RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Hội Thánh: Tiên Thiên
Stories
Summary: ĐỨC TRUNG THẦN ÁI QUỐC, NGÀI NGUYỄN VĂN CHƠI (THÁNH VỊ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Trung Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2553 Read Count: 155
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Đức PHỤC NGUYÊN TIÊN NỮ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nữ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1301 Read Count: 196
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Làm thế nào để phát triển và thực hành phép quán niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn?
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 874 Read Count: 169
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
 
Trang Chánh • •