RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Hội Thánh: Tiên Thiên
Stories
Summary: Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
Tô công tranh lực đến khoa thi;
Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
Chủ định trung tâm sắc ký thì.
Chào chư hiền đồ,
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 455 Read Count: 178
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Thanh Âm, Tý Thời 14.3 ĐĐ11 (Bính Tý 1936) 

Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư môn đệ bình thân nghe Ta dạy.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 858 Read Count: 178
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Châu Minh, 10-1 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 9-2- 1957
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 557 Read Count: 231
Published: 06/21/2014 Updated: 06/21/2014
Summary: Hườn Cung Đàn, (Minh Tân)
Tý thời 20 tháng 11 năm Quý Tỵ Năm Đạo 29
Đêm 24 Décembre 1953 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1323 Read Count: 175
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Ngọc Chẩm Đàn – Gò Vấp, mồng 7 tháng 3 Giáp Ngọ (1954) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1019 Read Count: 176
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Nguyệt Bửu Đàn – Sài Gòn, 22 tháng 3 Giáp Ngọ (1954) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1471 Read Count: 175
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Hườn Cung Đàn 30.11 rạng 01.12 Giáp Ngọ (24.12.1954
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 765 Read Count: 175
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Huờn Cung Đàn 12.11 Ất Mùi (25.12.1955)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2099 Read Count: 211
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:     Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên được thành lập năm 1927 tại Thiên Thai Tịnh ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2584 Read Count: 1142
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

DIÊU điện ký lời gởi các con,

TRÌ tâm chiến hữu lẽ châu son;

KIM thơ học lấy cho thông thuộc ,

MẪUhuấn ghi lòng khỏi héo hon .


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 628 Read Count: 128
Published: 09/27/2016 Updated: 09/27/2016
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 204
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 176
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG THẤT HIỀN lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 510 Read Count: 469
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGỌC kinh mở cửa đợi chờ ai ?

LỊCH lãm đường trần chớ trả vay;

NGUYỆT rạng ven Trời, tinh đẩu rạng,

Mừng chư đệ muội cách bao ngày.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1334 Read Count: 224
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: (Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967)
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9820 Read Count: 182
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

PHẬT thông đạt bổn thị vô tâm,

ĐÀ pháp huyền đồng ngộ nhứt thân;

NAN chúng đắc thân tài tảo biện,

ĐỀ ca bát cửu Đạo truyền âm.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 862 Read Count: 226
Published: 07/06/2015 Updated: 07/06/2015
Summary: HIỀN HUYNH LÊ VĂN TUÔI (THẦN VỊ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1974 Read Count: 201
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Huệ Linh Bồ Tát by admin Rated: Thánh Sắc [ - ] Table of Contents
Summary:

HUÊ khai năm sắc chốn cung Diêu,     

LINH điển ban ân khắp thế triều;     

B bặt đạo mầu công quả lập,    

TÁT tâm hứng cảnh cả Nam Triều


Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Bồ Tát Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 299 Read Count: 206
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: Lễ Đoan Dương Trùng Ngũ thánh tịnh Ngũ Long Môn
Tý thời ngày 05 – 05 âl năm đạo 44 Kỷ Dậu 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1728 Read Count: 174
Published: 06/23/2015 Updated: 06/23/2015
Summary: NGÀI HUỆ CHƠN ÂN (Lê Văn Hoàng) lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1066 Read Count: 200
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •