007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1971

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:       Tu là sửa, ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn phải bồi bổ mới là phần tích cực, nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu xa tội lỗi để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về tội lỗi và còn phải bồi đức, đúng lời Phật dạy: "Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành". More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Chư môn đồ! Muốn cho suốt thông đạo lý, muốn đắc chánh pháp, hãy nội tĩnh phàm thân cho minh tâm kiến tánh thì Như Lai phát hiện. Chừng đó chư môn đồ mới rõ lý chơn thường diệu hữu của pháp tu thân. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

 Các con không thể nào vừa làm tôi cho vật chất ma vương, vừa làm tôi cho Đấng Thượng-Đế. Quyền pháp vô cùng, trong hai đường, các con đã chọn một, và con đường duy nhất đó là con đường chánh phải đi, phải tới và phải làm bằng tất cả chân tình. Còn sự nghiệp vật chất chỉ là hậu thuẫn để giúp công cuộc ấy mà thôi.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:     Thế nên đời thường ví: “Hồng trần là biển cả, con người như kẻ đắm thuyền”. Nếu kẻ đắm thuyền biết khôn ngoan, bỏ tất cả những hành lý cụ túc để vớ lấy một cái phao hoặc một tấm ván để may ra thoát khỏi vòng chìm đắm. Còn con người trong biển khổ cũng thế. Nếu khôn ngoan biết vớ lấy cái Đạo để tìm phương cứu cánh, tìm sự sống trong sự chết, thì mới mong sống mãi, chớ đừng tối tăm dại dột đi tìm sự chết trong kiếp sống thì chẳng khác nào như chết chưa chôn. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Như câu: “Đạo lý pháp môn vô lượng, chúng sinh căn trí vô lượng”, những ai đang đi trên đường học Đạo hãy cố gắng hết sức mình trong chỗ chí thành tâm Đạo để đạt Đạo lý. Tâm có thành, lòng mới cảm, lòng có cảm thì thiên nhiên mới ứng. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Vậy sự quan trọng ấy là chi? Chư hiền đệ hiền muội hỏi lại tôn chỉ của ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI sẽ thấy rõ. Sự trọng đại này chẳng phải bảo chư hiền ra tài an bang tế thế bình thiên hạ, thâu tóm nhân quần về một tay một mối cho tập quyền nào, dù là tập quyền do Thượng-Đế chủ trương, mà chư hiền đệ hiền muội cần nhứt phải củng cố nội tâm cho ổn định, không chênh lệch tả hữu, làm thế nào được trung hòa như Đạo của Trời, lo ngăn ngừa những chướng ngại vật nội tâm, nào sân si ái ố. Những thứ ấy rất thường, nếu xem rẻ nó sẽ bị nó điều khiển kéo lôi trong những thời gian phàm tâm dấy động nào đó. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Đạo Trời khai mở chốn trần gian,

Cốt dẫn nhơn sanh tỉnh mộng tràng;

Hòa hiệp thương yêu trong lẽ sống,

Nào phân trắng đỏ với đen vàng.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Các em ôi! lẽ thật này cũng là tình thương, như Thầy đã nói: “Thầy là Cha của sự thương yêu”. Các em nên nhớ là sự thương yêu, chớ không phải chữ thương yêu. Sự thương yêu nơi đây chỉ cho việc làm thực tế, làm bằng tay chân, bằng tâm trí chớ không phải làm bằng miệng bằng lời. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Nói điều đó để các con ý thức rằng Đạo-lý hay giáo-lý được diễn tả bằng lời nói, bằng ngôn từ, thì bao giờ cũng vẫn có giá trị muôn đời của nó. Sự nhắc nhở, sự lập lại là để thối thúc con người mau đến chỗ sống trọn cho lẽ sống Đạo. Mẹ muốn nói với các con về tính chất hòa đồng trong mọi sinh hoạt hằng ngày của các con. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Đạo không hình, không tướng, thế nên đừng ai lấy thúng mà úp cái Đạo, đừng ai lấy khuôn mà đổ cái Đạo. Phải hiểu Đạo là uyển chuyển thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, tùy hoàn cảnh thực tại mà linh động uyển chuyển tác dụng cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải, thuyết lý độ đời. Điều nào hay thì giữ gìn mà phát triển, điều nào dở không thích hợp thì phải trả về cho quá khứ, điều nào thiếu thì sẽ thêm vô cho đủ, điều nào dư thì hãy cắt xén bớt cho tròn vẹn. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Lòng Trời bao quát cả nhơn sanh,

Chỉ có riêng con tạo dữ lành,

Muốn đặng hòa bình trong ước vọng,

Thì con mỗi đứa tự thi hành.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Qua lời nói của cổ nhân: "Thượng sĩ văn Đạo cần nhi hành chi; trung sĩ văn Đạo nhược tồn nhược vong; hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu túc dĩ vi đạo". More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:   Thử hỏi con người sanh ở trần gian để làm chi? Không phải chỉ sanh ra một thời gian nào đó để rồi lại tử như các loài sinh vật khác. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: ĐÔNG hoàng vụt gió đón xuân sang,
PHƯƠNG vị tân niên lố ánh vàng;
CHƯỞNG đức tu tài chờ hạ tới,
QUẢN giao tế chúng đợi thu sang More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Tu là cách mạng bản thân, bản tâm và bản tánh. Nếu vào Đạo rồi mà không sửa đổi  được tánh ác ra thiện, tánh ngu thành hiền, phàm tâm ra Thánh tâm, những ngôn ngữ thất đức thất nhân tâm ra lời khuyên thánh thiện, thì không thể  nào gọi rằng tu, rằng cách mạng bản thân được. Vậy câu "Nghịch hành phản  bổn" là làm sao hằng ngày con người của mình phải trở nên mới, càng mới thêm mãi mãi...

 


More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

      Như vậy, chơn lý là gì khác hơn những sự kiện thông thường của thế gian. Nó là một lẽ, một lẽ cố định từ vô thỉ đến vô chung, không bắt đầu nơi đâu và cũng không kết thúc ở đâu, yếu mềm mà rắn chắc, không thấy mà còn hoài. Một nguyên lý tuyệt đối của Đạo được mệnh danh là chơn lý hay lẽ thật vì nó không thay đổi, không tiêu tàn.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: MINH-LÝ THÁNH-HỘI, Tuất Thời, 19 tháng 9 Tân-Hợi (6-11-1971)
____________
Thánh nhân xưa dụng nước làm đề,
Luyện tánh tu tâm dốc trọn bề;
Nước lặng phân thanh cùng lóng trược,
Người khi vọng động tánh u mê. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Còn Thế Gian Pháp là chi ? Là những  sự nghiệp giả tạm của cõi đời nhiều ý tưởng tham dục, những ý tưởng tham dục ảo hóa ngự trị trong tâm hồn nhơn loại nếu nó không được gần gũi với Phật Pháp, hay nếu Phật Pháp ly Thế Gian Pháp thì nhơn loại muôn đời vẫn phải luân hồi trong sáu nẻo trầm kha khổ lụy và không thiết đến sự quay về với căn rễ của con người, của điểm linh quang sáng suốt nơi Thượng-Đế phát ban. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Này chư hiền đệ hiền muội! thường tình đời hay bảo: "Cây có cội nước có nguồn, chim có tổ người có tông" hay "Ăn trái nhớ  kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào  giếng". Những ý niệm ấy tuy nói lên sự tầm thường trong đời sống con người, nhưng nó cũng là một căn đề, một qui tắc sống muôn thuở cho nhơn sinh. Vì thế, nếu giá trị của những phương ngôn tục ngữ ấy mãi mãi còn với thời  gian cuộc sống thì con người vẫn mãi mãi gìn giữ được cái nhân bản của mình. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •