RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Hội Thánh: Minh Lý
Stories
Summary:

Năm Canh Ngũ, tháng 2, ngày mùng 6 (5 Mars 1930)


Ngã GIA TÔ GIÁO CHỦ giáng đàn hĩ chư nhu.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 682 Read Count: 175
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng 4 tháng 9 Quí Sửu (29-9-1973)
____________
VẠN giáo đồng nguyên tự bổn lai,
HẠNH duyên khải ngộ Đạo minh khai;
THIỀN đường nhựt nhựt năng tu dưỡng,
 đệ trùng hoan tại Bửu Đài.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3458 Read Count: 199
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary: Minh Tân 26.11 ĐĐ 26 Tân Mão (24.12.1951)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1445 Read Count: 159
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970)
_________
Thi:
Phật Tiên nào phải quá thanh nhàn,
Ðến nổi ngao du chốn thế gian,
Khổ hải thương đời đang lặn hụp,
Dắt dìu trở lại cõi Tây Phang.
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1965 Read Count: 193
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:   1.- Đạo là gì ? Không là gì cả !
  Chớ cái gì hóa hóa sanh sanh.
  Cái không phải, cái vô danh,
  Không sanh không hóa, hóa sanh muôn loài.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8008 Read Count: 212
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary:   THIỀN SƯ BÁC NHÃ vội lâm đàn,
  Hoan hỉ đón chào bạn vững an;
  Tiếp thọ hồng ân vào tịnh tọa,
  Kiên tâm tìm rõ máy hành tàng
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1751 Read Count: 194
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary:  Năm 1967, ngôi Bát Nhã Thiền Đường (trực thuộc Hội Thánh Minh Lý) ở vùng Long Hải cuối cùng cũng hình thành trụ tướng sau một thời gian dài tạo tác với những cơn khảo thí hãi hùng. Thiền đường hoàn tất là nhờ có rất nhiều đạo tâm, đạo hữu về đóng góp công sức, tâm lực, tài lực và thậm chí cả thân mạng nữa.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1451 Read Count: 643
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê. 
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 62764 Read Count: 5898
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Huyền Diệu Cảnh by Ly_Tran_Tu Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: Bởi Đại Đạo sanh ra trước khi có Trời, Đất, nên ngôi Diêu Trì Kim Mẫu là cái gốc của đại đạo, là dòng dõi của Trời đất, là cha mẹ của các vì Tiên, Phật, là tổ của muôn Phật. Trời Đất bởi trong cái khí hạo nhiên mà sanh ra, do âm dương ngưng tựu mới có khí ôn nhiệt rồi khí ấy huân chưng mà sanh ra muôn loài.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 36
Completed: Yes Word count: 22734 Read Count: 9192
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Hưng Đạo Đại Vương – Minh Lý Thánh Hội, ngày 03 tháng 03 Bính Ngọ (23.4.1966)
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 532 Read Count: 180
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:   BÁC NHÃ chưa khai, vọng chấp còn,
  THIỀN đồ tu đức chí còn non,
  SƯ thừa thánh pháp minh phân rõ,
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2132 Read Count: 207
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Minh Lý Đạo by admin Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1947 Read Count: 740
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: MINH THIEN CHON KINH
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 24350 Read Count: 2962
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2875 Read Count: 179
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary: THÁNH GIÁO TAM KỲ TẠO TÁC NĂM 1939 NĂM NẦY CÓ THÁNH GIÁO: SẮC CHỈ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐẠI HỘI LINH THIÊN QUANG
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2874 Read Count: 173
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Quán niệm về Tâm by Minh_Thien Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Ngài Bác Nhã Thiền Sư trong bài Chánh Pháp Nhãn Tạng – Niết Bàn Diệu Tâm đã cho chúng ta biết có bốn loại Tâm là Duyên Lự Tâm, , Tư Lương Tâm, Tích Tập Tâm và Kiến Thật Tâm hay Thể Tánh Thường Trụ.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3549 Read Count: 178
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC ĐỨC BÁT NHÃ THIỀN SƯ TAM TÔNG PHÁP CHỦ NGUYÊN QUÂN BỒ TÁT MA HA TÁT  
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Bồ Tát Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2951 Read Count: 436
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1190 Read Count: 171
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 902 Read Count: 172
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA Đức ĐỘC HÀNH KỲ ĐẠO TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 247 Read Count: 189
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •