Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary: “NGÀY XUÂN VUI MỘT CHỮ HÒA, CÓ HÒA MỚI VỮNG NGHIỆP NHÀ DÀI LÂU”
Trung Hưng Bửu Tòa. Giờ Tý 01- 01- Tân Sửu
15-2-1961. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI:16 “ĐỪNG LƠ LỮNG THÂN SANH MAI MỘT, ĐỪNG TRÙ TRỪ DỊP TỐT TRÔI QUA”
Tịnh Đường,. Tý thời, ngày 8-5-Nhâm Dần
9-6-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

Tám mươi bốn ngàn pháp

Vào thời kỳ mạc kiếp

Dễ tu có một món

Niệm Cao Đài Thượng Đế

More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Chúng ta biết rằng bên trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa phàm tâm và chơn tâm (đạo tâm). More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Trung Hưng Bửu Tòa. Tý thời, ngày 1-1- Nhâm Tuất.
5-02-1981. Đại Đạo 56

THI
Thái hòa xuân khí tận bao la
Bạch ngọc ngân vang tại Bửu Tòa
Tiên Phật Thần ân quyền thánh pháp
Trưởng thành cơ đạo gắng lần Ba

More info...
Published: 11/07/2015 Updated: 11/07/2015
Summary: BẢO ai gắng chí chớ thay dời, 
THỌ Pháp tu hành chẳng dễ chơi; 
THÁNH mạng nghịch rồi sao được độ, 
NƯƠNG đâu mà đến tận cung Trời? More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ minh lãnh lịnh giáng Lần Ba,
CAO trọng gầy nên cảnh BỬU TÒA;
TIÊN Phật Thánh Thần vầy một Đạo,
Mừng trong thế giới chịu ơn Ta. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary:

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP HÍT THỞ:

Chúng tôi hân hạnh tiếp nhận được Phương Pháp Hít Thở để giúp cho sức khỏe tráng kiện, tinh thần thoải mái, trí tuệ sáng suốt từ Ơn Trên qua phương tiện cơ bút và ân điển năm 1974. Trên 30 năm qua, tôi liên tục thực hành và truyền đạt đến nhiêu người, hầu hết đều có kết quả tốt về cả hai phương diện sức khỏe và trí tuệ sau một thời gian thực hành. Tôi xin ghi lại đây để cống hiến qúy vị đã từng tìm hiểu hay đang thực tập các phương pháp: khí công, thiền định hay tịnh luyện v.v… có tài liệu tham khảo.

More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử. More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
FeatureSummary:

Tìm hiểu Đức Ngô Đại Tiên qua Thánh Truyền

(Thánh Truyền và ngày 13/3)

More info...
Published: 03/14/2018 Updated: 03/14/2018
Summary: LÝ chiếu hào quang thúc bóng thiều,THÁI bình vạn loại hưởng ân nhiêu;BẠCH minh tà chánh lời công luậnGIẢNG luận trời Nam buổi xế chiều. More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

 

THÁI dương soi sáng khắp Tây Đông,
SƠ bộ chung xây cảnh đại đồng;
THANH tịnh mà tu nhờ phước huệ,
Mừng vui gặp được mối Trung Tông.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 25-4-ĐĐ.13 (Mậu Dần)
(24-5-1938) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary:

NGỌC bút đề thi giấc mộng trần,

HOÀNG đồ vi cựu hoán thành tân;

THƯỢNG khai Trung Bắc hoằng Tâm pháp,

ĐẾ chính chơn truyền biệt nghĩa nhân.

More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

 

Tiên phàm bận bịu thảm thương thay!
Biển khổ sao em mãi đắm hoài?
Kiếp sống trên đời như giấc mộng,
Lần chân theo Chị đến Bồng lai. 

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: ĐẠI Đạo gắng công truyền,
ĐỨC hạnh phải cần chuyên;
NGÔ tâm lo hiệp một,
TIÊN Phật vững lòng yên. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: Đạo này chẳng có triết lý gì cả, chỉ vay mượn, chắp vá ý tưởng của những tôn giáo khác mà thôi.… More info...
Published: 01/04/2010 Updated: 01/04/2010
Summary: NGÔ đạo thành công phát đại từ, 
MINH tâm kiến tánh thị chơn như; 
CHIÊU nhiên tự tại du thiên thượng, 
Giáng giáng thăng thăng lập đảnh lư. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ tâm tịnh định Đạo tâm khai, 
MINH triết tọa vong yểu yểu đài; 
CHIÊU khách nguyên căn truyền Thánh Đức, 
Giáng long phục hổ luyện Chơn Thai. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ khai tâm pháp độ quần mê,
CAO hạ trần ai nguyện được về;
TIÊN Phật muốn thành công quả lập,
Giáng thăng Pháp Đạo luyện đơn khuê. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
 
 
Trang Chánh • •