Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Stories
Summary:       Tu là sửa, ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn phải bồi bổ mới là phần tích cực, nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu xa tội lỗi để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về tội lỗi và còn phải bồi đức, đúng lời Phật dạy: "Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành". More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

I. CÔNG PHU:       

1. Thánh Ngôn:

“Công phu  không phải là một sự bắt buộc như bẻ sắt nguội để làm binh khí, mà phải trui rèn từ từ theo khuôn mẫu hình thức của một vật hữu dụng đã định làm. Như thế, công phu là để: tu tập sự tiến hóa của chơn thần giữ gìn cho tánh mạng nên mỗi khi đến giờ công phu, các hiền đệ muội hãy cố tịnh định mười lăm phút để cho chủ nhân ông phát hiện, chữa trị các tà dục, hầu duy trì chánh tín khỏi sa ngã mê lầm, thì chánh đạo mới có thể sáng được.”Đức Đông Phương Lão Tổ T.L.Đ Bính Ngọ (25-9-1966).

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Luyện kỷ là tập cái TÂM cho dứt sự thương yêu trìu mến thê thiếp tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Ý NGHĨA ÁO DÀI TRẮNG Của NGƯỜI ĐẠO CAO-ĐÀI More info...
Published: 01/30/2015 Updated: 01/30/2015
FeatureSummary:

ẨN ÁC DƯƠNG THIỆN

More info...
Published: 03/13/2018 Updated: 03/13/2018
Summary:   Nghiệp chướng tiền khiên chốn ái hà,
  Gây nên khổ hải vạn trùng ba;
  Rán tu sớm khử trừ tam độc,
  Nhẹ gánh phi thăng đến Phổ Đà. More info...
Published: 09/12/2013 Updated: 09/12/2013
Summary: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1, Thầy đã dạy như sau: “Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành. More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) hay đạo Cao Đài khai minh vào đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên cứu độ mới và là một sự kiện vô cùng trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại từ khai thiên lập địa đến nay trên quả địa cầu nầy More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Kể từ khi Đức Thượng Đế ban hồng ân khai mở Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ, chọn nước Việt Nam làm Thánh Địa và dân tộc Việt được ban trao Sứ Mạng hoằng dương chánh giáo, người tin đồ Đại Đạo đã hòa mình vào tập thể để học Đạo, hành Đạo,  More info...
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
Summary: Công phu là để tâm an định,   Nên đạo nên người chốn thế gian. More info...
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
Summary: CẢM NHẬN SAU CHUYẾN ĐI DỰ LỄ KỶ NIỆM BẢY MƯƠI NĂM CÔNG KHAI ĐẠO CAO ĐÀI TẠI MIỀN TRUNG More info...
Published: 07/13/2009 Updated: 07/13/2009
Summary: CHÁNH TÍN More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: CHÚA KITÔ NGÀY XƯA CHÚA KITTÔ NGÀY NAY More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Trên cõi thế gian nầy con người thuộc tôn giáo nào cũng cần tìm cho mình một phương pháp tu học hay pháp môn thực hành sao cho phù hợp với trình độ và hoàn cảnh của bản thân More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Chữ "Thời" More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Một thanh niên trẻ tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc nộp đơn xin vào chức vị quản lý nhân sự cho một công ty lớn. Anh đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, và vị giám đốc đang phỏng vấn anh vòng cuối để có quyết định cuối cùng. More info...
Published: 12/17/2011 Updated: 12/17/2011
Summary: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình.” Đây chính là lời dạy của Đức Phật Thích Ca được ghi lại ở phẩm Ngàn trong quyển Kinh Pháp Cú.  More info...
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary: Trí tuệ con người thừa hưởng từ khối óc siêu việt của Đức Thượng Đế là để khám phá, phát minh,, làm nên những công trình có ích, phục vụ cho cuộc sống hạnh phúc thế gian. Trời đã tạo sẵn nguồn nguyên liệu vô hạn từ hữu hình đến vô hình để con người hợp tác tìm kiếm, chế tác ra những sản phẩm vật chất cho chính con người thừa hưởng. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Lẽ thường, trả nợ thì đâu phải là niềm vui thú hay sự phấn khích, mà là một điều miễn cưỡng, chẳng đặng đừng mà thôi. Do đó, theo giáo lý đạo Phật, con người nơi thế gian luôn bị chi phối trong vòng kềm tỏa bất tận của Tứ khổ là sanh, lão, bệnh, tử.  More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
 
 
Trang Chánh • •