Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary: BÀI: 32 “QUYẾT RỐI SỐNG THÁC MỘT TÂM, SỢ ĐAU SỢ CHẾT ĐÂU TẦM ĐƯỢC TIÊN”
Tịnh Đường. Ngày 8-2-Quí Mẹo
3-3-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 33 “HẾT GIỜ LẬP ĐỨC BỒI CÔNG, ĐẾN GIỜ NHẬP ĐỊNH TÂM KHÔNG TỊNH BÌNH”
Tịnh Đường, Ngày 24-2-Quí Mẹo
19-3-1963 - Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 34 CÁCH TU, HỌC, SỐNG LẬP CÔNG CỦA NGƯỜI TU SĨ, HƯỚNG ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 13-3-Quí Mẹo
6-4-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 35 “TRONG TÂM LẪN LỘN CHÁNH TÀ, NÊN CHI PHẢI CHỊU QUỈ MA XEN VÀO”
Phước Thiện. Tý thời, ngày 14-3- Quí Mẹo
7-4-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 36 TU RỒI ĐỪNG Ỷ HAY CHÊ DỞ, ĐỪNG Ỷ KHÔN HIẾP DẠI, ĐỪNG KHOE CÔNG,
Phước Thiện. Tý thời, ngày 15-3-Quí Mẹo
8-4-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 37 ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO PHỐI HIỆP “ẨN” CỦA LÃO TRANG VỚI “HIỆN” CỦA KHỔNG MẠNH, LUẬT TẠNG VỚI LUẬN TẠNG CỦA NHÀ PHẬT.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-4-Quí Mẹo
1-5-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 38 TRĂM NGÌN PHÁP MÔN KHÔNG NGOÀI BỐN CHỮ“CHÁNH TÂM DIỆT DỤC”
Tịnh Đường, Tý thời, ngày 9-4-Quí Mẹo
2-5-1963 - Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 39 TẮM MÃI THÌ BỤI THẾ MỚI SẠCH, RỬA HOÀI THÌ TRẦN NHƠ MỚI HẾT
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 14-4-Quí Mẹo
7-5-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 4 NGƯỜI TU PHẢI LƯỢNG SỨC MÌNH, TU CHO ĐẠT ĐẠO MỚI MONG GIÚP ĐỜI.
Trung Hưng Bửu Tòa. Ngày 22-7- Tân Sửu
1-9-1961. Đại Đạo 36

 

More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 40 BỌN GIẶC NGUY HIỂM NHẤT CỦA NGƯỜI TU LÀ TAI, MẮT, VÀ PHÀM TÂM.
Tịnh Đường. Ngày 16-4-Quí Mẹo
9-5-1963. Đại Đạo 38.
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 49 BỀN TÂM TU LUYỆN RÕ ĐẠO CAO.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 14-7- Quý Mẹo
1-9-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 5 LẤY LÒNG TỪ BI MÀ ĐỘ ĐỜI, LẤY QUI GIỚI MÀ TU THÂN
Phước Huệ Đàn. Ngày 9-9-Tân Sửu
18-10-1961. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 6 NGHI THỨC THỜ PHƯỢNG LÀ THEN KHÓA CỦA PHÁP MÔN
Tịnh Đường. Ngày 18-11- Tân Sửu
25-12-1961. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: BÀI: 7 ĐÃ LÀ NGƯỜI TU THÌ PHẢI TÂM ĐỒNG Ý HIỆP
Tịnh Đường. Ngày 11-12- Tân Sửu
16-1-1962. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: PHẢI CÓ ƠN PHƯỚC CÓ CAN TRƯỜNG MỚI GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP
Tịnh thất, 8-5 Giáp Thìn
17-6-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: SỐNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ TƯƠNG LIÊN LÀ HẠNH CỦA NGƯỜI TU.
ĐỨC DI LẠC BỒ TÁT BAN PHÉP ĐỊNH THẦN TIẾP ĐIỂN

Tịnh Đường, 29-6 Giáp Thìn
(5-8-1964) – ĐĐ 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI: 8 TU CẦN CÔNG PHU BỐN BUỔI THƯỜNG XUYÊN, ĐÚNG GIỜ
Tịnh Đường. Ngày 13-01- Nhâm Dần
18-2-1962. Đại Đạo 37

 

More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: NGÔI HAI XUẤT THẾ TẠI VIỆT NAM.
ƠN CỨU ĐỘ TRONG PHÁP MÔN TU LUYỆN

Tịnh Đường, Tý 8-9 Giáp Thìn (13-10 -1964) - Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 9 KHÓ KHĂN CŨNG LÀ ĐIỀU MAY MẮN CHO NGƯỜI TẦM ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 8-2- Nhâm Dần
11-5-1962. Đại Đạo 37

More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: ĐỨC QUAN ÂM DẠY CUNG CÁCH TU, HỌC, ĂN, Ở, MẶC… CỦA NGƯỜI TU
Tịnh Đường,Tý thời, 3-10 Giáp Thìn (6-11-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
 
 
Trang Chánh • •