Hội Thánh: Tiên Thiên
Stories
Summary: Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
Tô công tranh lực đến khoa thi;
Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
Chủ định trung tâm sắc ký thì.
Chào chư hiền đồ, More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Thanh Âm, Tý Thời 14.3 ĐĐ11 (Bính Tý 1936) 

Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư môn đệ bình thân nghe Ta dạy. More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Châu Minh, 10-1 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 9-2- 1957 More info...
Published: 06/21/2014 Updated: 06/21/2014
Summary: Hườn Cung Đàn, (Minh Tân)
Tý thời 20 tháng 11 năm Quý Tỵ Năm Đạo 29
Đêm 24 Décembre 1953  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Ngọc Chẩm Đàn – Gò Vấp, mồng 7 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Bửu Đàn – Sài Gòn, 22 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Hườn Cung Đàn 30.11 rạng 01.12 Giáp Ngọ (24.12.1954 More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Huờn Cung Đàn 12.11 Ất Mùi (25.12.1955) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:     Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên được thành lập năm 1927 tại Thiên Thai Tịnh ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

DIÊU điện ký lời gởi các con,

TRÌ tâm chiến hữu lẽ châu son;

KIM thơ học lấy cho thông thuộc ,

MẪUhuấn ghi lòng khỏi héo hon .

More info...
Published: 09/27/2016 Updated: 09/27/2016
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG THẤT HIỀN lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGỌC kinh mở cửa đợi chờ ai ?

LỊCH lãm đường trần chớ trả vay;

NGUYỆT rạng ven Trời, tinh đẩu rạng,

Mừng chư đệ muội cách bao ngày. More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: (Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

PHẬT thông đạt bổn thị vô tâm,

ĐÀ pháp huyền đồng ngộ nhứt thân;

NAN chúng đắc thân tài tảo biện,

ĐỀ ca bát cửu Đạo truyền âm.

More info...
Published: 07/06/2015 Updated: 07/06/2015
Summary: HIỀN HUYNH LÊ VĂN TUÔI (THẦN VỊ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

HUÊ khai năm sắc chốn cung Diêu,     

LINH điển ban ân khắp thế triều;     

B bặt đạo mầu công quả lập,    

TÁT tâm hứng cảnh cả Nam Triều

More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: Lễ Đoan Dương Trùng Ngũ thánh tịnh Ngũ Long Môn
Tý thời ngày 05 – 05 âl năm đạo 44 Kỷ Dậu 1969 More info...
Published: 06/23/2015 Updated: 06/23/2015
Summary: NGÀI HUỆ CHƠN ÂN (Lê Văn Hoàng) lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •