RSS
Site Info
Members: 381
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ologemic
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Hội Thánh: Chiếu Minh
Stories
Summary: NỀN TẢNG ĐẠO VÔ VI TẠI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC THẦY TIÊN TRI TRƯỚC
Tịnh Đường, 1-2 Giáp Thìn
14-3-1964- ĐĐ 39 ( Phò Loan Nguyễn Minh Quảng, Đàn Chợ Lớn )

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 283 Read Count: 140
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:  vui Chơn Đạo vì Thầy ,
NGHIỆP xưa đoạn dứt, ý Thầy đã thông .
ĐẠO thành đắc quả thong dong ,
NHƠN duyên tiền định một lòng Đạo cao .
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2887 Read Count: 569
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary: Thập Điều Thiện của Thầy khuyên giãi
Là môn đồ khá hãy thật hành
Truyền rao khắp cả nhân sanh
Mười điều Thầy dạy phải hành cho y.
Rồi qua đến thực thi “Thiên Nhãn
Nơi tư gia thiết lập phụng thờ
Nhưng mà tâm thật thờ ơ
Tứ thời cúng bái thờ ơ chẳng hành.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 905 Read Count: 318
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành
Categories: Quyễn sách, Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 60
Completed: Yes Word count: 230406 Read Count: 16437
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012
Summary:

Đã mang kiếp làm người trần thế ,

Nào ai đâu chẳng thể vương mang .


Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1587 Read Count: 160
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary:

Mắt đỏ ngươi vàng
Ngươi vàng, tròng đỏ bao năm

Luyện trong Bát-quái cao thâm sáng ngời !


Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2079 Read Count: 171
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Minh Dân by MinhDan Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary:

CHÚC XUÂN

Xuân Đại Đạo thấm nhuần ân điển,

Xuân chan hòa huyền biến Ma Ha,


Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3871 Read Count: 165
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Pháp Bảo Đàn by BuiHaThanh Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 35244 Read Count: 2422
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 15
Completed: Yes Word count: 35676 Read Count: 3790
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary:

ĐẠI BÀNG ĐIỂU

DIỄN GIẢI
THEO LÝ ĐẠI THỪA VÔ VI ĐẠO

BÙI HÀ THANH 


Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 29
Completed: Yes Word count: 65421 Read Count: 8401
Published: 08/05/2012 Updated: 08/06/2012
Summary: Màu sắc thì nhiều, tâm nhận biết có một.
·        Tôn giáo thì nhiều, Chân Lý Đạo có một.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 3366 Read Count: 394
Published: 12/19/2012 Updated: 12/19/2012
Summary: Đức TỪ MINH CHƠN TIÊN, Đức HUYỀN LINH THÁNH MẪU
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Mẫu Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2061 Read Count: 200
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC NGỘ THÔNG CHƠN NHƠN (MINH LỆ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 651 Read Count: 194
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Thiện Ngộ by ThienNgo Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary:

THIỆN-NGỘ


( THIỆN-đạo phát tâm cầu Thánh-quả,

NGỘ- kỳ tiếp độ đạt linh-thông )


Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 972 Read Count: 171
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary:

Giờ nầy THẦY điểm thâm công.

Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.

Ấn Bản Tháng 09 năm 2011 


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 57247 Read Count: 1811
Published: 06/29/2015 Updated: 06/29/2015
ĐỨC ÂU THIÊN QUÂN by admin Rated: Thánh Sắc [ - ] Table of Contents
Summary: ĐỨC ÂU THIÊN QUÂN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thiên Quân Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1382 Read Count: 170
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1338 Read Count: 97
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BÍCH VÂN TIÊN NỮ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nữ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 705 Read Count: 163
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẠCH NGỌC TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 513 Read Count: 170
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC BẠCH VÂN TIÊN CÔ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Cô Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 627 Read Count: 177
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •