006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Stories
Summary: Mục Lục Thánh Giáo Sưu Tập 1970 More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Tâm sẵn NGỌC minh há kiếm ngoài,

Chuyển luân HOÀNG đạo hiện Cao-Ðài,

Chơn truyền THƯỢNG hạ ban từ thử,

Sự nghiệp ÐẾ Thiên đã định bày.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Tỉnh giấc mùa Xuân đến với thân,

Bấm tay đếm lại đã bao lần,

Rừng cây thảm cỏ chừ thay đổi,

Cũng một chủng loài cũng sắc dân.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Người đời chịu trầm luân bởi dục vọng đấu tranh, người tu hành lại quên lời Phật dạy trước khi nhập Niết-Bàn! Phật đã bảo với các đệ tử rằng: "Ta không nói một lời nào cả". Như vậy, người tu phải hiểu như thế nào khi đọc qua những tạng Kinh nhà Phật. Chư môn đồ tu hành thành công đắc quả trong cái lý đó - Nói mà không nói. Người tu hành cần hiểu rõ lý siêu việt đó mới tìm ra Chánh Pháp. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Thiên Ðịa âm dương giáp một vòng,

Mới vừa Xuân Hạ đến Thu Ðông,

Hỡi chư hướng đạo trong dân Việt,

Ðã góp công gì với núi sông?

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ðường Ðạo tuy rộng thênh thang, nhưng chung qui chỉ có hai lối là: Bến Mê và Bờ Giác. Hễ giác là được Tịnh Ðộ siêu thăng, còn mê thì trầm luân trong lục đạo luân hồi. Trong chỗ giác mê cũng lắm điều phức tạp, tùy theo nhận xét của mỗi người. Có người tự biết mình mê, sớm tìm về nẻo giác. Còn người tuy chưa biết mình mê nhưng được sự chỉ dẫn liền phục thiện để xa lối mê quày về nẻo giác. Trong lúc đó, cũng có người đã giác mà lại giả đò mê. Ðiều nầy mới là trở ngại rất lớn cho sự tiến hóa. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tạo thế nhân hòa là làm thế nào lập một xã hội, cải thiện mọi xã hội với 3 tiêu chuẩn: Nhân Bản, An Lạc, Tiến Bộ.

      Nhân bản, an lạc và tiến bộ, 3 mục tiêu nầy là thế chân vạc để tiến tới nhân hòa. Ba mục tiêu nầy phải bổ sung nhau và đồng hành vì cùng giá trị quan trọng.

      Sự quân bình xã hội có được trong thế nhân hòa là phải đầy đủ ba yếu tố đó.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:    Tu luyện để có bửu bối giúp cho trí tuệ minh mẫn, tâm thần sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề, hành Ðạo cho đúng Thiên lý. Tu luyện để diện mạo được từ ái khôi ngô, tướng đi đứng nằm ngồi thể hiện ra người có hạnh, trang-nghiêm từ-ái khiêm tốn để gây thiện cảm lòng tin với mọi người, mà đó cũng là sức hút của nam châm do các điều kiện ấy tạo nên. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:       Trong một chuổi tiến hóa đó, mỗi hồn hay là tiểu linh quang có mang mỗi hình thể khác nhau, mỗi một giai đoạn, mỗi một tiến trình đều là tạm mượn để mà tiến, không nơi nào là trụ tướng bất di bất dịch. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Thức thức đi em, hãy thức đi!

Ngoài kia thế cuộc giọng sầu bi,

Ðêm thanh chẳng trọn đêm thanh nữa,

Trăng vẫn lồng trong đáy Ngọc-Trì.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

  Chữ tu giữ vẹn hằng ngày,
Thoát vòng oan trái ra ngoài trần la.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:      Bần Tăng bảo cho : Muốn biết Long-Hoa Ðại-Hội khai diễn như thế nào, muốn biết Di-Lạc Thiên-Tôn của thời Hạ-Nguơn mạt kiếp, hãy dừng chân lại tất cả trước bao nhiêu dục vọng ương hèn. Hãy bình tĩnh để tìm thấy ánh sáng huy hoàng của Chủ-Nhơn Hoàng-Cực. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tuất thời mùng 8 tháng 4 Canh-Tuất (12-5-1970)
_________
Thi:
Phật Tiên nào phải quá thanh nhàn,
Ðến nổi ngao du chốn thế gian,
Khổ hải thương đời đang lặn hụp,
Dắt dìu trở lại cõi Tây Phang. More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary: Có câu: "Bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức" thế nên người chơn tu thuần đạo rồi, ít nói những lời vô ích. Một lời nói ra phải có tác dụng như sau: an ủi, cảnh tỉnh, xoa dịu sự đau khổ, giáo dục đạo lý, đem lại nguồn vui phấn khởi cho tha nhân. Chỉ một cái liếc nhìn cũng nói lên được sự cảm tình trìu mến ngợi khen, biết ơn, tán đồng, và cũng chính một cái liếc nói lên sự miệt thị, khinh khi, khiêu khích, kiêu căng, làm cho tha nhân đau khổ. Và hành động cũng vậy. Mỗi việc, từ cái nhìn, lời nói, việc làm, đều có hai tác dụng : thiện và ác của nó. Nếu chịu khó phân tách được hai tác dụng đó sẽ lộ chơn tướng của cái nào là Chơn Ngã, cái nào là giả ngã. Có phải vậy chăng chư hiền hữu hiền muội ? More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Tỉnh tỉnh con ơi! một giấc nồng,

Quên căn để Mẹ luống hằng trông,

Cho đàn con dại vào trần cấu,

Ðem lại những gì Mẹ ước mong.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Sau một cơn thịnh nộ tưng bừng vì phản xạ tự nhiên của tánh phàm, trong lúc trầm lặng tâm hồn, cõi lòng như mặt nước hồ thu, thì mọi vật đều lộ diện, kể cả cái vụng về của mình cũng phô bày thật là khó coi, vội vàng tự hối, tự hứa với lòng sẽ mãi giữ sự bình tĩnh ấy để phán đoán, để quyết định mọi sự kiện mình muốn đem ra. Ðó là cái lúc mà con người thật của mình làm chủ hoàn toàn đúng theo Thánh ý đó các em. Bởi ai cũng có tánh xấu tật hư, và ai cũng có lòng tốt và ngay cả đến kẻ trộm cướp cũng đều có tánh thiện, chỉ bị phàm tánh dục vọng che mờ mà thôi. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Cho hiền đệ hiền muội cần phân biệt kỹ Phật tánh hay Thiên tánh với phàm tánh hay vọng tánh. Chúng nó chỉ có một bản thể mà thôi. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:      Kìa con! Ðời đang loạn lạc, người người mong vọng hòa bình. Tôn giáo đang chia rẽ, tín đồ đạo hữu mong vọng điều hiệp nhứt. Mà hòa bình do nơi đâu hở con? Hòa bình hay hiệp nhứt, Ðức Thượng Ðế đã ban cho mỗi con từ khi mới đến trần gian. Con hãy tìm đem ra mà xử dụng. Tâm con hòa bình, thế giới sẽ hòa bình. Tâm con hiệp nhứt, tôn-giáo sẽ hiệp nhứt. Các thứ ấy con không thể cầu ở tha-lực tha-nhân mà có đâu con! More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:      Thế Thiên hành Ðạo không phải chỉ ở hàng chức-sắc chức-vụ phẩm vị cao, mà bất cứ ai có tâm thành vì Ðạo, có nhận thức đạt được lý Ðạo, đều có thể hoằng khai với bất cứ hình thức nào. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Ðề bút khuyên trong khắp trẻ già,

Ðang khi khổ hải vạn trùng ba,

Lòng trần lắng dịu cho thanh tịnh,

Tâm Thánh cảm thông cõi Phật Ðà.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
 
 
Trang Chánh • •