Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary: BÀI :74 VIỆC SẮP XẾP THÁNH TỊNH, NGHI THỨC HÀNH LỄ CÔNGTRUYỀN, TÂMPHÁP V.V
Tịnh Đường, 23-6 Giáp Thìn
31-7-1964 - ĐĐ39, ĐT Liên Hoa
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :77 ĐI SÂU VÀO TÂM ĐỂ TÌM NGUỒN AN VUI THÂN NGOẠI GIẢ THÂN..
Ngày 30-6-Giáp Thìn
7-8-1964, Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :78 DẦU MÀ ĐẠI ĐỊA NÚI NON, CŨNG TIÊU CŨNG ĐỖ CŨNG MÒN LỰA THÂN.
Tịnh Đường,. Tý thời 01-7 Giáp Thìn

8-8-1964 - Đại Đạo 39.

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :79 CÙNG MỘT ĐẠO VỚI NHAU, SAO KHÔNG THƯƠNG MÀ LẠI CÒN GHÉT NHAU?
Tịnh Đường, 8-7 Giáp Thìn
15-8-1964 - ĐĐ39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :80 CÁC KHÓA TU: 100 NGÀY, 54 NGÀY, 21 NGÀY.. (Liễu Tâm Chơn Nhơn)
Phước Thiện, 10-7-Giáp Thìn
17-8-1964 - Đại Đạo 39.

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :97 “VUI XUÂN CÙNG BẠN CÔNG PHU, CÙNG BÀN ĐẠO LÝ TẠC THÙ ĐẠO TÂM..”
Tịnh Đường, Tý,7-1 Ất Tỵ (8-2-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :98 ĐỜI ĐÃ GÂY NÊN BẢI CHIẾN TRƯỜNG,
CŨNG VÌ NHƠN LOẠI HẾT TÌNH THƯƠNG.

Tịnh thất. Ngày 23-1 Ất Tỵ (24-2-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI :99 MUỐN CHO ĐƯỢC QUẢ VÔ SANH,
ĐẠO MẦU HẰNG BỬA LUYỆN PHANH CHO TRÒN

Tịnh Đường, ngày 5-3 Ất Tỵ (24-2-1965). Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI: 10 MUỐN CHỨNG NGỘ PHẢI CÔNG PHU KHẮC KỸ PHỤC LỄ..
Tịnh Đường. Ngày 27-2- Nhâm Dần
1-4-1962. Đại Đạo 37
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: ĐỪNG CHO NGÀY THÁNG QUA TRÔI,
KIẾP SANH ĐÂU CÓ MẤY HỒI CHỜ MONG..”

Tịnh Đường, 9-9 Ất Tỵ (3-10-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI: 12 NGƯỜI TU LÚC NÀO CŨNG THUNG DUNG THANH THẢN
Tịnh Đường. Giờ Tý ngày 1-4- Nhâm Dần
4-5-1962. Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 13 THẾ GIỚI NGÀY NAY CẦN MỘT TÔN GIÁO DUNG HÒA
Tịnh Đường,, Ngày 8-4 Nhâm Dần
11-5-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 14 TAI HỌA CHẬP CHÙNG VÌ ĐẠO ĐỨC SUY VONG
Tịnh Đường. Ngày 1-5 Nhâm Dần
2-6-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 15 “LÀM SAO PHẢI TẬP QUÊN MÌNH, QUÊN BAO ÂN ÁI NHƠN TÌNH CHUNG QUANH
Tịnh Đường. Ngày 2-5- Nhâm Dần
3-6-1962, Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 17 MUỐN CHO “THẦN” ĐƯỢC YÊN THÌ KHÔNG NÊN NGÓNG NGHE VIỆC ĐỜI
Tịnh Đường. Ngày 8-6-Nhâm Dần
9-7-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 18 VIỆC XÂY DỰNG NỀN MÓNG CHÁNH PHÁP CỐT Ở CHỖ CÓ “NGƯỜI CHƠN TU”
Tịnh Đường, Ngày 13-6-Nhâm Dần
14-7-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 19 HẢY TIẾP LẤY CƠ DUYÊN TỐT ĐẸP
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-6-Nhâm Dần
24-7-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 2 “TU RỒI MỚI THẤU PHÁP LINH, Ở TRONG MIỆNG SÓI MÀ MÌNH KHÔNG SAO”
Trung Hưng Bửu Tòa. Ngày 11-1- Tân Sửu
25-2-1961. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 20 LÒNG KHÔNG THỐI CHUYỂN Ý TÌNH LẶNG YÊN.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-7-Nhâm Dần.
7-8-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 3 GIỮA TÌNH HUYNH ĐỆ THÂM SÂU,
NGHĨA TÌNH NÀO TRÁCH VỚI NHAU LÀM GÌ”
Trung Hưng Bửu Tòa. Ngày 27-2- Tân Sửu
12-4-1961. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
 
 
Trang Chánh • •