Hội Thánh: Tiên Thiên
Stories
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI NGUYỄN THANH HỒNG, TIỂU THÁNH LAI CƠ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU,HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU, HỒ NGỌC BÍNH lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI VÕ VĂN TUỒNG lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Quán sát trần gian lắm nhiễu nhương
Âm phù tu tập cứu Tông đường
More info...
Published: 08/14/2012 Updated: 08/14/2012
Summary: Do chúng sanh căn trí vô lượng nên có vô lượng pháp môn. Pháp môn là phương tiện để con người tu học và thực hành nơi thế gian nhằm đạt đến một cứu cánh nào đó More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Đối với hầu hết con người, cuộc sống có thể là một chu kỳ đang diễn ra của những thách thức, thiên tai, mất mát, đau đớn, thành công, thành tựu, lợi ích, hạnh phúc và thất bại More info...
Published: 03/29/2018 Updated: 03/29/2018
Summary: - Theo họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Dương (theo Gia phổ Phan Văn Tòng). Do đó khi ngộ Đạo Cao Đài, mỗi lần hầu cơ, Đức Chí tôn gọi Anh cả hai chữ Tòng Dương.
- Sinh ngày 8 tháng 8 năm1881 tại làng Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
- Thân sinh: Cụ Ông  Phan Văn Lư
- Thân mẫu: Cụ Bà Sum
More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

1- THÂN THẾ  CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN BỬU TÀI :

- Họ và tên thật   :  Nguyễn Bửu Tài    
- Ngày sinh   :  Mùng 2 tháng 8 năm 1881.   
- Nơi sinh   :  Làng Tân Hào, Tổng Bảo Phước, Tỉnh BếnTre.    
- Thân sinh của Ngài :  Nguyễn Hà Hải và Bà Nguyễn Thị Lê   

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: I – THÂN THẾ CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG ĐẶNG VĂN HUẨN:  
- Họ và tên thật : ĐẶNG VĂN HUẨN (tên chữ THUẤN)   
- Sinh ngày : 21 tháng 8 năm Kỷ Sửu 1889.    
- Quê quán : Làng Định Trung, Tổng Định Hòa, Tỉnh Cần Thơ. More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

 

DA nồi thịt xáo hại lòng đau,
TÔ cả Ngũ Châu cũng máu đào;
GIÁO lý chơn như đồng bản tánh,
CHỦ tâm, thần trí hiệp chung màu.

More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary: Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui More info...
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Summary: Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào More info...
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Summary:   Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng” More info...
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Summary: ĐỨC BÍCH HOA TIÊN NỮ (HỒ THỊ KIÊN) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC BẢO PHÁP KIM TIÊN (HẢI THẦN) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO THÀNH CHƠN TIÊN lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẢO ĐỨC KIM TIÊN More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •