RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 159 Read Count: 275
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Cái yếu tố làm cho Đạo phục hưng đời thạnh trị, đó là nhân tâm. Hễ nhân tâm phát thiện nguyện, nhân tâm giác ngộ, nhân tâm làm sáng cái Đạo, tức là nước thạnh nhà yên, thiên hạ thái bình.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1310 Read Count: 230
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Tâm trung quán triệt Đạo vô vi,

Tận độ nhơn sanh buổi hạ kỳ,

Thiên mệnh Thiên tâm nên đức cả,

Là ngôi Tiên Phật có cần chi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1352 Read Count: 199
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Trở lại trần gian giữa cảnh này,

Tang thương còn đó, núi sông đây,

Tâm trường gởi gấm tay Thiên-mạng,

Dựng lại nhà xưa ở Đạo Thầy.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 599 Read Count: 221
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con đừng chấp về hình thức cũng như đừng chấp về danh từ. Nếu còn chấp là tự ràng buộc lấy con không ngày giải thoát đó các con.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1734 Read Count: 196
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

       HIỆP hòa nhơn loại đông tây,

THIÊN thời địa lợi Tam Tài cộng thông.

       ĐẠI bi, đại nguyện, đại đồng,

ĐẾ vương chi đạo ân hồng cả chan.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1560 Read Count: 212
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:     Nói rõ hơn nữa, THƯỢNG-ĐẾ CHÍ-TÔN đã mở con đường cho nhân loại trở về với Thượng-Đế: Con người cho thiệt con người. Nếu dân tộc này hiểu được Thánh-ý thì nước non này sẽ đặt nhiều hy vọng ở tương lai trên thế giới là một nước đạo đức gương mẫu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 783 Read Count: 235
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Nói một cách khác, nơi đâu cũng có Đạo. Lớn thì như vũ trụ, nhỏ thì như hạt vi trần nguyên tử, không phân chia, không ngăn cách, không bảo thủ, không cố định đến nỗi cứng ngắt cô đọng một chiều.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1634 Read Count: 198
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Họ luôn luôn soi sáng để cân nhắc sửa đoan từng giây từng phút. Nhờ thế mà đã nêu lên câu "Đạo bất khả tu du lỵ dã" (1).
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2066 Read Count: 233
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Quả nghiệp chư hiền gắng trả, công đức chư hiền cố bồi, không vọng động điều chi sẽ được Đấng Toàn Năng soi xét.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2957 Read Count: 214
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:       Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ-đề, một cõi niết-bàn, một Cung Diêu-Trì và chính con sẽ ở trong Thượng-Đế.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2088 Read Count: 193
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Hễ biết tu thì cố gắng lên,

Không vì danh lợi tuổi cùng tên,

Lập công bồi đức cho nên hạnh,

Như thế mới mong được vững bền.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2016 Read Count: 179
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:       Ngày khai Đạo Thầy đóng một vai trò một người cha đối với các con trên đường tình thế sự. Phải! phải! Luôn luôn Thầy vẫn xem các con là thế ấy. Thầy đã hạ mình rời khỏi Linh Tiêu Điện giáng xuống cõi đời ô trược để phát ra những âm thanh mà tự cổ cập kim chưa hề được nghe được thấy.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 867 Read Count: 186
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:   Này chư hiền đệ! Bần đạo muốn nhắc lại Đạo là Đạo chớ Đạo không là tôn giáo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2396 Read Count: 189
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Lắm kiếp nhiều đời đã xuống lên,

Mang nhiều quốc tịch, tuổi và tên,

Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển,

Vì bởi quên căn với móng nền.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 799 Read Count: 188
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
Trang Chánh • •