RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Hội Thánh: Tiên Thiên
Stories
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 4613 Read Count: 672
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1692 Read Count: 457
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI NGUYỄN THANH HỒNG, TIỂU THÁNH LAI CƠ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiểu Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 764 Read Count: 194
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU,HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3369 Read Count: 199
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU, HỒ NGỌC BÍNH lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 857 Read Count: 496
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI VÕ VĂN TUỒNG lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 921 Read Count: 192
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Quán sát trần gian lắm nhiễu nhương
Âm phù tu tập cứu Tông đường

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1161 Read Count: 111
Published: 08/14/2012 Updated: 08/14/2012
Summary: Do chúng sanh căn trí vô lượng nên có vô lượng pháp môn. Pháp môn là phương tiện để con người tu học và thực hành nơi thế gian nhằm đạt đến một cứu cánh nào đó
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3432 Read Count: 191
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: - Theo họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Dương (theo Gia phổ Phan Văn Tòng). Do đó khi ngộ Đạo Cao Đài, mỗi lần hầu cơ, Đức Chí tôn gọi Anh cả hai chữ Tòng Dương.
- Sinh ngày 8 tháng 8 năm1881 tại làng Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
- Thân sinh: Cụ Ông  Phan Văn Lư
- Thân mẫu: Cụ Bà Sum

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2758 Read Count: 279
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

1- THÂN THẾ  CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN BỬU TÀI :

- Họ và tên thật   :  Nguyễn Bửu Tài    
- Ngày sinh   :  Mùng 2 tháng 8 năm 1881.   
- Nơi sinh   :  Làng Tân Hào, Tổng Bảo Phước, Tỉnh BếnTre.    
- Thân sinh của Ngài :  Nguyễn Hà Hải và Bà Nguyễn Thị Lê   


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 10337 Read Count: 194
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: I – THÂN THẾ CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG ĐẶNG VĂN HUẨN:  
- Họ và tên thật : ĐẶNG VĂN HUẨN (tên chữ THUẤN)   
- Sinh ngày : 21 tháng 8 năm Kỷ Sửu 1889.    
- Quê quán : Làng Định Trung, Tổng Định Hòa, Tỉnh Cần Thơ.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3805 Read Count: 177
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

 

DA nồi thịt xáo hại lòng đau,
TÔ cả Ngũ Châu cũng máu đào;
GIÁO lý chơn như đồng bản tánh,
CHỦ tâm, thần trí hiệp chung màu.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1649 Read Count: 158
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5179 Read Count: 174
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5439 Read Count: 169
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:   Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5883 Read Count: 162
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Summary: ĐỨC BÍCH HOA TIÊN NỮ (HỒ THỊ KIÊN)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nữ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 939 Read Count: 157
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC BẢO PHÁP KIM TIÊN (HẢI THẦN)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Kim Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 955 Read Count: 171
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO THÀNH CHƠN TIÊN lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1821 Read Count: 151
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO ĐỨC KIM TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Kim Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1931 Read Count: 95
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC BỒI CÔNG ĐẠI THÁNH, ĐỨC HỒI MINH ĐẠI THÁNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Đại Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1275 Read Count: 116
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
 
Trang Chánh • •