Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary: CHRIST đến lần ba,
NGÔ đạo mở sơn hà;
ĐẠI đồng qui vạn giáo,
TIÊN Phật cũng là Ta. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary:

CHRIST đến lần ba,


NGÔ đạo mở sơn hà;


ĐẠI đồng qui vạn giáo,


TIÊN Phật cũng là Ta.

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

 

NGÔ tâm tịnh định Đạo tâm khai,
MINH triết tọa vong yểu yểu đài;
CHIÊU khách nguyên căn truyền Thánh Đức,
Giáng long phục hổ luyện Chơn Thai.

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm, 
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm; 
TIÊN tục bởi do mê với giác, 
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: LÝ tình hai mối biện phân rành,
THÁI độ người tu phải nhiệt thành;
BẠCH bạch minh minh Quyền Pháp rõ,
Giáng thăng đừng để lệch công bình. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm,
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm;
TIÊN tục bởi do mê với giác,
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: I. THANH THIẾU NIÊN ĐẠI ĐẠO PHẢI LÀM GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẠO CAO ĐÀI TRONG HÔM NAY VÀ NGÀY MAI? More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Lâu nay chúng ta thường nghe nói rất nhiều về pháp môn Tam Công, đặc biệt là pháp môn Công quả và Công phu More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Vạn lý quan san Thánh mạng truyền,


Trường đồ tận lực khả tri Thiên;


Đương vi phận sự thiên vi kế,


Nhứt nhựt đồ lao vạn sự Thiên.

More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: ĐỨC AN HOÀ THÁNH NỮ (1960) ( Nguyễn Thị Ký ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẠCH PHỤNG ĐỒNG TỬ LAI CƠ More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC BẢO NGƯƠN CHƠN TIÊN lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC CHƠN GIÁC NƯƠNG NƯƠNG lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC HỒI MINH THÁNH NỮ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC HỒNG ĐIỆP TIÊN (VÕ THỊ NGÀ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN (NGUYỄN VĂN KHAI) More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC NGUYỄN CHƠN KHAI lai cơ. More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC TỪ QUANG TIÊN NỮ lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO” XÂY DỰNG QUYỀN PHÁP
Ở CHỖ CHỨNG MINH VÀ CHỨNG NGỘ. BỒ ĐÀO LÀ GÌ?.

Tịnh Đường, 15-3 Ất Tỵ (16-4-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: Kính thưa quý Huynh, Tỉ, Đệ, Muội,

Chỉ trong vòng 10 ngày, Thế Giới loài người đã trải qua 2 thảm nạn: More info...
Published: 11/18/2013 Updated: 11/18/2013
 
 
Trang Chánh • •