm 59 năm ngày đăng Tiên của Đức Ngọc Lịch Nguyệt. Chúng ta thành kỉnh qui tụ về nơi cổ tự này để cùng nhau tưởng nhớ đến đạo nghiệp của bậc Tiền Khai Đại Đạo và cùng nhau ôn lại những lời giáo huấn của Ngài. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
FeatureSummary: "Tập viết trong hàng đôi" là chủ đề tu học của tịnh viên trong mùa tu Đông Chí năm Mậu Tý (2008). More info...
Published: 03/07/2018 Updated: 03/07/2018
Summary: Điểm tô Đạo Trời về mặt hình tướng

Là làm sáng danh Thầy, danh Đạo về mặt hình thức bằng cách xây dựng tôn nghiêm Thánh Thể của Thầy.

More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Những trọng điểm của Cơ Đạo kỳ Ba More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Hôm nay Bần đạo cũng nói thêm về Ngũ Hành Âm Dương để từ nay sắp đến chư hiền đệ cần ý thức cố gắng công phu tu luyện hơn nữa, vì đó là đầu mối để phăng đến chỗ đạt Đạo thoát nghiệp của luân hồi More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Con người có sáu giác quan hay lục căn gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý). Sáu giác quan nầy khi tiếp xúc với sáu trần hay lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) không nhiều thì ít sẽ phát khởi vọng niệm đeo đẳng, trói buộc con người.  More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Mùng 1 tháng Chạp Bính Thìn  More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary:

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CAO ĐÀI

More info...
Published: 01/30/2015 Updated: 01/30/2015
Summary:

Người tu học vào hàng Thiên đạo đại thừa là đã lập tâm giải thoát, mà chỉ những con người biết giải thoát mới thấu hiểu Thiên đạo để chấp nhận sứ mạng đại thừa.”1

More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Khi nói đến Tu, người đời thường liên tưởng đến những người dứt bỏ việc đời, hiến mình cho Chúa hay nương bóng Phật từ bi, tức là có một cuộc sống ly gia cắt ái, ẩn mình trong các Nhà dòng Thiên Chúa, hay vào chùa gỏ mõ tụng kinh. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: TÌM HỌC VỀ NGŨ CHI HIỆP NHỨT TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary:   Quán sát phù đồ vạn khổ tân,
  Thế gian dục xuất tảo trì thân,
  Âm thinh viễn vọng vô tha xứ,
  Bồ Tát hiện tiền độ chúng nhân. More info...
Published: 09/12/2013 Updated: 09/12/2013
Summary: Hơn 80 năm qua, mùa Trung Thu đến với người tín đồ Cao Đài bằng tất cả sự hân hoan ngưỡng vọng và tấm lòng thiết tha hướng về Mẹ Linh hồn vạn hữu dưới danh xưng Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu  More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: TẦM QUAN TRỌNG VÀ DIỆU DỤNG CỦA TÁC PHONG ĐẠO HẠNH More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC QUAN ÂM luôn song hành cùng nhân thế, từ Nhất kỳ, qua Nhị kỳ, đến Tam Kỳ Phổ Độ.
Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật, thành đạo từ Nhất Kỳ Phổ Độ.  More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: TỰ THUẬT CUỘC ĐỜI TU THÂN HÀNH ĐẠO CỦA CHÍ TÍN (LÊ VĂN BÁ) More info...
Published: 07/16/2009 Updated: 07/16/2009
Summary:

TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI

nguyên lý của thiên đạo giải thoát

                

Thiện Quang More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary:   Đạo quả là sự viên mãn của đời tu, Thánh danh là kim chỉ nam cho tiến trình đạt đến kết quả ấy More info...
Published: 05/13/2009 Updated: 05/13/2009
 
 
Trang Chánh • •