Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary: BÀI : 26 NHIỆM MẦU LÀ ĐẠO VÔ VI , THẦY KHUYÊN CÁC TRẺ GẮNG ĐI ĐẾN CÙNG.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-11-Nhâm Dần
4-12-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 27 TÂM THANH TỊNH NGUYÊN KHÍ HỒI SINH THÌ THÂN THỂ KHỎE MẠNH
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-12-Nhâm Dần
4-12-1962 . Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 28 “TU HÀNH NHỰT DẠ LÒNG SOI, DIỆT LÒNG THAM DỤC TẬP NOI THÁNH HIỀN”
Tịnh Đường. Ngày 25 -12- Nhâm Dần
20-1-1963 . Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 29 XUÂN LÀ SỰ SỐNG, TÌNH THƯƠNG BAO LA BẤT TUYỆT (*)
Tịnh Đường,. Tý thời, ngày 9-1 Quí Mẹo
2-2-1963 - Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 30 XUÂN ĐẾN CÓ PHUN CHỒI, NẨY LỘC, TRỔ HOA THÌ THU SANG MỚI SANH QUẢ
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-1-Quí Mẹo
16-2-1963 - Đại Đao 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 42 ĐEM MẮT VÀO LÒNG THÌ LÒNG ĐƯỢC YÊN, LÒNG ĐƯỢC YÊN
THÌ HÀNG PHỤC ĐƯỢC PHÓNG TÂM.

Tịnh thất. Ngày 2-5-Quý Mẹo
22-6-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 43 ĐỜI GIỮA LÚC TRANH TRANH LẤN LẤN, ĐỂ CÙNG NHAU TÀN TẬN VỚI NHAU
Tịnh Đường. Ngày 8-5- Quý Mẹo
28-6-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 44 SỐNG TRONG ƠN CHÁNH PHÁP MÀ KHÔNG TU HỌC THÌ UỒNG MỘT ĐỜI.
Trung Thành. Ngày 23-5-Quí Mẹo
13-7-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 45 NGUYỆN KHÔNG LÀM THÌ KHÔNGTHÀNH, LÀM KHÔNG NGUYỆN THÌ KHÓ ĐẠT
Trung Thành Thánh thất. Tý thời, ngày 2-6-Quí Mẹo
22-7-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 48 CUNG CÁCH ĂN, Ở, MẶC, TU, HỌC, LÀM VIỆC CỦA NGUỜI TU
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-7-Quí Mẹo
26-8-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 52 PHÁP MÔN TU LUYỆN LÀ MỘT BỘ CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ CỬA TRỜI
Tịnh Đường. Ngày 23-8-Quý Mẹo
10-1-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 53 NHẪN NHỤC, TINH TIẾN, THIỀN ĐỊNH LÀ BA YẾU TỐ RẤT CẦN THIẾT..
Tịnh Đường. Ngày 8-9-Quý Mẹo
24-10-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 54 PHẢI TRỐN DANH, BỎ LỢI, CHỊU NGHÈO CỰC MỚI GIỮ ĐƯỢC THÁNH TÂM
Tịnh Đường, 8-10 Quí Mẹo
23-11-1963 - Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 58 SỰ SÁM HỐI CẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG MỨC VÀ LIÊN TỤC..
Tịnh Đường, Tý 23-12 Quý Mẹo
6-2-1964 - ĐĐ38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 62 KHÔNG TRÔNG ĐÓ NGÓ ĐÂY, KHÔNG ÔM CÂY CHỜ THỎ MỚI THANH TỊNH..
Tịnh Đường, 8-2- Giáp Thìn, 21-3-1964 Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 63 NGƯỜI TU DẦU HOÀN CẢNH NÀO CŨNG THẮNG ĐƯỢC NGOẠI GIỚI..
Tịnh Đường, 9-2 Giáp Thìn
22-3-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 64 MUỐN ĐẾN NƯỚC LÀNH ĐỪNG NHIỂM TỤC..
Tịnh Đường, 23-2- Giáp Thìn
5-4-1964 - Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 65 TÂM PHÁP LÀ PHƯƠNG MÔN BÍ NHIỆM ĐỂ TRỞ LẠI VỚI BẢN LAI CHƠN TÁNH
Tịnh Đường,Tý thời, 05-3 Giáp Thìn
16-4-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 66 CÓ ĐỨC TIN VÀO CHÁNH PHÁP THÌ DÙ TỘI NGHIỆP SÂU NẶNG
ĐẾN ĐÂU CŨNG SẼ ĐƯỢC CỨU:KHÔNG CHỨNG VÔ SANH THÌ CŨNG VÃNG SANH

Tịnh Đường, Tý thời, 13-3 Giáp Thìn (24-4-1964) ĐĐ 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 68 LẼ TRỜI Ở TRONG TÂM THANH TỊNH GIAO HÒA ÂM DƯƠNG
Tịnh Đường,.Tý thời, 24-3 Giáp Thìn
5-5-1964 - Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
 
Trang Chánh • •