RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Hội Thánh: Truyền Giáo
Stories
Summary: Cửu Khúc Tòa 12 – 11 – ĐĐ 30 (Ất Mùi 25.12.1955)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 577 Read Count: 39
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09.9 Bính Thân (12.10.1956) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1403 Read Count: 97
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 19. KỲ TAM CỨU THẾ PHONG BA THOÁT NÀN

Thánh thất Trung Thiên, 15.10 ĐĐ31 Bính Thân 1956 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1034 Read Count: 168
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 20. CHUNG SỨC ĐỆ HUYNH BUỔI CUỐI CÙNG

NHỨT QUYẾT TRƯƠNG CỜ ĐẠI ĐẠO

Hườn Cung Đàn, Tý thời 23.11 Năm Đạo 31 Bính Thân 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2186 Read Count: 222
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 23. BA THỜI KỲ CỦA NỮ LƯU

Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 24-5-ĐĐ.13 (Mậu Dần) 
(21-6-1938)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1657 Read Count: 193
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary:

 

THỂ tất lòng em Chị giáng đàn,
LIÊN đài cứ mãi dạ buồn than;
TIÊN cung đâu có đành yên dạ,
NỮ phái khuyên em tục chớ màng.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1751 Read Count: 193
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: 42. TRẦN GIAN MỐI NỢ NẮNG MƯA KHÔNG CHỪNG 

Thánh Thất Trung Thành, ngày 15-9-ĐĐ.14 (Kỷ Mão) (27 10 1939)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1147 Read Count: 184
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary:

 

THỂ đạo nhà Nam hủ hoại rồi,
LIÊN đoàn kết chặt các em ôi!
TIÊN bang bao thuở gầy chung hiệp,
NỮ phái khá nghe lấy những lời.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1224 Read Count: 180
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: 59. BÌNH TÂM TỒN TƯỞNG DẪN TÂM VỀ..
Tịnh Đường, 4-1 Giáp Thìn
16-2-1964 - Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 607 Read Count: 133
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Hằng niệm danh hiệu Thầy và các Đấng Thiêng liêng theo phương pháp sau: Hằng ngày mỗi khi đi xe gắn máy trên đường là Chánh Tuân niệm:
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4465 Read Count: 243
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: THIÊN LÝ ĐẠO TRÀNGTý Thời, lúc 1 giờ 14Ngày 28-12-2007BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC NGƯỜI
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2669 Read Count: 181
Published: 11/18/2013 Updated: 11/18/2013
Summary: MUỐN HẠNH HƯỞNG ƠN THIÊN PHẢI CÓ LÒNG TỪ BI, CHÍ ĐẠI HÙNG.
Tịnh Đường. Ngày 13-3- Nhâm Dần
17-4-1962. Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2248 Read Count: 207
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TU MI ĐỘ LƯỢNG HẢI HÀ, DUNG NGƯỜI DUNG VẬT THÌ HÒA NAY MAI
Phước Thiện. Ngày 5-2-Quí Mẹo
29-2-1963 . Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2262 Read Count: 108
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TRỜI BAN CHÁNH PHÁP CỨU ĐỜI, NHƯNG CON NGƯỜI PHẢI CÓ NGUYỆN LỰC VÀ KẾ HOẠCH HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP.
Tịnh Đường. Ngày 23-4- Quí Mẹo
16-5- 1963. Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3060 Read Count: 178
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI 70 PHẢI NHẬN CHÂN CẢNH ĐỜI LÀ GIẢ,
XÁC THÂN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ CHỊU NGHIỆP BÁO VAY TRẢ TRẢ VAY..

Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-4- Giáp Thìn
3-6-1964. Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3226 Read Count: 219
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 100. CHẾT CHẾT HẾT TRẦN GIAN LẬP LẠI, KHỔ KHỔ CHỒNG OAN TRÁI MỚI TIÊU
Tịnh thất Trung Thành,13-3 Ất Tỵ (14-4-1965) Đại Đạo 40
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 633 Read Count: 168
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI : 22. THƯỜNG XUYÊN LUI TỚI THĂM VIẾNG NÂNG ĐỠ NHAU TU HỌC
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-7-Nhâm Dần
22-8-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1312 Read Count: 170
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 23 “CAO HIỀN CHƯA THẤY NƠI ĐÂU, NÊN CHI SÓNG GIÓ HOÀN CẦU CÒN CAO”
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-8- Nhâm Dần
6-9-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1459 Read Count: 184
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 24 “VÔ TÂM MỚI ĐƯỢC ĐẮC DUYÊN LÀNH, LƯỢNG SỨC MÀ TU ĐỂ TỊNH THANH”
Tịnh Đường. Hợi thời, ngày 23-8-Nhâm Dần
21-9-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1539 Read Count: 186
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 25 MUỐN SOI SÁNG CHO ĐỜI THÌ TẤT PHẢI CÓ NGỌN ĐÈN TRƯỚC ĐÃ!
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-10-Nhâm Dần
19-11-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1905 Read Count: 169
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
Trang Chánh • •