Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary: Cửu Khúc Tòa 12 – 11 – ĐĐ 30 (Ất Mùi 25.12.1955) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09.9 Bính Thân (12.10.1956)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 19. KỲ TAM CỨU THẾ PHONG BA THOÁT NÀN

Thánh thất Trung Thiên, 15.10 ĐĐ31 Bính Thân 1956  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 20. CHUNG SỨC ĐỆ HUYNH BUỔI CUỐI CÙNG

NHỨT QUYẾT TRƯƠNG CỜ ĐẠI ĐẠO

Hườn Cung Đàn, Tý thời 23.11 Năm Đạo 31 Bính Thân  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 23. BA THỜI KỲ CỦA NỮ LƯU

Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 24-5-ĐĐ.13 (Mậu Dần) 
(21-6-1938) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary:

 

THỂ tất lòng em Chị giáng đàn,
LIÊN đài cứ mãi dạ buồn than;
TIÊN cung đâu có đành yên dạ,
NỮ phái khuyên em tục chớ màng.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: 42. TRẦN GIAN MỐI NỢ NẮNG MƯA KHÔNG CHỪNG 

Thánh Thất Trung Thành, ngày 15-9-ĐĐ.14 (Kỷ Mão) (27 10 1939) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary:

 

THỂ đạo nhà Nam hủ hoại rồi,
LIÊN đoàn kết chặt các em ôi!
TIÊN bang bao thuở gầy chung hiệp,
NỮ phái khá nghe lấy những lời.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: 59. BÌNH TÂM TỒN TƯỞNG DẪN TÂM VỀ..
Tịnh Đường, 4-1 Giáp Thìn
16-2-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm: More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: THIÊN LÝ ĐẠO TRÀNGTý Thời, lúc 1 giờ 14Ngày 28-12-2007BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC NGƯỜI More info...
Published: 11/18/2013 Updated: 11/18/2013
Summary: MUỐN HẠNH HƯỞNG ƠN THIÊN PHẢI CÓ LÒNG TỪ BI, CHÍ ĐẠI HÙNG.
Tịnh Đường. Ngày 13-3- Nhâm Dần
17-4-1962. Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TU MI ĐỘ LƯỢNG HẢI HÀ, DUNG NGƯỜI DUNG VẬT THÌ HÒA NAY MAI
Phước Thiện. Ngày 5-2-Quí Mẹo
29-2-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TRỜI BAN CHÁNH PHÁP CỨU ĐỜI, NHƯNG CON NGƯỜI PHẢI CÓ NGUYỆN LỰC VÀ KẾ HOẠCH HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP.
Tịnh Đường. Ngày 23-4- Quí Mẹo
16-5- 1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI 70 PHẢI NHẬN CHÂN CẢNH ĐỜI LÀ GIẢ,
XÁC THÂN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ CHỊU NGHIỆP BÁO VAY TRẢ TRẢ VAY..

Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-4- Giáp Thìn
3-6-1964. Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 100. CHẾT CHẾT HẾT TRẦN GIAN LẬP LẠI, KHỔ KHỔ CHỒNG OAN TRÁI MỚI TIÊU
Tịnh thất Trung Thành,13-3 Ất Tỵ (14-4-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI : 22. THƯỜNG XUYÊN LUI TỚI THĂM VIẾNG NÂNG ĐỠ NHAU TU HỌC
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-7-Nhâm Dần
22-8-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 23 “CAO HIỀN CHƯA THẤY NƠI ĐÂU, NÊN CHI SÓNG GIÓ HOÀN CẦU CÒN CAO”
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-8- Nhâm Dần
6-9-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 24 “VÔ TÂM MỚI ĐƯỢC ĐẮC DUYÊN LÀNH, LƯỢNG SỨC MÀ TU ĐỂ TỊNH THANH”
Tịnh Đường. Hợi thời, ngày 23-8-Nhâm Dần
21-9-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 25 MUỐN SOI SÁNG CHO ĐỜI THÌ TẤT PHẢI CÓ NGỌN ĐÈN TRƯỚC ĐÃ!
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-10-Nhâm Dần
19-11-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
 
Trang Chánh • •